پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ ۲۳ مارس ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ آسیا. این جدول تا پایان مسابقات بروزرسانی خواهد شد.

گروه A

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ایران ۵ ۳ ۲ ۰ ۴ ۰ ۴ ۱۱
۲ کره‌جنوبی ۶ ۳ ۱ ۲ ۸ ۷ ۱ ۱۰
۳ ازبکستان ۶ ۳ ۰ ۳ ۵ ۴ ۱ ۹
۴ سوریه ۶ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ ۸
۵ چین ۶ ۱ ۲ ۳ ۳ ۶ ۵
۶ قطر ۵ ۱ ۱ ۳ ۳ ۶ ۴
برنامه و نتایج هفته اول
پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
کره‌جنوبی ۳ - ۲ چین پایان
ازبکستان ۱ - ۰ سوریه پایان
ایران ۲ - ۰ قطر پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
چین ۰ - ۰ ایران پایان
سوریه ۰ - ۰ کره‌جنوبی پایان
قطر ۰ - ۱ ازبکستان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵
کره‌جنوبی ۳ - ۲ قطر پایان
چین ۰ - ۱ سوریه پایان
ازبکستان ۰ - ۱ ایران پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵
ازبکستان ۲ - ۰ چین پایان
ایران ۱ - ۰ کره‌جنوبی پایان
قطر ۱ - ۰ سوریه پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵
کره‌جنوبی ۲ - ۱ ازبکستان پایان
چین ۰ - ۰ قطر پایان
سوریه ۰ - ۰ ایران پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶
چین ۱ - ۰ کره‌جنوبی پایان
سوریه ۱ - ۰ ازبکستان پایان
قطر - ایران ۲۰:۳۰
برنامه و نتایج هفته هفتم
ﺳﻪشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶
کره‌جنوبی - سوریه ۱۵:۳۰
ایران - چین ۱۶:۳۰
ازبکستان - قطر ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته هشتم
ﺳﻪشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
سوریه - چین ۱۴:۰۰
قطر - کره‌جنوبی ۱۴:۰۰
ایران - ازبکستان ۱۹:۰۰
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶
چین - ازبکستان ۱۴:۰۰
سوریه - قطر ۱۴:۰۰
کره‌جنوبی - ایران ۱۷:۰۰
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
قطر - چین ۱۴:۰۰
ازبکستان - کره‌جنوبی ۱۴:۰۰
ایران - سوریه ۱۸:۰۰

گروه B

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ عربستان ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۲ ۵ ۷ ۱۳
۲ استرالیا ۶ ۲ ۴ ۰ ۹ ۶ ۳ ۱۰
۳ ژاپن ۵ ۳ ۱ ۱ ۸ ۵ ۳ ۱۰
۴ امارات ۵ ۳ ۰ ۲ ۷ ۶ ۱ ۹
۵ عراق ۶ ۱ ۱ ۴ ۷ ۹ ۴
۶ تایلند ۶ ۰ ۱ ۵ ۳ ۱۵ -۱۲ ۱
برنامه و نتایج هفته اول
پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
استرالیا ۲ - ۰ عراق پایان
ژاپن ۱ - ۲ امارات پایان
عربستان ۱ - ۰ تایلند پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
عراق ۱ - ۲ عربستان پایان
تایلند ۰ - ۲ ژاپن پایان
امارات ۰ - ۱ استرالیا پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵
ژاپن ۲ - ۱ عراق پایان
امارات ۳ - ۱ تایلند پایان
عربستان ۲ - ۲ استرالیا پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵
استرالیا ۱ - ۱ ژاپن پایان
عراق ۴ - ۰ تایلند پایان
عربستان ۳ - ۰ امارات پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵
ژاپن ۲ - ۱ عربستان پایان
تایلند ۲ - ۲ استرالیا پایان
امارات ۲ - ۰ عراق پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶
تایلند ۰ - ۳ عربستان پایان
عراق ۱ - ۱ استرالیا پایان
امارات - ژاپن ۲۰:۰۰
برنامه و نتایج هفته هفتم
ﺳﻪشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶
استرالیا - امارات ۱۳:۳۰
ژاپن - تایلند ۱۵:۰۵
عربستان - عراق ۲۲:۰۰
برنامه و نتایج هفته هشتم
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
استرالیا - عربستان ۱۴:۰۰
ﺳﻪشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
تایلند - امارات ۱۴:۰۰
عراق - ژاپن ۱۴:۰۰
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶
امارات - عربستان ۱۴:۰۰
ژاپن - استرالیا ۱۴:۰۰
تایلند - عراق ۱۴:۰۰
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
عراق - امارات ۱۴:۰۰
استرالیا - تایلند ۱۴:۰۰
عربستان - ژاپن ۱۴:۰۰

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..