چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ ۲۱ فوریه ۲۰۱۸
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال لیگ برتر (جام خلیج فارس) ۹۵ - ۹۶٫ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس)

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پرسپولیس ۲۳ ۱۶ ۶ ۱ ۴۰ ۹ ۳۱ ۵۴
۲ ذوب آهن ۲۳ ۱۰ ۸ ۵ ۳۴ ۲۷ ۷ ۳۸
۳ فولاد ۲۳ ۹ ۱۱ ۳ ۲۵ ۱۹ ۶ ۳۸
۴ سایپا ۲۳ ۱۰ ۸ ۵ ۲۷ ۲۸ ۳۸
۵ پارس جنوبی جم ۲۳ ۹ ۱۰ ۴ ۲۸ ۲۱ ۷ ۳۷
۶ استقلال ۲۳ ۹ ۸ ۶ ۲۷ ۱۲ ۱۵ ۳۵
۷ پیکان ۲۳ ۹ ۸ ۶ ۲۴ ۲۰ ۴ ۳۵
۸ گسترش فولاد ۲۳ ۸ ۶ ۹ ۲۱ ۲۶ ۳۰
۹ صنعت نفت آبادان ۲۳ ۸ ۵ ۱۰ ۲۵ ۲۹ ۲۹
۱۰ تراکتورسازی ۲۳ ۷ ۷ ۹ ۲۴ ۲۵ ۲۸
۱۱ پدیده ۲۳ ۷ ۸ ۸ ۲۸ ۲۸ ۰ ۲۳
۱۲ نفت تهران ۲۳ ۵ ۸ ۱۰ ۱۹ ۲۸ ۲۳
۱۳ سپاهان ۲۳ ۴ ۹ ۱۰ ۲۱ ۲۷ ۲۱
۱۴ سپیدرود رشت ۲۳ ۵ ۵ ۱۳ ۲۰ ۳۲ -۱۲ ۲۰
۱۵ استقلال خوزستان ۲۳ ۴ ۸ ۱۱ ۱۶ ۳۴ -۱۸ ۲۰
۱۶ سیاه جامگان ۲۳ ۲ ۹ ۱۲ ۱۴ ۲۸ -۱۴ ۱۵
برنامه و نتایج هفته اول
پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۲ - ۲ ذوب آهن پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۰ تراکتورسازی پایان
نفت تهران ۲ - ۱ سپیدرود رشت پایان
پرسپولیس ۲ - ۰ فولاد پایان
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۱ - ۴ پارس جنوبی جم پایان
سپاهان ۱ - ۱ سایپا پایان
پیکان ۱ - ۱ پدیده پایان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ استقلال پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۱ - ۲ پرسپولیس پایان
سایپا ۳ - ۲ صنعت نفت آبادان پایان
فولاد ۱ - ۱ نفت تهران پایان
سپیدرود رشت ۱ - ۲ سیاه جامگان پایان
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
پدیده ۴ - ۰ سپاهان پایان
ذوب آهن ۳ - ۰ گسترش فولاد پایان
استقلال ۰ - ۰ استقلال خوزستان پایان
پارس جنوبی جم ۳ - ۲ پیکان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۱ - ۰ سپیدرود رشت پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۲ سایپا پایان
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس پایان
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۱ - ۲ فولاد پایان
سپاهان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
پیکان ۰ - ۰ ذوب آهن پایان
استقلال ۱ - ۰ تراکتورسازی پایان
صنعت نفت آبادان ۲ - ۰ پدیده پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
پرسپولیس ۱ - ۱ سیاه جامگان پایان
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۲ - ۱ نفت تهران پایان
ذوب آهن ۰ - ۲ سپاهان پایان
پارس جنوبی جم ۲ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
سایپا ۱ - ۰ استقلال پایان
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
پدیده ۲ - ۲ استقلال خوزستان پایان
سپیدرود رشت ۱ - ۰ پیکان پایان
فولاد ۲ - ۱ گسترش فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
استقلال ۰ - ۲ پدیده پایان
سپاهان ۰ - ۰ سپیدرود رشت پایان
سایپا ۰ - ۲ تراکتورسازی پایان
صنعت نفت آبادان ۲ - ۲ ذوب آهن پایان
پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۱ - ۱ نفت تهران پایان
پیکان ۱ - ۰ فولاد پایان
استقلال خوزستان ۰ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۰ - ۳ پرسپولیس پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
سپیدرود رشت ۲ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
نفت تهران ۰ - ۰ گسترش فولاد پایان
فولاد ۲ - ۰ سپاهان پایان
جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
پدیده ۳ - ۰ سایپا پایان
تراکتورسازی ۱ - ۱ سیاه جامگان پایان
ذوب آهن ۶ - ۰ استقلال خوزستان پایان
پارس جنوبی جم ۲ - ۰ استقلال پایان
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
پرسپولیس ۰ - ۱ پیکان پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن پایان
پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۰ - ۱ گسترش فولاد پایان
استقلال خوزستان ۰ - ۰ سپیدرود رشت پایان
سپاهان ۲ - ۲ پرسپولیس پایان
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۱ - ۲ پدیده پایان
پیکان ۳ - ۱ نفت تهران پایان
سایپا ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
ﺳﻪشنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
سپیدرود رشت ۱ - ۲ استقلال پایان
ذوب آهن ۱ - ۱ سایپا پایان
فولاد ۱ - ۱ استقلال خوزستان پایان
نفت تهران ۱ - ۰ سپاهان پایان
پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۱ - ۲ تراکتورسازی پایان
سیاه جامگان ۰ - ۲ پیکان پایان
پارس جنوبی جم ۱ - ۱ پدیده پایان
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶
پیکان ۱ - ۰ گسترش فولاد پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۳ پرسپولیس پایان
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶
سپاهان ۲ - ۰ سیاه جامگان پایان
تراکتورسازی ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
پدیده ۲ - ۲ ذوب آهن پایان
سایپا ۱ - ۱ سپیدرود رشت پایان
استقلال ۰ - ۰ فولاد پایان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ نفت تهران پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
نفت تهران ۱ - ۰ استقلال خوزستان پایان
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۰ - ۰ سپاهان پایان
پیکان ۲ - ۱ تراکتورسازی پایان
سپیدرود رشت ۲ - ۱ پدیده پایان
سیاه جامگان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
فولاد ۱ - ۱ سایپا پایان
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
ذوب آهن ۰ - ۳ پارس جنوبی جم پایان
پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶
پرسپولیس ۱ - ۰ استقلال پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
ﺳﻪشنبه ۹ آبان ۱۳۹۶
پدیده ۲ - ۲ فولاد پایان
سایپا ۰ - ۲ پرسپولیس پایان
تراکتورسازی ۰ - ۰ ذوب آهن پایان
سپاهان ۰ - ۱ پیکان پایان
استقلال ۲ - ۰ نفت تهران پایان
پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶
پارس جنوبی جم ۳ - ۱ سپیدرود رشت پایان
استقلال خوزستان ۲ - ۱ سیاه جامگان پایان
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶
صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ گسترش فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۲ - ۱ استقلال خوزستان پایان
پیکان ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
سپیدرود رشت ۱ - ۲ ذوب آهن پایان
سپاهان ۳ - ۰ تراکتورسازی پایان
سیاه جامگان ۰ - ۰ استقلال پایان
نفت تهران ۰ - ۱ سایپا پایان
فولاد ۱ - ۰ پارس جنوبی جم پایان
پرسپولیس ۰ - ۰ پدیده پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
پدیده ۳ - ۱ نفت تهران پایان
صنعت نفت آبادان ۳ - ۲ سپاهان پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۰ پیکان پایان
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۲ - ۱ سپیدرود رشت پایان
ذوب آهن ۰ - ۱ فولاد پایان
پارس جنوبی جم ۰ - ۱ پرسپولیس پایان
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان پایان
استقلال ۲ - ۰ گسترش فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۳ - ۱ سایپا پایان
پیکان ۰ - ۰ استقلال پایان
فولاد ۲ - ۱ سپیدرود رشت پایان
سپاهان ۱ - ۱ استقلال خوزستان پایان
جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۰ - ۲ پدیده پایان
پرسپولیس ۴ - ۰ ذوب آهن پایان
نفت تهران ۰ - ۰ پارس جنوبی جم پایان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ تراکتورسازی پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
ﺳﻪشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
سایپا ۱ - ۰ پیکان پایان
پارس جنوبی جم ۱ - ۰ سیاه جامگان پایان
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۱ - ۱ فولاد پایان
پدیده ۰ - ۲ گسترش فولاد پایان
سپیدرود رشت ۰ - ۱ پرسپولیس پایان
ذوب آهن ۲ - ۰ نفت تهران پایان
استقلال ۳ - ۰ سپاهان پایان
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
جمعه ۱ دی ۱۳۹۶
پدیده ۱ - ۱ پیکان پایان
ذوب آهن ۰ - ۰ سیاه جامگان پایان
سپیدرود رشت ۳ - ۱ نفت تهران پایان
سایپا ۱ - ۱ سپاهان پایان
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶
فولاد ۱ - ۱ پرسپولیس پایان
تراکتورسازی ۳ - ۰ استقلال خوزستان پایان
استقلال ۴ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
پارس جنوبی جم ۰ - ۲ گسترش فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته هفدهم
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۳ استقلال پایان
جمعه ۸ دی ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۲ - ۰ سپیدرود رشت پایان
پرسپولیس ۲ - ۰ تراکتورسازی پایان
گسترش فولاد ۰ - ۱ ذوب آهن پایان
پیکان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
نفت تهران ۱ - ۲ فولاد پایان
سپاهان ۴ - ۰ پدیده پایان
صنعت نفت آبادان ۳ - ۰ سایپا پایان
برنامه و نتایج هفته هجدهم
پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶
فولاد ۱ - ۱ سیاه جامگان پایان
پارس جنوبی جم ۰ - ۰ سپاهان پایان
جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۰ - ۰ استقلال پایان
پدیده ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
ذوب آهن ۲ - ۱ پیکان پایان
سپیدرود رشت ۱ - ۲ گسترش فولاد پایان
سایپا ۳ - ۲ استقلال خوزستان پایان
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران پایان
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶
پیکان ۰ - ۰ سپیدرود رشت پایان
نفت تهران ۲ - ۰ تراکتورسازی پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۰ پدیده پایان
جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۱ - ۱ فولاد پایان
سیاه جامگان ۰ - ۱ پرسپولیس پایان
سپاهان ۱ - ۲ ذوب آهن پایان
استقلال ۱ - ۱ سایپا پایان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
برنامه و نتایج هفته بیستم
پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۱ - ۲ سایپا پایان
ذوب آهن ۲ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
پارس جنوبی جم ۱ - ۱ استقلال خوزستان پایان
پرسپولیس ۱ - ۱ گسترش فولاد پایان
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
پدیده ۰ - ۰ استقلال پایان
نفت تهران ۴ - ۱ سیاه جامگان پایان
سپیدرود رشت ۲ - ۱ سپاهان پایان
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
فولاد ۱ - ۲ پیکان پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۲ ذوب آهن پایان
پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۱ - ۱ نفت تهران پایان
استقلال ۴ - ۰ پارس جنوبی جم پایان
سایپا ۱ - ۰ پدیده پایان
صنعت نفت آبادان ۳ - ۰ سپیدرود رشت پایان
جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۰ - ۰ تراکتورسازی پایان
سپاهان ۰ - ۱ فولاد پایان
پیکان ۱ - ۳ پرسپولیس پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۰ - ۰ سیاه جامگان پایان
نفت تهران ۱ - ۱ پیکان پایان
جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
سپیدرود رشت ۱ - ۱ استقلال خوزستان پایان
پدیده ۰ - ۳ تراکتورسازی پایان
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان پایان
پارس جنوبی جم ۰ - ۰ سایپا پایان
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
فولاد ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
ذوب آهن ۲ - ۱ استقلال پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۲ - ۱ گسترش فولاد پایان
صنعت نفت آبادان ۰ - ۳ پرسپولیس پایان
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
سایپا ۴ - ۲ ذوب آهن پایان
استقلال ۳ - ۰ سپیدرود رشت پایان
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
پدیده ۱ - ۲ پارس جنوبی جم پایان
استقلال خوزستان ۰ - ۰ فولاد پایان
پیکان ۲ - ۱ سیاه جامگان پایان
سپاهان ۰ - ۰ نفت تهران پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶
سیاه جامگان - سپاهان ۱۴:۱۵
گسترش فولاد - پیکان ۱۵:۰۰
نفت تهران - صنعت نفت آبادان ۱۵:۳۰
سپیدرود رشت - سایپا ۱۶:۰۰
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی ۱۵:۳۰
ذوب آهن - پدیده ۱۵:۳۰
فولاد - استقلال ۱۶:۰۰
پرسپولیس - استقلال خوزستان ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
پارس جنوبی جم - ذوب آهن ۱۵:۰۰
تراکتورسازی - پیکان ۱۵:۰۰
استقلال - پرسپولیس ۱۷:۲۰
جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
پدیده - سپیدرود رشت ۱۵:۰۰
سایپا - فولاد ۱۵:۳۰
سپاهان - گسترش فولاد ۱۷:۳۰
صنعت نفت آبادان - سیاه جامگان ۱۷:۴۰
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
استقلال خوزستان - نفت تهران ۱۵:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷
نفت تهران - استقلال ۱۶:۰۰
گسترش فولاد - صنعت نفت آبادان ۱۷:۰۰
پرسپولیس - سایپا ۱۸:۴۵
جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
سیاه جامگان - استقلال خوزستان ۱۷:۰۰
سپیدرود رشت - پارس جنوبی جم ۱۷:۰۰
ذوب آهن - تراکتورسازی ۱۷:۳۰
شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
پیکان - سپاهان ۱۷:۳۰
فولاد - پدیده ۱۹:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
صنعت نفت آبادان - پیکان ۱۹:۰۰
جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
استقلال خوزستان - گسترش فولاد ۱۷:۰۰
سایپا - نفت تهران ۱۷:۰۰
استقلال - سیاه جامگان ۱۸:۵۵
پارس جنوبی جم - فولاد ۱۹:۰۰
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
پدیده - پرسپولیس ۱۷:۰۰
ذوب آهن - سپیدرود رشت ۱۷:۰۰
تراکتورسازی - سپاهان ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
گسترش فولاد - استقلال ۱۷:۰۰
پرسپولیس - پارس جنوبی جم ۱۹:۰۰
پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
نفت تهران - پدیده ۱۷:۰۰
سپیدرود رشت - تراکتورسازی ۱۷:۰۰
فولاد - ذوب آهن ۱۹:۰۰
جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
پیکان - استقلال خوزستان ۱۷:۰۰
سیاه جامگان - سایپا ۱۷:۰۰
سپاهان - صنعت نفت آبادان ۱۹:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
پدیده - سیاه جامگان ۱۸:۰۰
ذوب آهن - پرسپولیس ۱۸:۰۰
استقلال خوزستان - سپاهان ۱۸:۰۰
سپیدرود رشت - فولاد ۱۸:۰۰
تراکتورسازی - صنعت نفت آبادان ۱۸:۰۰
سایپا - گسترش فولاد ۱۸:۰۰
استقلال - پیکان ۱۸:۰۰
پارس جنوبی جم - نفت تهران ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته سی ام
جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان ۱۸:۰۰
پیکان - سایپا ۱۸:۰۰
نفت تهران - ذوب آهن ۱۸:۰۰
گسترش فولاد - پدیده ۱۸:۰۰
فولاد - تراکتورسازی ۱۸:۰۰
سپاهان - استقلال ۱۸:۰۰
سیاه جامگان - پارس جنوبی جم ۱۸:۰۰
پرسپولیس - سپیدرود رشت ۱۸:۰۰

دیدگاه ها:

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..