پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷ اوت ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال لیگ برتر (جام خلیج فارس) ۹۵ - ۹۶٫ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس)

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پرسپولیس ۴ ۳ ۱ ۰ ۸ ۲ ۶ ۱۰
۲ پارس جنوبی جم ۳ ۲ ۱ ۰ ۸ ۴ ۴ ۷
۳ سایپا ۳ ۲ ۱ ۰ ۶ ۴ ۲ ۷
۴ صنعت نفت آبادان ۳ ۲ ۰ ۱ ۵ ۳ ۲ ۶
۵ ذوب آهن ۳ ۱ ۲ ۰ ۵ ۲ ۳ ۵
۶ سیاه جامگان ۴ ۱ ۲ ۱ ۶ ۶ ۰ ۵
۷ پدیده ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ ۳ ۲ ۴
۸ استقلال خوزستان ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۰ ۴
۹ استقلال ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۴
۱۰ فولاد ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۴ ۴
۱۱ نفت تهران ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۵ ۴
۱۲ گسترش فولاد ۳ ۱ ۰ ۲ ۲ ۷ ۳
۱۳ پیکان ۳ ۰ ۲ ۱ ۳ ۴ ۲
۱۴ سپاهان ۳ ۰ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲
۱۵ سپیدرود رشت ۳ ۰ ۰ ۳ ۲ ۵ ۰
۱۶ تراکتورسازی ۳ ۰ ۰ ۳ ۱ ۴ ۰
برنامه و نتایج هفته اول
پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۲ - ۲ ذوب آهن پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۰ تراکتورسازی پایان
نفت تهران ۲ - ۱ سپیدرود رشت پایان
پرسپولیس ۲ - ۰ فولاد پایان
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۱ - ۴ پارس جنوبی جم پایان
سپاهان ۱ - ۱ سایپا پایان
پیکان ۱ - ۱ پدیده پایان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ استقلال پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۱ - ۲ پرسپولیس پایان
سایپا ۳ - ۲ صنعت نفت آبادان پایان
فولاد ۱ - ۱ نفت تهران پایان
سپیدرود رشت ۱ - ۲ سیاه جامگان پایان
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
پدیده ۴ - ۰ سپاهان پایان
ذوب آهن ۳ - ۰ گسترش فولاد پایان
استقلال ۰ - ۰ استقلال خوزستان پایان
پارس جنوبی جم ۳ - ۲ پیکان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۱ - ۰ سپیدرود رشت پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۲ سایپا پایان
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس پایان
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۱ - ۲ فولاد پایان
سپاهان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
پیکان ۰ - ۰ ذوب آهن پایان
استقلال ۱ - ۰ تراکتورسازی پایان
صنعت نفت آبادان ۲ - ۰ پدیده پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
پرسپولیس ۱ - ۱ سیاه جامگان پایان
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
تراکتورسازی - نفت تهران ۱۹:۴۵
ذوب آهن - سپاهان ۲۰:۱۵
پارس جنوبی جم - صنعت نفت آبادان ۲۰:۴۵
سایپا - استقلال ۲۰:۴۵
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
پدیده - استقلال خوزستان ۱۸:۴۵
سپیدرود رشت - پیکان ۱۹:۳۰
فولاد - گسترش فولاد ۲۰:۳۰
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
استقلال - پدیده ۱۸:۰۰
استقلال خوزستان - پارس جنوبی جم ۲۰:۱۵
پیکان - فولاد ۲۰:۱۵
سپاهان - سپیدرود رشت ۲۰:۱۵
سایپا - تراکتورسازی ۲۰:۱۵
صنعت نفت آبادان - ذوب آهن ۲۰:۳۰
سیاه جامگان - نفت تهران ۲۱:۰۰
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶
گسترش فولاد - پرسپولیس ۲۱:۰۰
برنامه و نتایج هفته ششم
پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
سپیدرود رشت - صنعت نفت آبادان ۱۸:۴۵
نفت تهران - گسترش فولاد ۱۹:۴۵
فولاد - سپاهان ۲۰:۰۰
جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
تراکتورسازی - سیاه جامگان ۱۹:۰۰
ذوب آهن - استقلال خوزستان ۱۹:۴۵
پارس جنوبی جم - استقلال ۲۰:۰۰
پدیده - سایپا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
پرسپولیس - پیکان ۲۰:۰۰
برنامه و نتایج هفته هفتم
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
استقلال - ذوب آهن ۲۰:۰۰
پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
سیاه جامگان - گسترش فولاد ۱۹:۳۰
سپاهان - پرسپولیس ۲۰:۰۰
استقلال خوزستان - سپیدرود رشت ۲۰:۰۰
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
تراکتورسازی - پدیده ۱۷:۴۵
پیکان - نفت تهران ۱۸:۳۰
سایپا - پارس جنوبی جم ۱۸:۳۰
صنعت نفت آبادان - فولاد ۱۹:۰۰
برنامه و نتایج هفته هشتم
ﺳﻪشنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
گسترش فولاد - تراکتورسازی ۱۶:۰۰
سپیدرود رشت - استقلال ۱۶:۱۵
فولاد - استقلال خوزستان ۱۷:۳۰
نفت تهران - سپاهان ۱۷:۴۵
سیاه جامگان - پیکان ۱۸:۰۰
پارس جنوبی جم - پدیده ۱۸:۳۰
ذوب آهن - سایپا ۱۸:۳۰
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان ۱۹:۰۰
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶
پیکان - گسترش فولاد ۱۶:۰۰
استقلال خوزستان - پرسپولیس ۱۷:۰۰
سپاهان - سیاه جامگان ۱۷:۰۰
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶
سایپا - سپیدرود رشت ۱۶:۰۰
تراکتورسازی - پارس جنوبی جم ۱۶:۰۰
پدیده - ذوب آهن ۱۶:۳۰
استقلال - فولاد ۱۷:۰۰
صنعت نفت آبادان - نفت تهران ۱۷:۱۵
برنامه و نتایج هفته دهم
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
نفت تهران - استقلال خوزستان ۱۵:۴۵
پیکان - تراکتورسازی ۱۵:۴۵
گسترش فولاد - سپاهان ۱۶:۰۰
سیاه جامگان - صنعت نفت آبادان ۱۶:۱۵
سپیدرود رشت - پدیده ۱۷:۰۰
فولاد - سایپا ۱۸:۰۰
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
پرسپولیس - استقلال ۱۵:۰۰
ذوب آهن - پارس جنوبی جم ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته یازدهم
ﺳﻪشنبه ۹ آبان ۱۳۹۶
سایپا - پرسپولیس ۱۵:۰۰
تراکتورسازی - ذوب آهن ۱۵:۳۰
پدیده - فولاد ۱۶:۰۰
سپاهان - پیکان ۱۶:۴۵
پارس جنوبی جم - سپیدرود رشت ۱۶:۴۵
صنعت نفت آبادان - گسترش فولاد ۱۷:۰۰
استقلال خوزستان - سیاه جامگان ۱۷:۰۰
استقلال - نفت تهران ۱۷:۴۵
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
سیاه جامگان - استقلال ۱۴:۴۵
سپیدرود رشت - ذوب آهن ۱۵:۰۰
گسترش فولاد - استقلال خوزستان ۱۵:۰۰
پیکان - صنعت نفت آبادان ۱۵:۱۵
نفت تهران - سایپا ۱۵:۱۵
فولاد - پارس جنوبی جم ۱۶:۳۰
سپاهان - تراکتورسازی ۱۶:۳۰
پرسپولیس - پدیده ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
تراکتورسازی - سپیدرود رشت ۱۵:۳۰
پدیده - نفت تهران ۱۵:۴۵
استقلال خوزستان - پیکان ۱۶:۴۵
صنعت نفت آبادان - سپاهان ۱۶:۴۵
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
پارس جنوبی جم - پرسپولیس ۱۵:۰۰
سایپا - سیاه جامگان ۱۵:۱۵
ذوب آهن - فولاد ۱۶:۳۰
استقلال - گسترش فولاد ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶
گسترش فولاد - سایپا ۱۵:۰۰
پیکان - استقلال ۱۵:۰۰
سپاهان - استقلال خوزستان ۱۵:۱۵
فولاد - سپیدرود رشت ۱۵:۳۰
جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶
نفت تهران - پارس جنوبی جم ۱۵:۰۰
سیاه جامگان - پدیده ۱۵:۴۵
پرسپولیس - ذوب آهن ۱۶:۳۰
صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی ۱۶:۴۵
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
ﺳﻪشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
سایپا - پیکان ۱۵:۰۰
ذوب آهن - نفت تهران ۱۵:۱۵
استقلال خوزستان - صنعت نفت آبادان ۱۵:۳۰
پارس جنوبی جم - سیاه جامگان ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶
سپیدرود رشت - پرسپولیس ۱۵:۰۰
تراکتورسازی - فولاد ۱۵:۰۰
پدیده - گسترش فولاد ۱۵:۴۵
استقلال - سپاهان ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
ذوب آهن - سیاه جامگان ۱۵:۰۰
تراکتورسازی - استقلال خوزستان ۱۵:۰۰
سپیدرود رشت - نفت تهران ۱۵:۰۰
پارس جنوبی جم - گسترش فولاد ۱۵:۰۰
فولاد - پرسپولیس ۱۵:۰۰
سایپا - سپاهان ۱۵:۰۰
پدیده - پیکان ۱۵:۴۵
استقلال - صنعت نفت آبادان ۱۷:۳۰
برنامه و نتایج هفته هفدهم
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶
گسترش فولاد - ذوب آهن ۱۵:۰۰
پیکان - پارس جنوبی جم ۱۵:۰۰
پرسپولیس - تراکتورسازی ۱۵:۰۰
نفت تهران - فولاد ۱۵:۳۰
استقلال خوزستان - استقلال ۱۶:۲۵
جمعه ۸ دی ۱۳۹۶
سیاه جامگان - سپیدرود رشت ۱۴:۴۵
سپاهان - پدیده ۱۵:۱۵
صنعت نفت آبادان - سایپا ۱۵:۳۰
برنامه و نتایج هفته هجدهم
پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶
ذوب آهن - پیکان ۱۵:۰۰
سایپا - استقلال خوزستان ۱۵:۰۰
پارس جنوبی جم - سپاهان ۱۵:۰۰
تراکتورسازی - استقلال ۱۵:۱۵
جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶
فولاد - سیاه جامگان ۱۵:۰۰
سپیدرود رشت - گسترش فولاد ۱۵:۰۰
پدیده - صنعت نفت آبادان ۱۶:۰۰
پرسپولیس - نفت تهران ۱۶:۳۰
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶
گسترش فولاد - فولاد ۱۴:۴۵
صنعت نفت آبادان - پارس جنوبی جم ۱۵:۳۰
استقلال - سایپا ۱۶:۳۵
جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
سیاه جامگان - پرسپولیس ۱۵:۰۰
پیکان - سپیدرود رشت ۱۵:۰۰
نفت تهران - تراکتورسازی ۱۵:۳۰
سپاهان - ذوب آهن ۱۵:۳۰
استقلال خوزستان - پدیده ۱۵:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیستم
پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
پارس جنوبی جم - استقلال خوزستان ۱۵:۰۰
سپیدرود رشت - سپاهان ۱۵:۰۰
تراکتورسازی - سایپا ۱۵:۰۰
پرسپولیس - گسترش فولاد ۱۶:۴۵
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
نفت تهران - سیاه جامگان ۱۵:۰۰
پدیده - استقلال ۱۵:۰۰
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان ۱۵:۰۰
فولاد - پیکان ۱۵:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
سیاه جامگان - تراکتورسازی ۱۵:۰۰
پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶
سایپا - پدیده ۱۵:۰۰
استقلال خوزستان - ذوب آهن ۱۵:۰۰
پیکان - پرسپولیس ۱۵:۰۰
جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶
گسترش فولاد - نفت تهران ۱۵:۰۰
سپاهان - فولاد ۱۵:۳۰
صنعت نفت آبادان - سپیدرود رشت ۱۶:۰۰
استقلال - پارس جنوبی جم ۱۶:۵۰
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
نفت تهران - پیکان ۱۵:۰۰
گسترش فولاد - سیاه جامگان ۱۵:۰۰
ذوب آهن - استقلال ۱۷:۰۰
جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
سپیدرود رشت - استقلال خوزستان ۱۵:۰۰
پارس جنوبی جم - سایپا ۱۵:۰۰
فولاد - صنعت نفت آبادان ۱۵:۳۰
پرسپولیس - سپاهان ۱۷:۰۰
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
پدیده - تراکتورسازی ۱۵:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
سپاهان - نفت تهران ۱۵:۳۰
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس ۱۵:۴۵
استقلال - سپیدرود رشت ۱۸:۱۵
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
تراکتورسازی - گسترش فولاد ۱۵:۰۰
پیکان - سیاه جامگان ۱۵:۰۰
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
پدیده - پارس جنوبی جم ۱۵:۰۰
سایپا - ذوب آهن ۱۵:۳۰
استقلال خوزستان - فولاد ۱۵:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶
گسترش فولاد - پیکان ۱۵:۰۰
سیاه جامگان - سپاهان ۱۵:۰۰
ذوب آهن - پدیده ۱۵:۳۰
سپیدرود رشت - سایپا ۱۵:۳۰
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی ۱۵:۳۰
نفت تهران - صنعت نفت آبادان ۱۵:۳۰
فولاد - استقلال ۱۶:۰۰
پرسپولیس - استقلال خوزستان ۱۸:۴۵
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶
استقلال خوزستان - نفت تهران ۱۵:۳۰
تراکتورسازی - پیکان ۱۶:۰۰
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
استقلال - پرسپولیس ۱۵:۳۰
جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
سایپا - فولاد ۱۵:۰۰
پدیده - سپیدرود رشت ۱۵:۰۰
پارس جنوبی جم - ذوب آهن ۱۵:۳۰
صنعت نفت آبادان - سیاه جامگان ۱۶:۰۰
سپاهان - گسترش فولاد ۱۶:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷
نفت تهران - استقلال ۱۸:۴۵
پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷
سپیدرود رشت - پارس جنوبی جم ۱۷:۰۰
گسترش فولاد - صنعت نفت آبادان ۱۷:۰۰
پرسپولیس - سایپا ۱۸:۴۵
جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
پیکان - سپاهان ۱۷:۴۵
سیاه جامگان - استقلال خوزستان ۱۸:۱۵
ذوب آهن - تراکتورسازی ۱۸:۴۵
فولاد - پدیده ۱۹:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
صنعت نفت آبادان - پیکان ۱۹:۰۰
جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
ذوب آهن - سپیدرود رشت ۱۸:۵۰
استقلال خوزستان - گسترش فولاد ۱۹:۰۰
پارس جنوبی جم - فولاد ۱۹:۰۰
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
پدیده - پرسپولیس ۱۵:۱۵
تراکتورسازی - سپاهان ۱۸:۰۰
سایپا - نفت تهران ۱۸:۰۰
استقلال - سیاه جامگان ۲۰:۱۵
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
نفت تهران - پدیده ۱۷:۳۰
گسترش فولاد - استقلال ۱۷:۳۰
سپیدرود رشت - تراکتورسازی ۱۸:۰۰
پرسپولیس - پارس جنوبی جم ۲۰:۱۵
جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
سیاه جامگان - سایپا ۱۷:۱۵
پیکان - استقلال خوزستان ۱۷:۴۵
سپاهان - صنعت نفت آبادان ۱۹:۰۰
فولاد - ذوب آهن ۱۹:۱۵
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
پدیده - سیاه جامگان ۱۸:۰۰
ذوب آهن - پرسپولیس ۱۸:۰۰
استقلال خوزستان - سپاهان ۱۸:۰۰
سپیدرود رشت - فولاد ۱۸:۰۰
تراکتورسازی - صنعت نفت آبادان ۱۸:۰۰
سایپا - گسترش فولاد ۱۸:۰۰
استقلال - پیکان ۱۸:۰۰
پارس جنوبی جم - نفت تهران ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته سی ام
جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان ۱۸:۰۰
پیکان - سایپا ۱۸:۰۰
نفت تهران - ذوب آهن ۱۸:۰۰
گسترش فولاد - پدیده ۱۸:۰۰
فولاد - تراکتورسازی ۱۸:۰۰
سپاهان - استقلال ۱۸:۰۰
سیاه جامگان - پارس جنوبی جم ۱۸:۰۰
پرسپولیس - سپیدرود رشت ۱۸:۰۰

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..