شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ۲۳ مارس ۲۰۱۹
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال لیگ برتر (جام خلیج فارس) ۹۵ - ۹۶٫ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس)

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پرسپولیس ۳۰ ۱۹ ۷ ۴ ۴۸ ۱۵ ۳۳ ۶۴
۲ ذوب آهن ۳۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۴۶ ۳۰ ۱۶ ۵۵
۳ استقلال ۳۰ ۱۵ ۹ ۶ ۴۳ ۱۸ ۲۵ ۵۴
۴ سایپا ۳۰ ۱۵ ۹ ۶ ۴۰ ۳۴ ۶ ۵۴
۵ پارس جنوبی جم ۳۰ ۱۱ ۱۴ ۵ ۳۴ ۲۴ ۱۰ ۴۷
۶ پیکان ۳۰ ۱۲ ۹ ۹ ۳۲ ۲۶ ۶ ۴۵
۷ فولاد ۳۰ ۱۰ ۱۴ ۶ ۲۸ ۲۷ ۱ ۴۴
۸ صنعت نفت آبادان ۳۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۳۶ ۳۶ ۰ ۴۰
۹ گسترش فولاد ۳۰ ۹ ۱۰ ۱۱ ۲۴ ۳۲ ۳۷
۱۰ تراکتورسازی ۳۰ ۸ ۱۰ ۱۲ ۲۸ ۳۳ ۳۴
۱۱ پدیده ۳۰ ۱۰ ۹ ۱۱ ۳۳ ۳۳ ۰ ۳۳
۱۲ استقلال خوزستان ۳۰ ۷ ۱۰ ۱۳ ۲۵ ۴۲ -۱۷ ۳۱
۱۳ سپیدرود رشت ۳۰ ۸ ۶ ۱۶ ۲۴ ۳۹ -۱۵ ۳۰
۱۴ سپاهان ۳۰ ۶ ۱۱ ۱۳ ۳۱ ۳۴ ۲۹
۱۵ نفت تهران ۳۰ ۵ ۹ ۱۶ ۲۳ ۴۱ -۱۸ ۲۴
۱۶ سیاه جامگان ۳۰ ۲ ۹ ۱۹ ۱۷ ۴۸ -۳۱ ۱۵
برنامه و نتایج هفته اول
پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۲ - ۲ ذوب آهن پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۰ تراکتورسازی پایان
نفت تهران ۲ - ۱ سپیدرود رشت پایان
پرسپولیس ۲ - ۰ فولاد پایان
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۱ - ۴ پارس جنوبی جم پایان
سپاهان ۱ - ۱ سایپا پایان
پیکان ۱ - ۱ پدیده پایان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ استقلال پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۱ - ۲ پرسپولیس پایان
سایپا ۳ - ۲ صنعت نفت آبادان پایان
فولاد ۱ - ۱ نفت تهران پایان
سپیدرود رشت ۱ - ۲ سیاه جامگان پایان
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
پدیده ۴ - ۰ سپاهان پایان
ذوب آهن ۳ - ۰ گسترش فولاد پایان
استقلال ۰ - ۰ استقلال خوزستان پایان
پارس جنوبی جم ۳ - ۲ پیکان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۱ - ۰ سپیدرود رشت پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۲ سایپا پایان
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس پایان
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۱ - ۲ فولاد پایان
سپاهان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
پیکان ۰ - ۰ ذوب آهن پایان
استقلال ۱ - ۰ تراکتورسازی پایان
صنعت نفت آبادان ۲ - ۰ پدیده پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
پرسپولیس ۱ - ۱ سیاه جامگان پایان
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۲ - ۱ نفت تهران پایان
ذوب آهن ۰ - ۲ سپاهان پایان
پارس جنوبی جم ۲ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
سایپا ۱ - ۰ استقلال پایان
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
پدیده ۲ - ۲ استقلال خوزستان پایان
سپیدرود رشت ۱ - ۰ پیکان پایان
فولاد ۲ - ۱ گسترش فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
استقلال ۰ - ۲ پدیده پایان
سپاهان ۰ - ۰ سپیدرود رشت پایان
سایپا ۰ - ۲ تراکتورسازی پایان
صنعت نفت آبادان ۲ - ۲ ذوب آهن پایان
پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۱ - ۱ نفت تهران پایان
پیکان ۱ - ۰ فولاد پایان
استقلال خوزستان ۰ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۰ - ۳ پرسپولیس پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
سپیدرود رشت ۲ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
نفت تهران ۰ - ۰ گسترش فولاد پایان
فولاد ۲ - ۰ سپاهان پایان
جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
پدیده ۳ - ۰ سایپا پایان
تراکتورسازی ۱ - ۱ سیاه جامگان پایان
ذوب آهن ۶ - ۰ استقلال خوزستان پایان
پارس جنوبی جم ۲ - ۰ استقلال پایان
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
پرسپولیس ۰ - ۱ پیکان پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن پایان
پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۰ - ۱ گسترش فولاد پایان
استقلال خوزستان ۰ - ۰ سپیدرود رشت پایان
سپاهان ۲ - ۲ پرسپولیس پایان
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۱ - ۲ پدیده پایان
پیکان ۳ - ۱ نفت تهران پایان
سایپا ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
ﺳﻪشنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
سپیدرود رشت ۱ - ۲ استقلال پایان
ذوب آهن ۱ - ۱ سایپا پایان
فولاد ۱ - ۱ استقلال خوزستان پایان
نفت تهران ۱ - ۰ سپاهان پایان
پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۱ - ۲ تراکتورسازی پایان
سیاه جامگان ۰ - ۲ پیکان پایان
پارس جنوبی جم ۱ - ۱ پدیده پایان
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶
پیکان ۱ - ۰ گسترش فولاد پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۳ پرسپولیس پایان
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶
سپاهان ۲ - ۰ سیاه جامگان پایان
تراکتورسازی ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
پدیده ۲ - ۲ ذوب آهن پایان
سایپا ۱ - ۱ سپیدرود رشت پایان
استقلال ۰ - ۰ فولاد پایان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ نفت تهران پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
نفت تهران ۱ - ۰ استقلال خوزستان پایان
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۰ - ۰ سپاهان پایان
پیکان ۲ - ۱ تراکتورسازی پایان
سپیدرود رشت ۲ - ۱ پدیده پایان
سیاه جامگان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
فولاد ۱ - ۱ سایپا پایان
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
ذوب آهن ۰ - ۳ پارس جنوبی جم پایان
پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶
پرسپولیس ۱ - ۰ استقلال پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
ﺳﻪشنبه ۹ آبان ۱۳۹۶
پدیده ۲ - ۲ فولاد پایان
سایپا ۰ - ۲ پرسپولیس پایان
تراکتورسازی ۰ - ۰ ذوب آهن پایان
سپاهان ۰ - ۱ پیکان پایان
استقلال ۲ - ۰ نفت تهران پایان
پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶
پارس جنوبی جم ۳ - ۱ سپیدرود رشت پایان
استقلال خوزستان ۲ - ۱ سیاه جامگان پایان
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶
صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ گسترش فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۲ - ۱ استقلال خوزستان پایان
پیکان ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
سپیدرود رشت ۱ - ۲ ذوب آهن پایان
سپاهان ۳ - ۰ تراکتورسازی پایان
سیاه جامگان ۰ - ۰ استقلال پایان
نفت تهران ۰ - ۱ سایپا پایان
فولاد ۱ - ۰ پارس جنوبی جم پایان
پرسپولیس ۰ - ۰ پدیده پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
پدیده ۳ - ۱ نفت تهران پایان
صنعت نفت آبادان ۳ - ۲ سپاهان پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۰ پیکان پایان
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۲ - ۱ سپیدرود رشت پایان
ذوب آهن ۰ - ۱ فولاد پایان
پارس جنوبی جم ۰ - ۱ پرسپولیس پایان
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان پایان
استقلال ۲ - ۰ گسترش فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۳ - ۱ سایپا پایان
پیکان ۰ - ۰ استقلال پایان
فولاد ۲ - ۱ سپیدرود رشت پایان
سپاهان ۱ - ۱ استقلال خوزستان پایان
جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۰ - ۲ پدیده پایان
پرسپولیس ۴ - ۰ ذوب آهن پایان
نفت تهران ۰ - ۰ پارس جنوبی جم پایان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ تراکتورسازی پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
ﺳﻪشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
سایپا ۱ - ۰ پیکان پایان
پارس جنوبی جم ۱ - ۰ سیاه جامگان پایان
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۱ - ۱ فولاد پایان
پدیده ۰ - ۲ گسترش فولاد پایان
سپیدرود رشت ۰ - ۱ پرسپولیس پایان
ذوب آهن ۲ - ۰ نفت تهران پایان
استقلال ۳ - ۰ سپاهان پایان
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
جمعه ۱ دی ۱۳۹۶
پدیده ۱ - ۱ پیکان پایان
ذوب آهن ۰ - ۰ سیاه جامگان پایان
سپیدرود رشت ۳ - ۱ نفت تهران پایان
سایپا ۱ - ۱ سپاهان پایان
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶
فولاد ۱ - ۱ پرسپولیس پایان
تراکتورسازی ۳ - ۰ استقلال خوزستان پایان
استقلال ۴ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
پارس جنوبی جم ۰ - ۲ گسترش فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته هفدهم
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۳ استقلال پایان
جمعه ۸ دی ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۲ - ۰ سپیدرود رشت پایان
پرسپولیس ۲ - ۰ تراکتورسازی پایان
گسترش فولاد ۰ - ۱ ذوب آهن پایان
پیکان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
نفت تهران ۱ - ۲ فولاد پایان
سپاهان ۴ - ۰ پدیده پایان
صنعت نفت آبادان ۳ - ۰ سایپا پایان
برنامه و نتایج هفته هجدهم
پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶
فولاد ۱ - ۱ سیاه جامگان پایان
پارس جنوبی جم ۰ - ۰ سپاهان پایان
جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۰ - ۰ استقلال پایان
پدیده ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
ذوب آهن ۲ - ۱ پیکان پایان
سپیدرود رشت ۱ - ۲ گسترش فولاد پایان
سایپا ۳ - ۲ استقلال خوزستان پایان
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران پایان
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶
پیکان ۰ - ۰ سپیدرود رشت پایان
نفت تهران ۲ - ۰ تراکتورسازی پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۰ پدیده پایان
جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۱ - ۱ فولاد پایان
سیاه جامگان ۰ - ۱ پرسپولیس پایان
سپاهان ۱ - ۲ ذوب آهن پایان
استقلال ۱ - ۱ سایپا پایان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
برنامه و نتایج هفته بیستم
پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۱ - ۲ سایپا پایان
ذوب آهن ۲ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
پارس جنوبی جم ۱ - ۱ استقلال خوزستان پایان
پرسپولیس ۱ - ۱ گسترش فولاد پایان
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
پدیده ۰ - ۰ استقلال پایان
نفت تهران ۴ - ۱ سیاه جامگان پایان
سپیدرود رشت ۲ - ۱ سپاهان پایان
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
فولاد ۱ - ۲ پیکان پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۲ ذوب آهن پایان
پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۱ - ۱ نفت تهران پایان
استقلال ۴ - ۰ پارس جنوبی جم پایان
سایپا ۱ - ۰ پدیده پایان
صنعت نفت آبادان ۳ - ۰ سپیدرود رشت پایان
جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۰ - ۰ تراکتورسازی پایان
سپاهان ۰ - ۱ فولاد پایان
پیکان ۱ - ۳ پرسپولیس پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۰ - ۰ سیاه جامگان پایان
نفت تهران ۱ - ۱ پیکان پایان
جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
سپیدرود رشت ۱ - ۱ استقلال خوزستان پایان
پدیده ۰ - ۳ تراکتورسازی پایان
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان پایان
پارس جنوبی جم ۰ - ۰ سایپا پایان
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
فولاد ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
ذوب آهن ۲ - ۱ استقلال پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
تراکتورسازی ۲ - ۱ گسترش فولاد پایان
صنعت نفت آبادان ۰ - ۳ پرسپولیس پایان
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
سایپا ۴ - ۲ ذوب آهن پایان
استقلال ۳ - ۰ سپیدرود رشت پایان
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
پدیده ۱ - ۲ پارس جنوبی جم پایان
استقلال خوزستان ۰ - ۰ فولاد پایان
پیکان ۲ - ۱ سیاه جامگان پایان
سپاهان ۰ - ۰ نفت تهران پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۰ - ۳ پیکان پایان
سپیدرود رشت ۲ - ۰ سایپا پایان
نفت تهران ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
سیاه جامگان ۰ - ۵ سپاهان پایان
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
ذوب آهن ۲ - ۱ پدیده پایان
پارس جنوبی جم ۱ - ۱ تراکتورسازی پایان
فولاد ۱ - ۴ استقلال پایان
پرسپولیس ۱ - ۰ استقلال خوزستان پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
پارس جنوبی جم ۰ - ۰ ذوب آهن پایان
تراکتورسازی ۰ - ۱ پیکان پایان
استقلال ۱ - ۰ پرسپولیس پایان
جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
پدیده ۱ - ۰ سپیدرود رشت پایان
سپاهان ۱ - ۰ گسترش فولاد پایان
سایپا ۲ - ۰ فولاد پایان
صنعت نفت آبادان ۴ - ۱ سیاه جامگان پایان
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
استقلال خوزستان ۱ - ۰ نفت تهران پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷
نفت تهران ۱ - ۲ استقلال پایان
گسترش فولاد ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
پرسپولیس ۱ - ۲ سایپا پایان
جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
سیاه جامگان ۰ - ۱ استقلال خوزستان پایان
سپیدرود رشت ۱ - ۰ پارس جنوبی جم پایان
ذوب آهن ۳ - ۰ تراکتورسازی پایان
شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
پیکان ۱ - ۰ سپاهان پایان
فولاد ۱ - ۰ پدیده پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ پیکان پایان
جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
استقلال خوزستان ۱ - ۲ گسترش فولاد پایان
سایپا ۴ - ۲ نفت تهران پایان
استقلال ۴ - ۱ سیاه جامگان پایان
پارس جنوبی جم ۰ - ۰ فولاد پایان
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
پدیده ۰ - ۱ پرسپولیس پایان
ذوب آهن ۳ - ۰ سپیدرود رشت پایان
تراکتورسازی ۱ - ۱ سپاهان پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
گسترش فولاد ۱ - ۱ استقلال پایان
پرسپولیس ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
فولاد ۱ - ۱ ذوب آهن پایان
جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
سپاهان ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
سیاه جامگان ۰ - ۳ سایپا پایان
پیکان ۰ - ۰ استقلال خوزستان پایان
نفت تهران ۰ - ۱ پدیده پایان
سپیدرود رشت ۱ - ۰ تراکتورسازی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
پدیده ۲ - ۱ سیاه جامگان پایان
ذوب آهن ۲ - ۱ پرسپولیس پایان
استقلال خوزستان ۳ - ۲ سپاهان پایان
سپیدرود رشت ۰ - ۰ فولاد پایان
تراکتورسازی ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
سایپا ۰ - ۰ گسترش فولاد پایان
استقلال ۳ - ۲ پیکان پایان
پارس جنوبی جم ۳ - ۰ نفت تهران پایان
برنامه و نتایج هفته سی ام
جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
پیکان ۱ - ۲ سایپا پایان
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن پایان
گسترش فولاد ۰ - ۰ پدیده پایان
فولاد ۰ - ۱ تراکتورسازی پایان
سپاهان ۰ - ۱ استقلال پایان
سیاه جامگان ۰ - ۱ پارس جنوبی جم پایان
صنعت نفت آبادان ۳ - ۳ استقلال خوزستان پایان
پرسپولیس ۳ - ۰ سپیدرود رشت پایان

دیدگاه ها:

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..