سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول بوندسلیگای آلمان

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ دورتموند ۴ ۳ ۱ ۰ ۱۰ ۰ ۱۰ ۱۰
۲ هانوفر ۴ ۳ ۱ ۰ ۵ ۱ ۴ ۱۰
۳ بایرن مونیخ ۴ ۳ ۰ ۱ ۹ ۳ ۶ ۹
۴ شالکه ۴ ۳ ۰ ۱ ۷ ۳ ۴ ۹
۵ هافن هایم ۴ ۲ ۲ ۰ ۶ ۳ ۳ ۸
۶ لایپزیش ۴ ۲ ۱ ۱ ۸ ۵ ۳ ۷
۷ آگزبورگ ۴ ۲ ۱ ۱ ۷ ۴ ۳ ۷
۸ هامبورگ ۴ ۲ ۰ ۲ ۴ ۵ ۶
۹ اشتوتگارت ۴ ۲ ۰ ۲ ۳ ۵ ۶
۱۰ مونشن گلادباخ ۴ ۱ ۲ ۱ ۵ ۵ ۰ ۵
۱۱ هرتابرلین ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۴ ۰ ۵
۱۲ بایرلورکوزن ۴ ۱ ۱ ۲ ۸ ۸ ۰ ۴
۱۳ فرانکفورت ۴ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۴
۱۴ وولفسبورگ ۴ ۱ ۱ ۲ ۲ ۵ ۴
۱۵ ماینتس ۴ ۱ ۰ ۳ ۳ ۷ ۳
۱۶ فرایبورگ ۴ ۰ ۲ ۲ ۱ ۸ ۲
۱۷ وردربرمن ۴ ۰ ۱ ۳ ۲ ۶ ۱
۱۸ کلن ۴ ۰ ۰ ۴ ۱ ۱۲ -۱۱ ۰
برنامه و نتایج هفته اول
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
بایرن مونیخ ۳ - ۱ بایرلورکوزن پایان
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
هافن هایم ۱ - ۰ وردربرمن پایان
هرتابرلین ۲ - ۰ اشتوتگارت پایان
هامبورگ ۱ - ۰ آگزبورگ پایان
ماینتس ۰ - ۱ هانوفر پایان
وولفسبورگ ۰ - ۳ دورتموند پایان
شالکه ۲ - ۰ لایپزیش پایان
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
فرایبورگ ۰ - ۰ فرانکفورت پایان
مونشن گلادباخ ۱ - ۰ کلن پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶
کلن ۱ - ۳ هامبورگ پایان
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
وردربرمن ۰ - ۲ بایرن مونیخ پایان
فرانکفورت ۰ - ۱ وولفسبورگ پایان
بایرلورکوزن ۲ - ۲ هافن هایم پایان
آگزبورگ ۲ - ۲ مونشن گلادباخ پایان
اشتوتگارت ۱ - ۰ ماینتس پایان
دورتموند ۲ - ۰ هرتابرلین پایان
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
لایپزیش ۴ - ۱ فرایبورگ پایان
هانوفر ۱ - ۰ شالکه پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
هامبورگ ۰ - ۲ لایپزیش پایان
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
ماینتس ۳ - ۱ بایرلورکوزن پایان
وولفسبورگ ۱ - ۱ هانوفر پایان
آگزبورگ ۳ - ۰ کلن پایان
فرایبورگ ۰ - ۰ دورتموند پایان
مونشن گلادباخ ۰ - ۱ فرانکفورت پایان
هافن هایم ۲ - ۰ بایرن مونیخ پایان
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
هرتابرلین ۱ - ۱ وردربرمن پایان
شالکه ۳ - ۱ اشتوتگارت پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
هانوفر ۲ - ۰ هامبورگ پایان
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
اشتوتگارت ۱ - ۰ وولفسبورگ پایان
وردربرمن ۱ - ۲ شالکه پایان
فرانکفورت ۱ - ۲ آگزبورگ پایان
بایرن مونیخ ۴ - ۰ ماینتس پایان
لایپزیش ۲ - ۲ مونشن گلادباخ پایان
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
هافن هایم ۱ - ۱ هرتابرلین پایان
بایرلورکوزن ۴ - ۰ فرایبورگ پایان
دورتموند ۵ - ۰ کلن پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
مونشن گلادباخ - اشتوتگارت ۲۱:۰۰
شالکه - بایرن مونیخ ۲۳:۰۰
آگزبورگ - لایپزیش ۲۳:۰۰
وولفسبورگ - وردربرمن ۲۳:۰۰
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
کلن - فرانکفورت ۲۱:۰۰
هرتابرلین - بایرلورکوزن ۲۳:۰۰
فرایبورگ - هانوفر ۲۳:۰۰
هامبورگ - دورتموند ۲۳:۰۰
ماینتس - هافن هایم ۲۳:۰۰
برنامه و نتایج هفته ششم
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
بایرن مونیخ - وولفسبورگ ۲۲:۰۰
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
ماینتس - هرتابرلین ۱۷:۰۰
لایپزیش - فرانکفورت ۱۷:۰۰
هافن هایم - شالکه ۱۷:۰۰
وردربرمن - فرایبورگ ۱۷:۰۰
اشتوتگارت - آگزبورگ ۱۷:۰۰
دورتموند - مونشن گلادباخ ۲۰:۰۰
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
هانوفر - کلن ۱۷:۰۰
بایرلورکوزن - هامبورگ ۱۹:۳۰
برنامه و نتایج هفته هفتم
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶
کلن - لایپزیش ۱۷:۰۰
هرتابرلین - بایرن مونیخ ۱۷:۰۰
فرایبورگ - هافن هایم ۱۷:۰۰
مونشن گلادباخ - هانوفر ۱۷:۰۰
شالکه - بایرلورکوزن ۱۷:۰۰
فرانکفورت - اشتوتگارت ۱۷:۰۰
آگزبورگ - دورتموند ۱۷:۰۰
هامبورگ - وردربرمن ۱۷:۰۰
وولفسبورگ - ماینتس ۱۷:۰۰
برنامه و نتایج هفته هشتم
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بایرن مونیخ - فرایبورگ ۱۷:۰۰
دورتموند - لایپزیش ۱۷:۰۰
هافن هایم - آگزبورگ ۱۷:۰۰
هرتابرلین - شالکه ۱۷:۰۰
وردربرمن - مونشن گلادباخ ۱۷:۰۰
بایرلورکوزن - وولفسبورگ ۱۷:۰۰
ماینتس - هامبورگ ۱۷:۰۰
هانوفر - فرانکفورت ۱۷:۰۰
اشتوتگارت - کلن ۱۷:۰۰
برنامه و نتایج هفته نهم
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
لایپزیش - اشتوتگارت ۱۷:۰۰
کلن - وردربرمن ۱۷:۰۰
فرایبورگ - هرتابرلین ۱۷:۰۰
مونشن گلادباخ - بایرلورکوزن ۱۷:۰۰
شالکه - ماینتس ۱۷:۰۰
فرانکفورت - دورتموند ۱۷:۰۰
آگزبورگ - هانوفر ۱۷:۰۰
هامبورگ - بایرن مونیخ ۱۷:۰۰
وولفسبورگ - هافن هایم ۱۷:۰۰
برنامه و نتایج هفته دهم
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
بایرن مونیخ - لایپزیش ۱۷:۰۰
هافن هایم - مونشن گلادباخ ۱۷:۰۰
هرتابرلین - هامبورگ ۱۷:۰۰
وردربرمن - آگزبورگ ۱۷:۰۰
شالکه - وولفسبورگ ۱۷:۰۰
بایرلورکوزن - کلن ۱۷:۰۰
ماینتس - فرانکفورت ۱۷:۰۰
هانوفر - دورتموند ۱۷:۰۰
اشتوتگارت - فرایبورگ ۱۷:۰۰
برنامه و نتایج هفته یازدهم
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
دورتموند - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
لایپزیش - هانوفر ۱۸:۰۰
کلن - هافن هایم ۱۸:۰۰
فرایبورگ - شالکه ۱۸:۰۰
مونشن گلادباخ - ماینتس ۱۸:۰۰
فرانکفورت - وردربرمن ۱۸:۰۰
آگزبورگ - وردربرمن ۱۸:۰۰
هامبورگ - اشتوتگارت ۱۸:۰۰
وولفسبورگ - هرتابرلین ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
ماینتس - کلن ۱۷:۰۰
وولفسبورگ - فرایبورگ ۱۸:۰۰
اشتوتگارت - دورتموند ۱۸:۰۰
بایرن مونیخ - آگزبورگ ۱۸:۰۰
هافن هایم - فرانکفورت ۱۸:۰۰
هرتابرلین - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
وردربرمن - هانوفر ۱۸:۰۰
شالکه - هامبورگ ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - لایپزیش ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
دورتموند - شالکه ۱۸:۰۰
لایپزیش - وردربرمن ۱۸:۰۰
کلن - هرتابرلین ۱۸:۰۰
فرایبورگ - ماینتس ۱۸:۰۰
مونشن گلادباخ - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
فرانکفورت - بایرلورکوزن ۱۸:۰۰
آگزبورگ - وولفسبورگ ۱۸:۰۰
هامبورگ - هافن هایم ۱۸:۰۰
هانوفر - اشتوتگارت ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بایرن مونیخ - هانوفر ۱۸:۰۰
هافن هایم - لایپزیش ۱۸:۰۰
هرتابرلین - فرانکفورت ۱۸:۰۰
فرایبورگ - هامبورگ ۱۸:۰۰
وردربرمن - اشتوتگارت ۱۸:۰۰
شالکه - کلن ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - دورتموند ۱۸:۰۰
ماینتس - آگزبورگ ۱۸:۰۰
وولفسبورگ - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
دورتموند - وردربرمن ۱۸:۰۰
لایپزیش - ماینتس ۱۸:۰۰
کلن - فرایبورگ ۱۸:۰۰
مونشن گلادباخ - شالکه ۱۸:۰۰
فرانکفورت - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
آگزبورگ - هرتابرلین ۱۸:۰۰
هامبورگ - وولفسبورگ ۱۸:۰۰
هانوفر - هافن هایم ۱۸:۰۰
اشتوتگارت - بایرلورکوزن ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
بایرن مونیخ - کلن ۱۸:۰۰
هافن هایم - اشتوتگارت ۱۸:۰۰
هرتابرلین - هانوفر ۱۸:۰۰
فرایبورگ - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
شالکه - آگزبورگ ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - وردربرمن ۱۸:۰۰
هامبورگ - فرانکفورت ۱۸:۰۰
ماینتس - دورتموند ۱۸:۰۰
وولفسبورگ - لایپزیش ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته هفدهم
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
دورتموند - هافن هایم ۱۸:۰۰
لایپزیش - هرتابرلین ۱۸:۰۰
کلن - وولفسبورگ ۱۸:۰۰
وردربرمن - ماینتس ۱۸:۰۰
مونشن گلادباخ - هامبورگ ۱۸:۰۰
فرانکفورت - شالکه ۱۸:۰۰
آگزبورگ - فرایبورگ ۱۸:۰۰
هانوفر - بایرلورکوزن ۱۸:۰۰
اشتوتگارت - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته هجدهم
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
دورتموند - وولفسبورگ ۱۸:۰۰
اشتوتگارت - هرتابرلین ۱۸:۰۰
کلن - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
وردربرمن - هافن هایم ۱۸:۰۰
فرانکفورت - فرایبورگ ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
آگزبورگ - هامبورگ ۱۸:۰۰
هانوفر - ماینتس ۱۸:۰۰
لایپزیش - شالکه ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
هافن هایم - بایرلورکوزن ۱۸:۰۰
هرتابرلین - دورتموند ۱۸:۰۰
فرایبورگ - لایپزیش ۱۸:۰۰
مونشن گلادباخ - آگزبورگ ۱۸:۰۰
شالکه - هانوفر ۱۸:۰۰
هامبورگ - کلن ۱۸:۰۰
ماینتس - اشتوتگارت ۱۸:۰۰
وولفسبورگ - فرانکفورت ۱۸:۰۰
بایرن مونیخ - وردربرمن ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیستم
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
وردربرمن - هرتابرلین ۱۸:۰۰
دورتموند - فرایبورگ ۱۸:۰۰
لایپزیش - هامبورگ ۱۸:۰۰
کلن - آگزبورگ ۱۸:۰۰
بایرن مونیخ - هافن هایم ۱۸:۰۰
فرانکفورت - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - ماینتس ۱۸:۰۰
هانوفر - وولفسبورگ ۱۸:۰۰
اشتوتگارت - شالکه ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
وولفسبورگ - اشتوتگارت ۱۸:۰۰
کلن - دورتموند ۱۸:۰۰
هرتابرلین - هافن هایم ۱۸:۰۰
فرایبورگ - بایرلورکوزن ۱۸:۰۰
مونشن گلادباخ - لایپزیش ۱۸:۰۰
شالکه - وردربرمن ۱۸:۰۰
آگزبورگ - فرانکفورت ۱۸:۰۰
هامبورگ - هانوفر ۱۸:۰۰
ماینتس - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
بایرن مونیخ - شالکه ۱۸:۰۰
دورتموند - هامبورگ ۱۸:۰۰
لایپزیش - آگزبورگ ۱۸:۰۰
هافن هایم - ماینتس ۱۸:۰۰
فرانکفورت - کلن ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - هرتابرلین ۱۸:۰۰
هانوفر - فرایبورگ ۱۸:۰۰
اشتوتگارت - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
وردربرمن - وولفسبورگ ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
وولفسبورگ - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
هامبورگ - بایرلورکوزن ۱۸:۰۰
آگزبورگ - اشتوتگارت ۱۸:۰۰
فرانکفورت - لایپزیش ۱۸:۰۰
شالکه - هافن هایم ۱۸:۰۰
مونشن گلادباخ - دورتموند ۱۸:۰۰
فرایبورگ - وردربرمن ۱۸:۰۰
هرتابرلین - ماینتس ۱۸:۰۰
کلن - هانوفر ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
بایرن مونیخ - هرتابرلین ۱۸:۰۰
دورتموند - آگزبورگ ۱۸:۰۰
لایپزیش - کلن ۱۸:۰۰
هافن هایم - فرایبورگ ۱۸:۰۰
وردربرمن - هامبورگ ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - شالکه ۱۸:۰۰
ماینتس - وولفسبورگ ۱۸:۰۰
هانوفر - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
اشتوتگارت - فرانکفورت ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
لایپزیش - دورتموند ۱۸:۰۰
کلن - اشتوتگارت ۱۸:۰۰
فرایبورگ - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
مونشن گلادباخ - وردربرمن ۱۸:۰۰
شالکه - هرتابرلین ۱۸:۰۰
فرانکفورت - هانوفر ۱۸:۰۰
آگزبورگ - هافن هایم ۱۸:۰۰
هامبورگ - ماینتس ۱۸:۰۰
وولفسبورگ - بایرلورکوزن ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
بایرن مونیخ - هامبورگ ۱۸:۰۰
دورتموند - فرانکفورت ۱۸:۰۰
هافن هایم - وولفسبورگ ۱۸:۰۰
هرتابرلین - فرایبورگ ۱۸:۰۰
وردربرمن - کلن ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
ماینتس - شالکه ۱۸:۰۰
هانوفر - آگزبورگ ۱۸:۰۰
اشتوتگارت - لایپزیش ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
دورتموند - هانوفر ۱۸:۰۰
لایپزیش - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
کلن - بایرلورکوزن ۱۸:۰۰
فرایبورگ - اشتوتگارت ۱۸:۰۰
مونشن گلادباخ - هافن هایم ۱۸:۰۰
فرانکفورت - ماینتس ۱۸:۰۰
آگزبورگ - وردربرمن ۱۸:۰۰
هامبورگ - هرتابرلین ۱۸:۰۰
وولفسبورگ - شالکه ۱۸:۰۰
شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
اشتوتگارت - هامبورگ ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
بایرن مونیخ - دورتموند ۱۸:۰۰
هافن هایم - کلن ۱۸:۰۰
هرتابرلین - وولفسبورگ ۱۸:۰۰
وردربرمن - فرانکفورت ۱۸:۰۰
شالکه - فرایبورگ ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - آگزبورگ ۱۸:۰۰
ماینتس - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
هانوفر - لایپزیش ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
دورتموند - اشتوتگارت ۱۸:۰۰
لایپزیش - بایرلورکوزن ۱۸:۰۰
کلن - ماینتس ۱۸:۰۰
فرایبورگ - وولفسبورگ ۱۸:۰۰
مونشن گلادباخ - هرتابرلین ۱۸:۰۰
فرانکفورت - هافن هایم ۱۸:۰۰
آگزبورگ - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
هامبورگ - شالکه ۱۸:۰۰
هانوفر - وردربرمن ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته سی ام
شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
بایرن مونیخ - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
هافن هایم - هامبورگ ۱۸:۰۰
هرتابرلین - کلن ۱۸:۰۰
وردربرمن - لایپزیش ۱۸:۰۰
شالکه - دورتموند ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - فرانکفورت ۱۸:۰۰
ماینتس - فرایبورگ ۱۸:۰۰
وولفسبورگ - آگزبورگ ۱۸:۰۰
اشتوتگارت - هانوفر ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته سی و یکم
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
دورتموند - بایرلورکوزن ۱۸:۰۰
لایپزیش - هافن هایم ۱۸:۰۰
کلن - شالکه ۱۸:۰۰
مونشن گلادباخ - وولفسبورگ ۱۸:۰۰
فرانکفورت - هرتابرلین ۱۸:۰۰
آگزبورگ - ماینتس ۱۸:۰۰
هامبورگ - فرایبورگ ۱۸:۰۰
هانوفر - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
اشتوتگارت - وردربرمن ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته سی و دوم
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
بایرن مونیخ - فرانکفورت ۱۸:۰۰
هافن هایم - هانوفر ۱۸:۰۰
هرتابرلین - آگزبورگ ۱۸:۰۰
فرایبورگ - کلن ۱۸:۰۰
وردربرمن - دورتموند ۱۸:۰۰
شالکه - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - اشتوتگارت ۱۸:۰۰
ماینتس - لایپزیش ۱۸:۰۰
وولفسبورگ - هامبورگ ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته سی و سوم
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
دورتموند - ماینتس ۱۸:۰۰
لایپزیش - وولفسبورگ ۱۸:۰۰
کلن - بایرن مونیخ ۱۸:۰۰
وردربرمن - بایرلورکوزن ۱۸:۰۰
مونشن گلادباخ - فرایبورگ ۱۸:۰۰
فرانکفورت - هامبورگ ۱۸:۰۰
آگزبورگ - شالکه ۱۸:۰۰
هانوفر - هرتابرلین ۱۸:۰۰
اشتوتگارت - هافن هایم ۱۸:۰۰
برنامه و نتایج هفته سی و چهارم
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
بایرن مونیخ - اشتوتگارت ۱۸:۰۰
هافن هایم - دورتموند ۱۸:۰۰
هرتابرلین - لایپزیش ۱۸:۰۰
فرایبورگ - آگزبورگ ۱۸:۰۰
شالکه - فرانکفورت ۱۸:۰۰
بایرلورکوزن - هانوفر ۱۸:۰۰
هامبورگ - مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰
ماینتس - وردربرمن ۱۸:۰۰
وولفسبورگ - کلن ۱۸:۰۰

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..