چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ ۲۱ مارس ۲۰۱۸
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول لالیگای اسپانیا

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بارسلونا ۲۸ ۲۲ ۶ ۰ ۷۲ ۱۳ ۵۹ ۷۲
۲ اتلتیکومادرید ۲۷ ۱۸ ۷ ۲ ۴۵ ۱۲ ۳۳ ۶۱
۳ رئال‌مادرید ۲۸ ۱۷ ۶ ۵ ۶۷ ۳۰ ۳۷ ۵۷
۴ والنسیا ۲۸ ۱۷ ۵ ۶ ۵۴ ۳۰ ۲۴ ۵۶
۵ سویا ۲۸ ۱۴ ۳ ۱۱ ۳۶ ۴۲ ۴۵
۶ خیرونا ۲۸ ۱۲ ۷ ۹ ۴۰ ۳۶ ۴ ۴۳
۷ ویارئال ۲۷ ۱۲ ۵ ۱۰ ۳۶ ۳۲ ۴ ۴۱
۸ ایبار ۲۸ ۱۱ ۶ ۱۱ ۳۵ ۴۱ ۳۹
۹ سلتاویگو ۲۷ ۱۱ ۵ ۱۱ ۴۵ ۳۹ ۶ ۳۸
۱۰ بتیس ۲۷ ۱۱ ۴ ۱۲ ۴۳ ۵۲ ۳۷
۱۱ ختافه ۲۸ ۹ ۹ ۱۰ ۳۳ ۲۶ ۷ ۳۶
۱۲ رئال‌سوسیداد ۲۷ ۹ ۶ ۱۲ ۴۹ ۴۸ ۱ ۳۳
۱۳ لگانس ۲۷ ۹ ۶ ۱۲ ۲۳ ۳۲ ۳۳
۱۴ بیلبائو ۲۷ ۷ ۱۱ ۹ ۲۷ ۳۱ ۳۲
۱۵ اسپانیول ۲۷ ۷ ۱۱ ۹ ۲۴ ۳۳ ۳۲
۱۶ آلاوس ۲۷ ۱۰ ۱ ۱۶ ۲۴ ۳۹ -۱۵ ۳۱
۱۷ لوانته ۲۸ ۴ ۱۲ ۱۲ ۲۳ ۴۲ -۱۹ ۲۴
۱۸ لاس پالماس ۲۷ ۵ ۵ ۱۷ ۲۰ ۵۵ -۳۵ ۲۰
۱۹ دیپورتیوو لاکرونیا ۲۸ ۴ ۷ ۱۷ ۲۵ ۵۹ -۳۴ ۱۹
۲۰ مالاگا ۲۸ ۳ ۴ ۲۱ ۱۶ ۴۵ -۲۹ ۱۳
برنامه و نتایج هفته اول
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
لگانس ۱ - ۰ آلاوس پایان
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
والنسیا ۱ - ۰ لاس پالماس پایان
سلتاویگو ۲ - ۳ رئال‌سوسیداد پایان
خیرونا ۲ - ۲ اتلتیکومادرید پایان
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
سویا ۱ - ۱ اسپانیول پایان
بیلبائو ۰ - ۰ ختافه پایان
بارسلونا ۲ - ۰ بتیس پایان
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
دیپورتیوو لاکرونیا ۰ - ۳ رئال‌مادرید پایان
لوانته ۱ - ۰ ویارئال پایان
ﺳﻪشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
مالاگا ۰ - ۱ ایبار پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶
رئال‌سوسیداد ۳ - ۰ ویارئال پایان
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
بتیس ۲ - ۱ سلتاویگو پایان
آلاوس ۰ - ۲ بارسلونا پایان
لوانته ۲ - ۲ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
خیرونا ۱ - ۰ مالاگا پایان
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
لاس پالماس ۱ - ۵ اتلتیکومادرید پایان
اسپانیول ۰ - ۱ لگانس پایان
ایبار ۰ - ۱ بیلبائو پایان
ختافه ۰ - ۱ سویا پایان
دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶
رئال‌مادرید ۲ - ۲ والنسیا پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
لگانس ۱ - ۲ ختافه پایان
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
رئال‌مادرید ۱ - ۱ لوانته پایان
والنسیا ۰ - ۰ اتلتیکومادرید پایان
سویا ۳ - ۰ ایبار پایان
بارسلونا ۵ - ۰ اسپانیول پایان
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
دیپورتیوو لاکرونیا ۲ - ۴ رئال‌سوسیداد پایان
بیلبائو ۲ - ۰ خیرونا پایان
سلتاویگو ۱ - ۰ آلاوس پایان
ویارئال ۳ - ۱ بتیس پایان
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
مالاگا ۱ - ۳ لاس پالماس پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
ایبار ۱ - ۰ لگانس پایان
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
لوانته ۱ - ۱ والنسیا پایان
ختافه ۱ - ۲ بارسلونا پایان
بتیس ۲ - ۱ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
اتلتیکومادرید ۱ - ۰ مالاگا پایان
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
آلاوس ۰ - ۳ ویارئال پایان
خیرونا ۰ - ۱ سویا پایان
لاس پالماس ۱ - ۰ بیلبائو پایان
رئال‌سوسیداد ۱ - ۳ رئال‌مادرید پایان
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
اسپانیول ۲ - ۱ سلتاویگو پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
والنسیا ۵ - ۰ مالاگا پایان
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
بارسلونا ۶ - ۱ ایبار پایان
لگانس ۰ - ۰ خیرونا پایان
بیلبائو ۱ - ۲ اتلتیکومادرید پایان
دیپورتیوو لاکرونیا ۱ - ۰ آلاوس پایان
پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
سویا ۱ - ۰ لاس پالماس پایان
رئال‌مادرید ۰ - ۱ بتیس پایان
ویارئال ۰ - ۰ اسپانیول پایان
سلتاویگو ۱ - ۱ ختافه پایان
لوانته ۳ - ۰ رئال‌سوسیداد پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
اتلتیکومادرید ۲ - ۰ سویا پایان
آلاوس ۱ - ۲ رئال‌مادرید پایان
مالاگا ۳ - ۳ بیلبائو پایان
خیرونا ۰ - ۳ بارسلونا پایان
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
اسپانیول ۴ - ۱ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
ختافه ۴ - ۰ ویارئال پایان
ایبار ۰ - ۴ سلتاویگو پایان
لاس پالماس ۰ - ۲ لگانس پایان
رئال‌سوسیداد ۲ - ۳ والنسیا پایان
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
بتیس ۴ - ۰ لوانته پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶
سلتاویگو ۳ - ۳ خیرونا پایان
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶
دیپورتیوو لاکرونیا ۲ - ۱ ختافه پایان
سویا ۲ - ۰ مالاگا پایان
لوانته ۰ - ۲ آلاوس پایان
لگانس ۰ - ۰ اتلتیکومادرید پایان
یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶
رئال‌سوسیداد ۴ - ۴ بتیس پایان
بارسلونا ۳ - ۰ لاس پالماس پایان
ویارئال ۳ - ۰ ایبار پایان
والنسیا ۳ - ۲ بیلبائو پایان
رئال‌مادرید ۲ - ۰ اسپانیول پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶
اسپانیول ۰ - ۰ لوانته پایان
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بیلبائو ۱ - ۰ سویا پایان
ختافه ۱ - ۲ رئال‌مادرید پایان
آلاوس ۰ - ۲ رئال‌سوسیداد پایان
اتلتیکومادرید ۱ - ۱ بارسلونا پایان
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
ایبار ۰ - ۰ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
خیرونا ۱ - ۲ ویارئال پایان
مالاگا ۰ - ۲ لگانس پایان
بتیس ۳ - ۶ والنسیا پایان
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
لاس پالماس ۲ - ۵ سلتاویگو پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
لوانته ۱ - ۱ ختافه پایان
بتیس ۲ - ۰ آلاوس پایان
والنسیا ۴ - ۰ سویا پایان
بارسلونا ۲ - ۰ مالاگا پایان
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
ویارئال ۴ - ۰ لاس پالماس پایان
سلتاویگو ۰ - ۱ اتلتیکومادرید پایان
لگانس ۱ - ۰ بیلبائو پایان
رئال‌مادرید ۳ - ۰ ایبار پایان
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
رئال‌سوسیداد ۱ - ۱ اسپانیول پایان
دیپورتیوو لاکرونیا ۱ - ۲ خیرونا پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
آلاوس ۱ - ۲ والنسیا پایان
اتلتیکومادرید ۱ - ۱ ویارئال پایان
بیلبائو ۰ - ۲ بارسلونا پایان
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
سویا ۲ - ۱ لگانس پایان
ختافه ۲ - ۱ رئال‌سوسیداد پایان
خیرونا ۲ - ۱ رئال‌مادرید پایان
ایبار ۲ - ۲ لوانته پایان
مالاگا ۲ - ۱ سلتاویگو پایان
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶
لاس پالماس ۱ - ۳ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
اسپانیول ۱ - ۰ بتیس پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶
بتیس ۲ - ۲ ختافه پایان
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
والنسیا ۳ - ۰ لگانس پایان
دیپورتیوو لاکرونیا ۰ - ۱ اتلتیکومادرید پایان
آلاوس ۱ - ۰ اسپانیول پایان
بارسلونا ۲ - ۱ سویا پایان
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
لوانته ۱ - ۲ خیرونا پایان
سلتاویگو ۳ - ۱ بیلبائو پایان
ویارئال ۲ - ۰ مالاگا پایان
رئال‌سوسیداد ۳ - ۱ ایبار پایان
رئال‌مادرید ۳ - ۰ لاس پالماس پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶
خیرونا ۱ - ۱ رئال‌سوسیداد پایان
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
ختافه ۴ - ۱ آلاوس پایان
لگانس ۰ - ۳ بارسلونا پایان
سویا ۲ - ۱ سلتاویگو پایان
اتلتیکومادرید ۰ - ۰ رئال‌مادرید پایان
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
مالاگا ۳ - ۲ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
اسپانیول ۰ - ۲ والنسیا پایان
لاس پالماس ۰ - ۲ لوانته پایان
بیلبائو ۱ - ۱ ویارئال پایان
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
ایبار ۵ - ۰ بتیس پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
سلتاویگو ۱ - ۰ لگانس پایان
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
آلاوس ۱ - ۲ ایبار پایان
رئال‌مادرید ۳ - ۲ مالاگا پایان
بتیس ۲ - ۲ خیرونا پایان
لوانته ۰ - ۵ اتلتیکومادرید پایان
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
دیپورتیوو لاکرونیا ۲ - ۲ بیلبائو پایان
رئال‌سوسیداد ۲ - ۲ لاس پالماس پایان
ویارئال ۲ - ۳ سویا پایان
والنسیا ۱ - ۱ بارسلونا پایان
دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶
اسپانیول ۱ - ۰ ختافه پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶
مالاگا ۰ - ۰ لوانته پایان
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بارسلونا ۲ - ۲ سلتاویگو پایان
اتلتیکومادرید ۲ - ۱ رئال‌سوسیداد پایان
سویا ۲ - ۰ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
بیلبائو ۰ - ۰ رئال‌مادرید پایان
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
لگانس ۳ - ۱ ویارئال پایان
ختافه ۱ - ۰ والنسیا پایان
ایبار ۳ - ۱ اسپانیول پایان
لاس پالماس ۱ - ۰ بتیس پایان
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
خیرونا ۲ - ۳ آلاوس پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶
آلاوس ۲ - ۰ لاس پالماس پایان
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
ختافه ۰ - ۰ ایبار پایان
رئال‌مادرید ۵ - ۰ سویا پایان
دیپورتیوو لاکرونیا ۱ - ۰ لگانس پایان
والنسیا ۲ - ۱ سلتاویگو پایان
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
رئال‌سوسیداد ۰ - ۲ مالاگا پایان
بتیس ۰ - ۱ اتلتیکومادرید پایان
لوانته ۱ - ۲ بیلبائو پایان
ویارئال ۰ - ۲ بارسلونا پایان
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
اسپانیول ۰ - ۱ خیرونا پایان
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶
سویا ۰ - ۰ لوانته پایان
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
بیلبائو ۰ - ۰ رئال‌سوسیداد پایان
ایبار ۲ - ۱ والنسیا پایان
اتلتیکومادرید ۱ - ۰ آلاوس پایان
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
خیرونا ۱ - ۰ ختافه پایان
سلتاویگو ۰ - ۱ ویارئال پایان
لاس پالماس ۲ - ۲ اسپانیول پایان
بارسلونا ۴ - ۰ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
مالاگا ۰ - ۲ بتیس پایان
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
لگانس ۱ - ۳ رئال‌مادرید پایان
برنامه و نتایج هفته هفدهم
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
لوانته ۰ - ۰ لگانس پایان
ختافه ۲ - ۰ لاس پالماس پایان
پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶
رئال‌سوسیداد ۳ - ۱ سویا پایان
ایبار ۴ - ۱ خیرونا پایان
جمعه ۱ دی ۱۳۹۶
آلاوس ۱ - ۰ مالاگا پایان
بتیس ۰ - ۲ بیلبائو پایان
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
اسپانیول ۱ - ۰ اتلتیکومادرید پایان
رئال‌مادرید ۰ - ۳ بارسلونا پایان
والنسیا ۰ - ۱ ویارئال پایان
دیپورتیوو لاکرونیا ۱ - ۳ سلتاویگو پایان
برنامه و نتایج هفته هجدهم
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
اتلتیکومادرید ۲ - ۰ ختافه پایان
والنسیا ۲ - ۱ خیرونا پایان
لاس پالماس ۱ - ۲ ایبار پایان
سویا ۳ - ۵ بتیس پایان
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶
لگانس ۱ - ۰ رئال‌سوسیداد پایان
بارسلونا ۳ - ۰ لوانته پایان
بیلبائو ۲ - ۰ آلاوس پایان
ویارئال ۱ - ۱ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
سلتاویگو ۲ - ۲ رئال‌مادرید پایان
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶
مالاگا ۰ - ۱ اسپانیول پایان
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
ختافه ۱ - ۰ مالاگا پایان
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
خیرونا ۶ - ۰ لاس پالماس پایان
رئال‌مادرید ۰ - ۱ ویارئال پایان
ایبار ۰ - ۱ اتلتیکومادرید پایان
دیپورتیوو لاکرونیا ۱ - ۲ والنسیا پایان
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
لوانته ۰ - ۱ سلتاویگو پایان
آلاوس ۱ - ۰ سویا پایان
اسپانیول ۱ - ۱ بیلبائو پایان
رئال‌سوسیداد ۲ - ۴ بارسلونا پایان
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶
بتیس ۳ - ۲ لگانس پایان
برنامه و نتایج هفته بیستم
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
ختافه ۲ - ۲ بیلبائو پایان
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
اسپانیول ۰ - ۳ سویا پایان
اتلتیکومادرید ۱ - ۱ خیرونا پایان
ویارئال ۲ - ۱ لوانته پایان
لاس پالماس ۲ - ۱ والنسیا پایان
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
آلاوس ۲ - ۲ لگانس پایان
رئال‌مادرید ۷ - ۱ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
رئال‌سوسیداد ۱ - ۲ سلتاویگو پایان
بتیس ۰ - ۵ بارسلونا پایان
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
ایبار ۱ - ۱ مالاگا پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶
بیلبائو ۱ - ۱ ایبار پایان
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
دیپورتیوو لاکرونیا ۲ - ۲ لوانته پایان
والنسیا ۱ - ۴ رئال‌مادرید پایان
مالاگا ۰ - ۰ خیرونا پایان
ویارئال ۴ - ۲ رئال‌سوسیداد پایان
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶
لگانس ۳ - ۲ اسپانیول پایان
اتلتیکومادرید ۳ - ۰ لاس پالماس پایان
سویا ۱ - ۱ ختافه پایان
بارسلونا ۲ - ۱ آلاوس پایان
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶
سلتاویگو ۳ - ۲ بتیس پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
رئال‌سوسیداد ۵ - ۰ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
ایبار ۵ - ۱ سویا پایان
بتیس ۲ - ۱ ویارئال پایان
آلاوس ۲ - ۱ سلتاویگو پایان
لوانته ۲ - ۲ رئال‌مادرید پایان
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
ختافه ۰ - ۰ لگانس پایان
اسپانیول ۱ - ۱ بارسلونا پایان
خیرونا ۲ - ۰ بیلبائو پایان
اتلتیکومادرید ۱ - ۰ والنسیا پایان
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
لاس پالماس ۱ - ۰ مالاگا پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
بیلبائو ۰ - ۰ لاس پالماس پایان
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
ویارئال ۱ - ۲ آلاوس پایان
مالاگا ۰ - ۱ اتلتیکومادرید پایان
لگانس ۰ - ۱ ایبار پایان
رئال‌مادرید ۵ - ۲ رئال‌سوسیداد پایان
یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
سویا ۱ - ۰ خیرونا پایان
بارسلونا ۰ - ۰ ختافه پایان
سلتاویگو ۲ - ۲ اسپانیول پایان
والنسیا ۳ - ۱ لوانته پایان
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
دیپورتیوو لاکرونیا ۰ - ۱ بتیس پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
خیرونا ۳ - ۰ لگانس پایان
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
لاس پالماس ۱ - ۲ سویا پایان
ایبار ۰ - ۲ بارسلونا پایان
آلاوس ۱ - ۰ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
مالاگا ۱ - ۲ والنسیا پایان
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
رئال‌سوسیداد ۳ - ۰ لوانته پایان
اتلتیکومادرید ۲ - ۰ بیلبائو پایان
اسپانیول ۱ - ۱ ویارئال پایان
بتیس ۳ - ۵ رئال‌مادرید پایان
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
ختافه ۳ - ۰ سلتاویگو پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶
دیپورتیوو لاکرونیا ۰ - ۰ اسپانیول پایان
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
سلتاویگو ۲ - ۰ ایبار پایان
رئال‌مادرید ۴ - ۰ آلاوس پایان
لگانس ۰ - ۰ لاس پالماس پایان
بارسلونا ۶ - ۱ خیرونا پایان
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
ویارئال ۱ - ۰ ختافه پایان
بیلبائو ۲ - ۱ مالاگا پایان
والنسیا ۲ - ۱ رئال‌سوسیداد پایان
سویا ۲ - ۵ اتلتیکومادرید پایان
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶
لوانته ۰ - ۲ بتیس پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
ﺳﻪشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
اسپانیول ۱ - ۰ رئال‌مادرید پایان
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶
خیرونا ۱ - ۰ سلتاویگو پایان
مالاگا ۰ - ۱ سویا پایان
بیلبائو ۱ - ۱ والنسیا پایان
ختافه ۳ - ۰ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
ایبار ۱ - ۰ ویارئال پایان
اتلتیکومادرید ۴ - ۰ لگانس پایان
بتیس ۰ - ۰ رئال‌سوسیداد پایان
لاس پالماس ۱ - ۱ بارسلونا پایان
جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
آلاوس ۱ - ۰ لوانته پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
ویارئال ۰ - ۲ خیرونا پایان
سویا ۲ - ۰ بیلبائو پایان
لگانس ۲ - ۰ مالاگا پایان
دیپورتیوو لاکرونیا ۱ - ۱ ایبار پایان
رئال‌مادرید ۳ - ۱ ختافه پایان
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
لوانته ۱ - ۱ اسپانیول پایان
بارسلونا ۱ - ۰ اتلتیکومادرید پایان
رئال‌سوسیداد ۲ - ۱ آلاوس پایان
والنسیا ۲ - ۰ بتیس پایان
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
سلتاویگو ۲ - ۱ لاس پالماس پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
خیرونا ۲ - ۰ دیپورتیوو لاکرونیا پایان
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
ایبار ۱ - ۲ رئال‌مادرید پایان
سویا ۰ - ۲ والنسیا پایان
ختافه ۰ - ۱ لوانته پایان
مالاگا ۰ - ۲ بارسلونا پایان
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
اسپانیول - رئال‌سوسیداد ۱۴:۳۰
اتلتیکومادرید - سلتاویگو ۱۸:۴۵
لاس پالماس - ویارئال ۲۱:۰۰
بیلبائو - لگانس ۲۳:۱۵
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
آلاوس - بتیس ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
لوانته - ایبار ۲۳:۳۰
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
دیپورتیوو لاکرونیا - لاس پالماس ۱۵:۳۰
والنسیا - آلاوس ۱۸:۴۵
رئال‌سوسیداد - ختافه ۲۱:۰۰
بتیس - اسپانیول ۲۳:۱۵
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
لگانس - سویا ۱۴:۳۰
بارسلونا - بیلبائو ۱۸:۴۵
ویارئال - اتلتیکومادرید ۲۱:۰۰
سلتاویگو - مالاگا ۲۱:۰۰
رئال‌مادرید - خیرونا ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته سی ام
یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷
اسپانیول - آلاوس ۲۲:۳۰
ختافه - بتیس ۲۲:۳۰
ایبار - رئال‌سوسیداد ۲۲:۳۰
خیرونا - لوانته ۲۲:۳۰
لاس پالماس - رئال‌مادرید ۲۲:۳۰
اتلتیکومادرید - دیپورتیوو لاکرونیا ۲۲:۳۰
مالاگا - ویارئال ۲۲:۳۰
بیلبائو - سلتاویگو ۲۲:۳۰
سویا - بارسلونا ۲۲:۳۰
لگانس - والنسیا ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و یکم
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
والنسیا - اسپانیول ۲۲:۳۰
آلاوس - ختافه ۲۲:۳۰
بتیس - ایبار ۲۲:۳۰
رئال‌سوسیداد - خیرونا ۲۲:۳۰
لوانته - لاس پالماس ۲۲:۳۰
رئال‌مادرید - اتلتیکومادرید ۲۲:۳۰
دیپورتیوو لاکرونیا - مالاگا ۲۲:۳۰
ویارئال - بیلبائو ۲۲:۳۰
سلتاویگو - سویا ۲۲:۳۰
بارسلونا - لگانس ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و دوم
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
ختافه - اسپانیول ۲۲:۳۰
ایبار - آلاوس ۲۲:۳۰
خیرونا - بتیس ۲۲:۳۰
لاس پالماس - رئال‌سوسیداد ۲۲:۳۰
اتلتیکومادرید - لوانته ۲۲:۳۰
مالاگا - رئال‌مادرید ۲۲:۳۰
بیلبائو - دیپورتیوو لاکرونیا ۲۲:۳۰
سویا - ویارئال ۲۲:۳۰
لگانس - سلتاویگو ۲۲:۳۰
بارسلونا - والنسیا ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و سوم
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
والنسیا - ختافه ۲۲:۳۰
اسپانیول - ایبار ۲۲:۳۰
آلاوس - خیرونا ۲۲:۳۰
بتیس - لاس پالماس ۲۲:۳۰
رئال‌سوسیداد - اتلتیکومادرید ۲۲:۳۰
لوانته - مالاگا ۲۲:۳۰
رئال‌مادرید - بیلبائو ۲۲:۳۰
دیپورتیوو لاکرونیا - سویا ۲۲:۳۰
ویارئال - لگانس ۲۲:۳۰
سلتاویگو - بارسلونا ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و چهارم
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ایبار - ختافه ۲۲:۳۰
خیرونا - اسپانیول ۲۲:۳۰
لاس پالماس - آلاوس ۲۲:۳۰
اتلتیکومادرید - بتیس ۲۲:۳۰
مالاگا - رئال‌سوسیداد ۲۲:۳۰
لگانس - دیپورتیوو لاکرونیا ۲۲:۳۰
بارسلونا - ویارئال ۲۲:۳۰
سلتاویگو - والنسیا ۲۲:۳۰
سویا - رئال‌مادرید ۲۲:۳۰
بیلبائو - لوانته ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و پنجم
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
والنسیا - ایبار ۲۲:۳۰
ختافه - خیرونا ۲۲:۳۰
اسپانیول - لاس پالماس ۲۲:۳۰
آلاوس - اتلتیکومادرید ۲۲:۳۰
بتیس - مالاگا ۲۲:۳۰
رئال‌سوسیداد - بیلبائو ۲۲:۳۰
لوانته - سویا ۲۲:۳۰
رئال‌مادرید - لگانس ۲۲:۳۰
دیپورتیوو لاکرونیا - بارسلونا ۲۲:۳۰
ویارئال - سلتاویگو ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و ششم
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
خیرونا - ایبار ۲۲:۳۰
لاس پالماس - ختافه ۲۲:۳۰
اتلتیکومادرید - اسپانیول ۲۲:۳۰
مالاگا - آلاوس ۲۲:۳۰
بیلبائو - بتیس ۲۲:۳۰
سویا - رئال‌سوسیداد ۲۲:۳۰
لگانس - لوانته ۲۲:۳۰
سلتاویگو - دیپورتیوو لاکرونیا ۲۲:۳۰
ویارئال - والنسیا ۲۲:۳۰
بارسلونا - رئال‌مادرید ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته سی و هفتم
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
خیرونا - والنسیا ۲۲:۳۰
ایبار - لاس پالماس ۲۲:۳۰
ختافه - اتلتیکومادرید ۲۲:۳۰
اسپانیول - مالاگا ۲۲:۳۰
آلاوس - بیلبائو ۲۲:۳۰
بتیس - سویا ۲۲:۳۰
رئال‌سوسیداد - لگانس ۲۲:۳۰
لوانته - بارسلونا ۲۲:۳۰
رئال‌مادرید - سلتاویگو ۲۲:۳۰
دیپورتیوو لاکرونیا - ویارئال ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و هشتم
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
لاس پالماس - خیرونا ۲۲:۳۰
اتلتیکومادرید - ایبار ۲۲:۳۰
مالاگا - ختافه ۲۲:۳۰
بیلبائو - اسپانیول ۲۲:۳۰
سویا - آلاوس ۲۲:۳۰
لگانس - بتیس ۲۲:۳۰
بارسلونا - رئال‌سوسیداد ۲۲:۳۰
سلتاویگو - لوانته ۲۲:۳۰
ویارئال - رئال‌مادرید ۲۲:۳۰
والنسیا - دیپورتیوو لاکرونیا ۲۲:۳۰

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..