پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ ۲۳ مارس ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول لیگ برتر انگلستان

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ چلسی ۲۸ ۲۲ ۳ ۳ ۵۹ ۲۱ ۳۸ ۶۹
۲ تاتنهام ۲۸ ۱۷ ۸ ۳ ۵۵ ۲۱ ۳۴ ۵۹
۳ منچسترسیتی ۲۸ ۱۷ ۶ ۵ ۵۴ ۳۰ ۲۴ ۵۷
۴ لیورپول ۲۹ ۱۶ ۸ ۵ ۶۱ ۳۶ ۲۵ ۵۶
۵ منچستریونایتد ۲۷ ۱۴ ۱۰ ۳ ۴۲ ۲۳ ۱۹ ۵۲
۶ آرسنال ۲۷ ۱۵ ۵ ۷ ۵۶ ۳۴ ۲۲ ۵۰
۷ اورتون ۲۹ ۱۴ ۸ ۷ ۵۱ ۳۰ ۲۱ ۵۰
۸ وست برومویچ ۲۹ ۱۲ ۷ ۱۰ ۳۹ ۳۸ ۱ ۴۳
۹ استوک‌سیتی ۲۹ ۹ ۹ ۱۱ ۳۳ ۴۲ ۳۶
۱۰ ساوتهمپتون ۲۷ ۹ ۶ ۱۲ ۳۳ ۳۶ ۳۳
۱۱ بورنموث ۲۹ ۹ ۶ ۱۴ ۴۲ ۵۴ -۱۲ ۳۳
۱۲ وستهام ۲۹ ۹ ۶ ۱۴ ۴۰ ۵۲ -۱۲ ۳۳
۱۳ برنلی ۲۹ ۹ ۵ ۱۵ ۳۱ ۴۲ -۱۱ ۳۲
۱۴ واتفورد ۲۸ ۸ ۷ ۱۳ ۳۳ ۴۸ -۱۵ ۳۱
۱۵ لسترسیتی ۲۸ ۸ ۶ ۱۴ ۳۳ ۴۷ -۱۴ ۳۰
۱۶ کریستال پالاس ۲۸ ۸ ۴ ۱۶ ۳۶ ۴۶ -۱۰ ۲۸
۱۷ سوانسی ۲۹ ۸ ۳ ۱۸ ۳۶ ۶۳ -۲۷ ۲۷
۱۸ هال سیتی ۲۹ ۶ ۶ ۱۷ ۲۶ ۵۸ -۳۲ ۲۴
۱۹ میدلزبورو ۲۸ ۴ ۱۰ ۱۴ ۲۰ ۳۳ -۱۳ ۲۲
۲۰ ساندرلند ۲۸ ۵ ۵ ۱۸ ۲۴ ۵۰ -۲۶ ۲۰
برنامه و نتایج هفته اول
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
هال سیتی ۲ - ۱ لسترسیتی پایان
برنلی ۰ - ۱ سوانسی پایان
کریستال پالاس ۰ - ۱ وست برومویچ پایان
اورتون ۱ - ۱ تاتنهام پایان
میدلزبورو ۱ - ۱ استوک‌سیتی پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۱ واتفورد پایان
منچسترسیتی ۲ - ۱ ساندرلند پایان
یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بورنموث ۱ - ۳ منچستریونایتد پایان
آرسنال ۳ - ۴ لیورپول پایان
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
چلسی ۲ - ۱ وستهام پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
منچستریونایتد ۲ - ۰ ساوتهمپتون پایان
شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
استوک‌سیتی ۱ - ۴ منچسترسیتی پایان
برنلی ۲ - ۰ لیورپول پایان
تاتنهام ۱ - ۰ کریستال پالاس پایان
واتفورد ۱ - ۲ چلسی پایان
وست برومویچ ۱ - ۲ اورتون پایان
سوانسی ۰ - ۲ هال سیتی پایان
لسترسیتی ۰ - ۰ آرسنال پایان
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
ساندرلند ۱ - ۲ میدلزبورو پایان
وستهام ۱ - ۰ بورنموث پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
تاتنهام ۱ - ۱ لیورپول پایان
چلسی ۳ - ۰ برنلی پایان
کریستال پالاس ۱ - ۱ بورنموث پایان
اورتون ۱ - ۰ استوک‌سیتی پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۱ ساندرلند پایان
واتفورد ۱ - ۳ آرسنال پایان
لسترسیتی ۲ - ۱ سوانسی پایان
هال سیتی ۰ - ۱ منچستریونایتد پایان
یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵
وست برومویچ ۰ - ۰ میدلزبورو پایان
منچسترسیتی ۳ - ۱ وستهام پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
منچستریونایتد ۱ - ۲ منچسترسیتی پایان
بورنموث ۱ - ۰ وست برومویچ پایان
آرسنال ۲ - ۱ ساوتهمپتون پایان
برنلی ۱ - ۱ هال سیتی پایان
میدلزبورو ۱ - ۲ کریستال پالاس پایان
استوک‌سیتی ۰ - ۴ تاتنهام پایان
وستهام ۲ - ۴ واتفورد پایان
لیورپول ۴ - ۱ لسترسیتی پایان
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
سوانسی ۲ - ۲ چلسی پایان
دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵
ساندرلند ۰ - ۳ اورتون پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
چلسی ۱ - ۲ لیورپول پایان
شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
هال سیتی ۱ - ۴ آرسنال پایان
لسترسیتی ۳ - ۰ برنلی پایان
منچسترسیتی ۴ - ۰ بورنموث پایان
وست برومویچ ۴ - ۲ وستهام پایان
اورتون ۳ - ۱ میدلزبورو پایان
یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
واتفورد ۳ - ۱ منچستریونایتد پایان
کریستال پالاس ۴ - ۱ استوک‌سیتی پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۰ سوانسی پایان
تاتنهام ۱ - ۰ ساندرلند پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵
منچستریونایتد ۴ - ۱ لسترسیتی پایان
سوانسی ۱ - ۳ منچسترسیتی پایان
ساندرلند ۲ - ۳ کریستال پالاس پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۱ وست برومویچ پایان
میدلزبورو ۱ - ۲ تاتنهام پایان
لیورپول ۵ - ۱ هال سیتی پایان
بورنموث ۱ - ۰ اورتون پایان
آرسنال ۳ - ۰ چلسی پایان
یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
وستهام ۰ - ۳ ساوتهمپتون پایان
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵
برنلی ۲ - ۰ واتفورد پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵
اورتون ۱ - ۱ کریستال پالاس پایان
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
سوانسی ۱ - ۲ لیورپول پایان
وستهام ۱ - ۱ میدلزبورو پایان
واتفورد ۲ - ۲ بورنموث پایان
ساندرلند ۱ - ۱ وست برومویچ پایان
هال سیتی ۰ - ۲ چلسی پایان
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
منچستریونایتد ۱ - ۱ استوک‌سیتی پایان
لسترسیتی ۰ - ۰ ساوتهمپتون پایان
تاتنهام ۲ - ۰ منچسترسیتی پایان
برنلی ۰ - ۱ آرسنال پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵
چلسی ۳ - ۰ لسترسیتی پایان
وست برومویچ ۱ - ۱ تاتنهام پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۰ ساندرلند پایان
منچسترسیتی ۱ - ۱ اورتون پایان
بورنموث ۶ - ۱ هال سیتی پایان
آرسنال ۳ - ۲ سوانسی پایان
کریستال پالاس ۰ - ۱ وستهام پایان
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
میدلزبورو ۰ - ۱ واتفورد پایان
ساوتهمپتون ۳ - ۱ برنلی پایان
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵
لیورپول ۰ - ۰ منچستریونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
بورنموث ۰ - ۰ تاتنهام پایان
وستهام ۱ - ۰ ساندرلند پایان
سوانسی ۰ - ۰ واتفورد پایان
لسترسیتی ۳ - ۱ کریستال پالاس پایان
هال سیتی ۰ - ۲ استوک‌سیتی پایان
برنلی ۲ - ۱ اورتون پایان
آرسنال ۰ - ۰ میدلزبورو پایان
لیورپول ۲ - ۱ وست برومویچ پایان
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
منچسترسیتی ۱ - ۱ ساوتهمپتون پایان
چلسی ۴ - ۰ منچستریونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵
ساندرلند ۱ - ۴ آرسنال پایان
وست برومویچ ۰ - ۴ منچسترسیتی پایان
واتفورد ۱ - ۰ هال سیتی پایان
تاتنهام ۱ - ۱ لسترسیتی پایان
میدلزبورو ۲ - ۰ بورنموث پایان
منچستریونایتد ۰ - ۰ برنلی پایان
کریستال پالاس ۲ - ۴ لیورپول پایان
یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵
اورتون ۲ - ۰ وستهام پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۲ چلسی پایان
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵
استوک‌سیتی ۳ - ۱ سوانسی پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
وستهام ۱ - ۱ استوک‌سیتی پایان
منچسترسیتی ۱ - ۱ میدلزبورو پایان
برنلی ۳ - ۲ کریستال پالاس پایان
بورنموث ۱ - ۲ ساندرلند پایان
چلسی ۵ - ۰ اورتون پایان
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
آرسنال ۱ - ۱ تاتنهام پایان
لیورپول ۶ - ۱ واتفورد پایان
هال سیتی ۲ - ۱ ساوتهمپتون پایان
سوانسی ۱ - ۳ منچستریونایتد پایان
لسترسیتی ۱ - ۲ وست برومویچ پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵
منچستریونایتد ۱ - ۱ آرسنال پایان
واتفورد ۲ - ۱ لسترسیتی پایان
ساندرلند ۳ - ۰ هال سیتی پایان
استوک‌سیتی ۰ - ۱ بورنموث پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۰ لیورپول پایان
اورتون ۱ - ۱ سوانسی پایان
کریستال پالاس ۱ - ۲ منچسترسیتی پایان
تاتنهام ۳ - ۲ وستهام پایان
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵
میدلزبورو ۰ - ۱ چلسی پایان
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵
وست برومویچ ۴ - ۰ برنلی پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵
برنلی ۱ - ۲ منچسترسیتی پایان
سوانسی ۵ - ۴ کریستال پالاس پایان
لیورپول ۲ - ۰ ساندرلند پایان
لسترسیتی ۲ - ۲ میدلزبورو پایان
هال سیتی ۱ - ۱ وست برومویچ پایان
چلسی ۲ - ۱ تاتنهام پایان
یکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵
واتفورد ۰ - ۱ استوک‌سیتی پایان
آرسنال ۳ - ۱ بورنموث پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۰ اورتون پایان
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهام پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
منچسترسیتی ۱ - ۳ چلسی پایان
کریستال پالاس ۳ - ۰ ساوتهمپتون پایان
وست برومویچ ۳ - ۱ واتفورد پایان
تاتنهام ۵ - ۰ سوانسی پایان
ساندرلند ۲ - ۱ لسترسیتی پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۰ برنلی پایان
وستهام ۱ - ۵ آرسنال پایان
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
بورنموث ۴ - ۳ لیورپول پایان
اورتون ۱ - ۱ منچستریونایتد پایان
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
میدلزبورو ۱ - ۰ هال سیتی پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
واتفورد ۳ - ۲ اورتون پایان
سوانسی ۳ - ۰ ساندرلند پایان
آرسنال ۳ - ۱ استوک‌سیتی پایان
برنلی ۳ - ۲ بورنموث پایان
هال سیتی ۳ - ۳ کریستال پالاس پایان
لسترسیتی ۴ - ۲ منچسترسیتی پایان
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
چلسی ۱ - ۰ وست برومویچ پایان
منچستریونایتد ۱ - ۰ تاتنهام پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۰ میدلزبورو پایان
لیورپول ۲ - ۲ وستهام پایان
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
ﺳﻪشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
بورنموث ۱ - ۰ لسترسیتی پایان
اورتون ۲ - ۱ آرسنال پایان
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
وستهام ۱ - ۰ برنلی پایان
ساندرلند ۰ - ۱ چلسی پایان
میدلزبورو ۰ - ۳ لیورپول پایان
وست برومویچ ۳ - ۱ سوانسی پایان
تاتنهام ۳ - ۰ هال سیتی پایان
استوک‌سیتی ۰ - ۰ ساوتهمپتون پایان
منچسترسیتی ۲ - ۰ واتفورد پایان
کریستال پالاس ۱ - ۲ منچستریونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته هفدهم
شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵
کریستال پالاس ۰ - ۱ چلسی پایان
ساندرلند ۱ - ۰ واتفورد پایان
وستهام ۱ - ۰ هال سیتی پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۲ لسترسیتی پایان
میدلزبورو ۳ - ۰ سوانسی پایان
وست برومویچ ۰ - ۲ منچستریونایتد پایان
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵
بورنموث ۱ - ۳ ساوتهمپتون پایان
تاتنهام ۲ - ۱ برنلی پایان
منچسترسیتی ۲ - ۱ آرسنال پایان
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵
اورتون ۰ - ۱ لیورپول پایان
برنامه و نتایج هفته هجدهم
دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵
واتفورد ۱ - ۱ کریستال پالاس پایان
منچستریونایتد ۳ - ۱ ساندرلند پایان
آرسنال ۱ - ۰ وست برومویچ پایان
برنلی ۱ - ۰ میدلزبورو پایان
چلسی ۳ - ۰ بورنموث پایان
سوانسی ۱ - ۴ وستهام پایان
لسترسیتی ۰ - ۲ اورتون پایان
هال سیتی ۰ - ۳ منچسترسیتی پایان
ﺳﻪشنبه ۷ دی ۱۳۹۵
لیورپول ۴ - ۱ استوک‌سیتی پایان
چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
ساوتهمپتون ۱ - ۴ تاتنهام پایان
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵
هال سیتی ۲ - ۲ اورتون پایان
شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
لسترسیتی ۱ - ۰ وستهام پایان
منچستریونایتد ۲ - ۱ میدلزبورو پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۲ وست برومویچ پایان
سوانسی ۰ - ۳ بورنموث پایان
برنلی ۴ - ۱ ساندرلند پایان
چلسی ۴ - ۲ استوک‌سیتی پایان
لیورپول ۱ - ۰ منچسترسیتی پایان
یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵
واتفورد ۱ - ۴ تاتنهام پایان
آرسنال ۲ - ۰ کریستال پالاس پایان
برنامه و نتایج هفته بیستم
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
میدلزبورو ۰ - ۰ لسترسیتی پایان
وست برومویچ ۳ - ۱ هال سیتی پایان
ساندرلند ۲ - ۲ لیورپول پایان
منچسترسیتی ۲ - ۱ برنلی پایان
اورتون ۳ - ۰ ساوتهمپتون پایان
وستهام ۰ - ۲ منچستریونایتد پایان
ﺳﻪشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵
بورنموث ۳ - ۳ آرسنال پایان
کریستال پالاس ۱ - ۲ سوانسی پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۰ واتفورد پایان
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
تاتنهام ۲ - ۰ چلسی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
تاتنهام ۴ - ۰ وست برومویچ پایان
وستهام ۳ - ۰ کریستال پالاس پایان
واتفورد ۰ - ۰ میدلزبورو پایان
سوانسی ۰ - ۴ آرسنال پایان
ساندرلند ۱ - ۳ استوک‌سیتی پایان
هال سیتی ۳ - ۱ بورنموث پایان
برنلی ۱ - ۰ ساوتهمپتون پایان
لسترسیتی ۰ - ۳ چلسی پایان
یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵
اورتون ۴ - ۰ منچسترسیتی پایان
منچستریونایتد ۱ - ۱ لیورپول پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
لیورپول ۲ - ۳ سوانسی پایان
وست برومویچ ۲ - ۰ ساندرلند پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۱ منچستریونایتد پایان
میدلزبورو ۱ - ۳ وستهام پایان
کریستال پالاس ۰ - ۱ اورتون پایان
بورنموث ۲ - ۲ واتفورد پایان
منچسترسیتی ۲ - ۲ تاتنهام پایان
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
ساوتهمپتون ۳ - ۰ لسترسیتی پایان
آرسنال ۲ - ۱ برنلی پایان
چلسی ۲ - ۰ هال سیتی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
ﺳﻪشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
سوانسی ۲ - ۱ ساوتهمپتون پایان
ساندرلند ۰ - ۰ تاتنهام پایان
میدلزبورو ۱ - ۱ وست برومویچ پایان
برنلی ۱ - ۰ لسترسیتی پایان
بورنموث ۰ - ۲ کریستال پالاس پایان
آرسنال ۱ - ۲ واتفورد پایان
لیورپول ۱ - ۱ چلسی پایان
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
وستهام ۰ - ۴ منچسترسیتی پایان
منچستریونایتد ۰ - ۰ هال سیتی پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۱ اورتون پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
چلسی ۳ - ۱ آرسنال پایان
وست برومویچ ۱ - ۰ استوک‌سیتی پایان
واتفورد ۲ - ۱ برنلی پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۳ وستهام پایان
هال سیتی ۲ - ۰ لیورپول پایان
اورتون ۶ - ۳ بورنموث پایان
کریستال پالاس ۰ - ۴ ساندرلند پایان
تاتنهام ۱ - ۰ میدلزبورو پایان
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
منچسترسیتی ۲ - ۱ سوانسی پایان
لسترسیتی ۰ - ۳ منچستریونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
آرسنال ۲ - ۰ هال سیتی پایان
وستهام ۲ - ۲ وست برومویچ پایان
ساندرلند ۰ - ۴ ساوتهمپتون پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۰ کریستال پالاس پایان
میدلزبورو ۰ - ۰ اورتون پایان
منچستریونایتد ۲ - ۰ واتفورد پایان
لیورپول ۲ - ۰ تاتنهام پایان
یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
برنلی ۱ - ۱ چلسی پایان
سوانسی ۲ - ۰ لسترسیتی پایان
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
بورنموث ۰ - ۲ منچسترسیتی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
وست برومویچ ۲ - ۱ بورنموث پایان
ساوتهمپتون - آرسنال ۱۸:۳۰
هال سیتی ۱ - ۱ برنلی پایان
اورتون ۲ - ۰ ساندرلند پایان
کریستال پالاس ۱ - ۰ میدلزبورو پایان
چلسی ۳ - ۱ سوانسی پایان
واتفورد ۱ - ۱ وستهام پایان
یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
تاتنهام ۴ - ۰ استوک‌سیتی پایان
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
لسترسیتی ۳ - ۱ لیورپول پایان
پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
منچسترسیتی - منچستریونایتد ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
منچستریونایتد ۱ - ۱ بورنموث پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۰ میدلزبورو پایان
وست برومویچ ۰ - ۲ کریستال پالاس پایان
واتفورد ۳ - ۴ ساوتهمپتون پایان
سوانسی ۳ - ۲ برنلی پایان
لسترسیتی ۳ - ۱ هال سیتی پایان
لیورپول ۳ - ۱ آرسنال پایان
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
تاتنهام ۳ - ۲ اورتون پایان
ساندرلند ۰ - ۲ منچسترسیتی پایان
دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
وستهام ۱ - ۲ چلسی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
منچسترسیتی ۰ - ۰ استوک‌سیتی پایان
شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
هال سیتی ۲ - ۱ سوانسی پایان
اورتون ۳ - ۰ وست برومویچ پایان
بورنموث ۳ - ۲ وستهام پایان
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
ساوتهمپتون - منچستریونایتد ۱۷:۰۰
لیورپول ۲ - ۱ برنلی پایان
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
چلسی - واتفورد ۲۳:۳۰
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
آرسنال - لسترسیتی ۲۳:۱۵
میدلزبورو - ساندرلند ۲۳:۱۵
کریستال پالاس - تاتنهام ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
وست برومویچ ۳ - ۱ آرسنال پایان
ساندرلند ۰ - ۰ برنلی پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۲ چلسی پایان
کریستال پالاس ۱ - ۰ واتفورد پایان
اورتون ۴ - ۰ هال سیتی پایان
وستهام ۲ - ۳ لسترسیتی پایان
بورنموث ۲ - ۰ سوانسی پایان
یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
میدلزبورو ۱ - ۳ منچستریونایتد پایان
تاتنهام ۲ - ۱ ساوتهمپتون پایان
منچسترسیتی ۱ - ۱ لیورپول پایان
برنامه و نتایج هفته سی ام
شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
لیورپول - اورتون ۱۶:۰۰
منچستریونایتد - وست برومویچ ۱۸:۳۰
برنلی - تاتنهام ۱۸:۳۰
چلسی - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
هال سیتی - وستهام ۱۸:۳۰
لسترسیتی - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
واتفورد - ساندرلند ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - بورنموث ۲۱:۰۰
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
سوانسی - میدلزبورو ۱۷:۰۰
آرسنال - منچسترسیتی ۱۹:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و یکم
ﺳﻪشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
واتفورد - وست برومویچ ۲۳:۱۵
لسترسیتی - ساندرلند ۲۳:۱۵
برنلی - استوک‌سیتی ۲۳:۱۵
منچستریونایتد - اورتون ۲۳:۳۰
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
چلسی - منچسترسیتی ۲۳:۱۵
ساوتهمپتون - کریستال پالاس ۲۳:۱۵
آرسنال - وستهام ۲۳:۱۵
سوانسی - تاتنهام ۲۳:۱۵
هال سیتی - میدلزبورو ۲۳:۱۵
لیورپول - بورنموث ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و دوم
شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
تاتنهام - واتفورد ۱۶:۰۰
وستهام - سوانسی ۱۸:۳۰
وست برومویچ - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - لیورپول ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - هال سیتی ۱۸:۳۰
میدلزبورو - برنلی ۱۸:۳۰
بورنموث - چلسی ۲۱:۰۰
یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
ساندرلند - منچستریونایتد ۱۷:۰۰
اورتون - لسترسیتی ۱۹:۳۰
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
کریستال پالاس - آرسنال ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و سوم
شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
تاتنهام - بورنموث ۱۶:۰۰
واتفورد - سوانسی ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - هال سیتی ۱۸:۳۰
ساندرلند - وستهام ۱۸:۳۰
اورتون - برنلی ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - لسترسیتی ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - منچسترسیتی ۲۱:۰۰
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
وست برومویچ - لیورپول ۱۷:۰۰
منچستریونایتد - چلسی ۱۹:۳۰
دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
میدلزبورو - آرسنال ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و چهارم
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
منچسترسیتی - وست برومویچ ۱۶:۰۰
وستهام - اورتون ۱۸:۳۰
سوانسی - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
آرسنال - ساندرلند ۱۸:۳۰
بورنموث - میدلزبورو ۱۸:۳۰
هال سیتی - واتفورد ۱۸:۳۰
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
لسترسیتی - تاتنهام ۱۵:۳۰
برنلی - منچستریونایتد ۱۷:۴۵
لیورپول - کریستال پالاس ۲۰:۰۰
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
چلسی - ساوتهمپتون ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته سی و پنجم
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
وست برومویچ - لسترسیتی ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - وستهام ۱۸:۳۰
ساندرلند - بورنموث ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - هال سیتی ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - برنلی ۲۱:۰۰
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
منچستریونایتد - سوانسی ۱۵:۳۰
میدلزبورو - منچسترسیتی ۱۷:۳۵
اورتون - چلسی ۱۷:۳۵
تاتنهام - آرسنال ۲۰:۰۰
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
واتفورد - لیورپول ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و ششم
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
لیورپول - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
سوانسی - اورتون ۱۸:۳۰
وستهام - تاتنهام ۱۸:۳۰
لسترسیتی - واتفورد ۱۸:۳۰
آرسنال - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
بورنموث - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
برنلی - وست برومویچ ۱۸:۳۰
چلسی - میدلزبورو ۱۸:۳۰
هال سیتی - ساندرلند ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و هفتم
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساندرلند - سوانسی ۱۸:۳۰
تاتنهام - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
وست برومویچ - چلسی ۱۸:۳۰
وستهام - لیورپول ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - آرسنال ۱۸:۳۰
بورنموث - برنلی ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - هال سیتی ۱۸:۳۰
اورتون - واتفورد ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - لسترسیتی ۱۸:۳۰
میدلزبورو - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و هشتم
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
لیورپول - میدلزبورو ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
سوانسی - وست برومویچ ۱۸:۳۰
لسترسیتی - بورنموث ۱۸:۳۰
هال سیتی - تاتنهام ۱۸:۳۰
چلسی - ساندرلند ۱۸:۳۰
برنلی - وستهام ۱۸:۳۰
آرسنال - اورتون ۱۸:۳۰
واتفورد - منچسترسیتی ۱۸:۳۰

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..