پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷ اوت ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول لیگ برتر انگلستان

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ چلسی ۳۷ ۲۹ ۳ ۵ ۸۰ ۳۲ ۴۸ ۹۰
۲ تاتنهام ۳۷ ۲۵ ۸ ۴ ۷۹ ۲۵ ۵۴ ۸۳
۳ منچسترسیتی ۳۷ ۲۲ ۹ ۶ ۷۵ ۳۹ ۳۶ ۷۵
۴ لیورپول ۳۷ ۲۱ ۱۰ ۶ ۷۵ ۴۲ ۳۳ ۷۳
۵ آرسنال ۳۷ ۲۲ ۶ ۹ ۷۴ ۴۳ ۳۱ ۷۲
۶ منچستریونایتد ۳۷ ۱۷ ۱۵ ۵ ۵۲ ۲۹ ۲۳ ۶۶
۷ اورتون ۳۷ ۱۷ ۱۰ ۱۰ ۶۱ ۴۱ ۲۰ ۶۱
۸ ساوتهمپتون ۳۷ ۱۲ ۱۰ ۱۵ ۴۱ ۴۷ ۴۶
۹ وست برومویچ ۳۷ ۱۲ ۹ ۱۶ ۴۲ ۴۹ ۴۵
۱۰ بورنموث ۳۷ ۱۲ ۹ ۱۶ ۵۴ ۶۶ -۱۲ ۴۵
۱۱ لسترسیتی ۳۷ ۱۲ ۷ ۱۸ ۴۷ ۶۲ -۱۵ ۴۳
۱۲ وستهام ۳۷ ۱۱ ۹ ۱۷ ۴۵ ۶۳ -۱۸ ۴۲
۱۳ کریستال پالاس ۳۷ ۱۲ ۵ ۲۰ ۵۰ ۶۱ -۱۱ ۴۱
۱۴ استوک‌سیتی ۳۷ ۱۰ ۱۱ ۱۶ ۴۰ ۵۶ -۱۶ ۴۱
۱۵ برنلی ۳۷ ۱۱ ۷ ۱۹ ۳۸ ۵۳ -۱۵ ۴۰
۱۶ واتفورد ۳۷ ۱۱ ۷ ۱۹ ۴۰ ۶۳ -۲۳ ۴۰
۱۷ سوانسی ۳۷ ۱۱ ۵ ۲۱ ۴۳ ۶۹ -۲۶ ۳۸
۱۸ هال سیتی ۳۷ ۹ ۷ ۲۱ ۳۶ ۷۳ -۳۷ ۳۴
۱۹ میدلزبورو ۳۷ ۵ ۱۳ ۱۹ ۲۷ ۵۰ -۲۳ ۲۸
۲۰ ساندرلند ۳۷ ۶ ۶ ۲۵ ۲۸ ۶۴ -۳۶ ۲۴
برنامه و نتایج هفته اول
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
هال سیتی ۲ - ۱ لسترسیتی پایان
برنلی ۰ - ۱ سوانسی پایان
کریستال پالاس ۰ - ۱ وست برومویچ پایان
اورتون ۱ - ۱ تاتنهام پایان
میدلزبورو ۱ - ۱ استوک‌سیتی پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۱ واتفورد پایان
منچسترسیتی ۲ - ۱ ساندرلند پایان
یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بورنموث ۱ - ۳ منچستریونایتد پایان
آرسنال ۳ - ۴ لیورپول پایان
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
چلسی ۲ - ۱ وستهام پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
منچستریونایتد ۲ - ۰ ساوتهمپتون پایان
شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
استوک‌سیتی ۱ - ۴ منچسترسیتی پایان
برنلی ۲ - ۰ لیورپول پایان
تاتنهام ۱ - ۰ کریستال پالاس پایان
واتفورد ۱ - ۲ چلسی پایان
وست برومویچ ۱ - ۲ اورتون پایان
سوانسی ۰ - ۲ هال سیتی پایان
لسترسیتی ۰ - ۰ آرسنال پایان
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
ساندرلند ۱ - ۲ میدلزبورو پایان
وستهام ۱ - ۰ بورنموث پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
تاتنهام ۱ - ۱ لیورپول پایان
چلسی ۳ - ۰ برنلی پایان
کریستال پالاس ۱ - ۱ بورنموث پایان
اورتون ۱ - ۰ استوک‌سیتی پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۱ ساندرلند پایان
واتفورد ۱ - ۳ آرسنال پایان
لسترسیتی ۲ - ۱ سوانسی پایان
هال سیتی ۰ - ۱ منچستریونایتد پایان
یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵
وست برومویچ ۰ - ۰ میدلزبورو پایان
منچسترسیتی ۳ - ۱ وستهام پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
منچستریونایتد ۱ - ۲ منچسترسیتی پایان
بورنموث ۱ - ۰ وست برومویچ پایان
آرسنال ۲ - ۱ ساوتهمپتون پایان
برنلی ۱ - ۱ هال سیتی پایان
میدلزبورو ۱ - ۲ کریستال پالاس پایان
استوک‌سیتی ۰ - ۴ تاتنهام پایان
وستهام ۲ - ۴ واتفورد پایان
لیورپول ۴ - ۱ لسترسیتی پایان
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
سوانسی ۲ - ۲ چلسی پایان
دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵
ساندرلند ۰ - ۳ اورتون پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
چلسی ۱ - ۲ لیورپول پایان
شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
هال سیتی ۱ - ۴ آرسنال پایان
لسترسیتی ۳ - ۰ برنلی پایان
منچسترسیتی ۴ - ۰ بورنموث پایان
وست برومویچ ۴ - ۲ وستهام پایان
اورتون ۳ - ۱ میدلزبورو پایان
یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
واتفورد ۳ - ۱ منچستریونایتد پایان
کریستال پالاس ۴ - ۱ استوک‌سیتی پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۰ سوانسی پایان
تاتنهام ۱ - ۰ ساندرلند پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵
منچستریونایتد ۴ - ۱ لسترسیتی پایان
سوانسی ۱ - ۳ منچسترسیتی پایان
ساندرلند ۲ - ۳ کریستال پالاس پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۱ وست برومویچ پایان
میدلزبورو ۱ - ۲ تاتنهام پایان
لیورپول ۵ - ۱ هال سیتی پایان
بورنموث ۱ - ۰ اورتون پایان
آرسنال ۳ - ۰ چلسی پایان
یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
وستهام ۰ - ۳ ساوتهمپتون پایان
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵
برنلی ۲ - ۰ واتفورد پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵
اورتون ۱ - ۱ کریستال پالاس پایان
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
سوانسی ۱ - ۲ لیورپول پایان
وستهام ۱ - ۱ میدلزبورو پایان
واتفورد ۲ - ۲ بورنموث پایان
ساندرلند ۱ - ۱ وست برومویچ پایان
هال سیتی ۰ - ۲ چلسی پایان
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
منچستریونایتد ۱ - ۱ استوک‌سیتی پایان
لسترسیتی ۰ - ۰ ساوتهمپتون پایان
تاتنهام ۲ - ۰ منچسترسیتی پایان
برنلی ۰ - ۱ آرسنال پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵
چلسی ۳ - ۰ لسترسیتی پایان
وست برومویچ ۱ - ۱ تاتنهام پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۰ ساندرلند پایان
منچسترسیتی ۱ - ۱ اورتون پایان
بورنموث ۶ - ۱ هال سیتی پایان
آرسنال ۳ - ۲ سوانسی پایان
کریستال پالاس ۰ - ۱ وستهام پایان
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
میدلزبورو ۰ - ۱ واتفورد پایان
ساوتهمپتون ۳ - ۱ برنلی پایان
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵
لیورپول ۰ - ۰ منچستریونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
بورنموث ۰ - ۰ تاتنهام پایان
وستهام ۱ - ۰ ساندرلند پایان
سوانسی ۰ - ۰ واتفورد پایان
لسترسیتی ۳ - ۱ کریستال پالاس پایان
هال سیتی ۰ - ۲ استوک‌سیتی پایان
برنلی ۲ - ۱ اورتون پایان
آرسنال ۰ - ۰ میدلزبورو پایان
لیورپول ۲ - ۱ وست برومویچ پایان
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
منچسترسیتی ۱ - ۱ ساوتهمپتون پایان
چلسی ۴ - ۰ منچستریونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵
ساندرلند ۱ - ۴ آرسنال پایان
وست برومویچ ۰ - ۴ منچسترسیتی پایان
واتفورد ۱ - ۰ هال سیتی پایان
تاتنهام ۱ - ۱ لسترسیتی پایان
میدلزبورو ۲ - ۰ بورنموث پایان
منچستریونایتد ۰ - ۰ برنلی پایان
کریستال پالاس ۲ - ۴ لیورپول پایان
یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵
اورتون ۲ - ۰ وستهام پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۲ چلسی پایان
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵
استوک‌سیتی ۳ - ۱ سوانسی پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
وستهام ۱ - ۱ استوک‌سیتی پایان
منچسترسیتی ۱ - ۱ میدلزبورو پایان
برنلی ۳ - ۲ کریستال پالاس پایان
بورنموث ۱ - ۲ ساندرلند پایان
چلسی ۵ - ۰ اورتون پایان
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
آرسنال ۱ - ۱ تاتنهام پایان
لیورپول ۶ - ۱ واتفورد پایان
هال سیتی ۲ - ۱ ساوتهمپتون پایان
سوانسی ۱ - ۳ منچستریونایتد پایان
لسترسیتی ۱ - ۲ وست برومویچ پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵
منچستریونایتد ۱ - ۱ آرسنال پایان
واتفورد ۲ - ۱ لسترسیتی پایان
ساندرلند ۳ - ۰ هال سیتی پایان
استوک‌سیتی ۰ - ۱ بورنموث پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۰ لیورپول پایان
اورتون ۱ - ۱ سوانسی پایان
کریستال پالاس ۱ - ۲ منچسترسیتی پایان
تاتنهام ۳ - ۲ وستهام پایان
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵
میدلزبورو ۰ - ۱ چلسی پایان
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵
وست برومویچ ۴ - ۰ برنلی پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵
برنلی ۱ - ۲ منچسترسیتی پایان
سوانسی ۵ - ۴ کریستال پالاس پایان
لیورپول ۲ - ۰ ساندرلند پایان
لسترسیتی ۲ - ۲ میدلزبورو پایان
هال سیتی ۱ - ۱ وست برومویچ پایان
چلسی ۲ - ۱ تاتنهام پایان
یکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵
واتفورد ۰ - ۱ استوک‌سیتی پایان
آرسنال ۳ - ۱ بورنموث پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۰ اورتون پایان
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهام پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
منچسترسیتی ۱ - ۳ چلسی پایان
کریستال پالاس ۳ - ۰ ساوتهمپتون پایان
وست برومویچ ۳ - ۱ واتفورد پایان
تاتنهام ۵ - ۰ سوانسی پایان
ساندرلند ۲ - ۱ لسترسیتی پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۰ برنلی پایان
وستهام ۱ - ۵ آرسنال پایان
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
بورنموث ۴ - ۳ لیورپول پایان
اورتون ۱ - ۱ منچستریونایتد پایان
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
میدلزبورو ۱ - ۰ هال سیتی پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
واتفورد ۳ - ۲ اورتون پایان
سوانسی ۳ - ۰ ساندرلند پایان
آرسنال ۳ - ۱ استوک‌سیتی پایان
برنلی ۳ - ۲ بورنموث پایان
هال سیتی ۳ - ۳ کریستال پالاس پایان
لسترسیتی ۴ - ۲ منچسترسیتی پایان
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
چلسی ۱ - ۰ وست برومویچ پایان
منچستریونایتد ۱ - ۰ تاتنهام پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۰ میدلزبورو پایان
لیورپول ۲ - ۲ وستهام پایان
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
ﺳﻪشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
بورنموث ۱ - ۰ لسترسیتی پایان
اورتون ۲ - ۱ آرسنال پایان
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
وستهام ۱ - ۰ برنلی پایان
ساندرلند ۰ - ۱ چلسی پایان
میدلزبورو ۰ - ۳ لیورپول پایان
وست برومویچ ۳ - ۱ سوانسی پایان
تاتنهام ۳ - ۰ هال سیتی پایان
استوک‌سیتی ۰ - ۰ ساوتهمپتون پایان
منچسترسیتی ۲ - ۰ واتفورد پایان
کریستال پالاس ۱ - ۲ منچستریونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته هفدهم
شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵
کریستال پالاس ۰ - ۱ چلسی پایان
ساندرلند ۱ - ۰ واتفورد پایان
وستهام ۱ - ۰ هال سیتی پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۲ لسترسیتی پایان
میدلزبورو ۳ - ۰ سوانسی پایان
وست برومویچ ۰ - ۲ منچستریونایتد پایان
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵
بورنموث ۱ - ۳ ساوتهمپتون پایان
تاتنهام ۲ - ۱ برنلی پایان
منچسترسیتی ۲ - ۱ آرسنال پایان
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵
اورتون ۰ - ۱ لیورپول پایان
برنامه و نتایج هفته هجدهم
دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵
واتفورد ۱ - ۱ کریستال پالاس پایان
منچستریونایتد ۳ - ۱ ساندرلند پایان
آرسنال ۱ - ۰ وست برومویچ پایان
برنلی ۱ - ۰ میدلزبورو پایان
چلسی ۳ - ۰ بورنموث پایان
سوانسی ۱ - ۴ وستهام پایان
لسترسیتی ۰ - ۲ اورتون پایان
هال سیتی ۰ - ۳ منچسترسیتی پایان
ﺳﻪشنبه ۷ دی ۱۳۹۵
لیورپول ۴ - ۱ استوک‌سیتی پایان
چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
ساوتهمپتون ۱ - ۴ تاتنهام پایان
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵
هال سیتی ۲ - ۲ اورتون پایان
شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
لسترسیتی ۱ - ۰ وستهام پایان
منچستریونایتد ۲ - ۱ میدلزبورو پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۲ وست برومویچ پایان
سوانسی ۰ - ۳ بورنموث پایان
برنلی ۴ - ۱ ساندرلند پایان
چلسی ۴ - ۲ استوک‌سیتی پایان
لیورپول ۱ - ۰ منچسترسیتی پایان
یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵
واتفورد ۱ - ۴ تاتنهام پایان
آرسنال ۲ - ۰ کریستال پالاس پایان
برنامه و نتایج هفته بیستم
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
میدلزبورو ۰ - ۰ لسترسیتی پایان
وست برومویچ ۳ - ۱ هال سیتی پایان
ساندرلند ۲ - ۲ لیورپول پایان
منچسترسیتی ۲ - ۱ برنلی پایان
اورتون ۳ - ۰ ساوتهمپتون پایان
وستهام ۰ - ۲ منچستریونایتد پایان
ﺳﻪشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵
بورنموث ۳ - ۳ آرسنال پایان
کریستال پالاس ۱ - ۲ سوانسی پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۰ واتفورد پایان
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
تاتنهام ۲ - ۰ چلسی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
تاتنهام ۴ - ۰ وست برومویچ پایان
وستهام ۳ - ۰ کریستال پالاس پایان
واتفورد ۰ - ۰ میدلزبورو پایان
سوانسی ۰ - ۴ آرسنال پایان
ساندرلند ۱ - ۳ استوک‌سیتی پایان
هال سیتی ۳ - ۱ بورنموث پایان
برنلی ۱ - ۰ ساوتهمپتون پایان
لسترسیتی ۰ - ۳ چلسی پایان
یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵
اورتون ۴ - ۰ منچسترسیتی پایان
منچستریونایتد ۱ - ۱ لیورپول پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
لیورپول ۲ - ۳ سوانسی پایان
وست برومویچ ۲ - ۰ ساندرلند پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۱ منچستریونایتد پایان
میدلزبورو ۱ - ۳ وستهام پایان
کریستال پالاس ۰ - ۱ اورتون پایان
بورنموث ۲ - ۲ واتفورد پایان
منچسترسیتی ۲ - ۲ تاتنهام پایان
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
ساوتهمپتون ۳ - ۰ لسترسیتی پایان
آرسنال ۲ - ۱ برنلی پایان
چلسی ۲ - ۰ هال سیتی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
ﺳﻪشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
سوانسی ۲ - ۱ ساوتهمپتون پایان
ساندرلند ۰ - ۰ تاتنهام پایان
میدلزبورو ۱ - ۱ وست برومویچ پایان
برنلی ۱ - ۰ لسترسیتی پایان
بورنموث ۰ - ۲ کریستال پالاس پایان
آرسنال ۱ - ۲ واتفورد پایان
لیورپول ۱ - ۱ چلسی پایان
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
وستهام ۰ - ۴ منچسترسیتی پایان
منچستریونایتد ۰ - ۰ هال سیتی پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۱ اورتون پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
چلسی ۳ - ۱ آرسنال پایان
وست برومویچ ۱ - ۰ استوک‌سیتی پایان
واتفورد ۲ - ۱ برنلی پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۳ وستهام پایان
هال سیتی ۲ - ۰ لیورپول پایان
اورتون ۶ - ۳ بورنموث پایان
کریستال پالاس ۰ - ۴ ساندرلند پایان
تاتنهام ۱ - ۰ میدلزبورو پایان
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
منچسترسیتی ۲ - ۱ سوانسی پایان
لسترسیتی ۰ - ۳ منچستریونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
آرسنال ۲ - ۰ هال سیتی پایان
وستهام ۲ - ۲ وست برومویچ پایان
ساندرلند ۰ - ۴ ساوتهمپتون پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۰ کریستال پالاس پایان
میدلزبورو ۰ - ۰ اورتون پایان
منچستریونایتد ۲ - ۰ واتفورد پایان
لیورپول ۲ - ۰ تاتنهام پایان
یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
برنلی ۱ - ۱ چلسی پایان
سوانسی ۲ - ۰ لسترسیتی پایان
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
بورنموث ۰ - ۲ منچسترسیتی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
هال سیتی ۱ - ۱ برنلی پایان
اورتون ۲ - ۰ ساندرلند پایان
کریستال پالاس ۱ - ۰ میدلزبورو پایان
چلسی ۳ - ۱ سوانسی پایان
وست برومویچ ۲ - ۱ بورنموث پایان
واتفورد ۱ - ۱ وستهام پایان
یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
تاتنهام ۴ - ۰ استوک‌سیتی پایان
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
لسترسیتی ۳ - ۱ لیورپول پایان
پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
منچسترسیتی ۰ - ۰ منچستریونایتد پایان
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساوتهمپتون ۰ - ۲ آرسنال پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
منچستریونایتد ۱ - ۱ بورنموث پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۰ میدلزبورو پایان
وست برومویچ ۰ - ۲ کریستال پالاس پایان
واتفورد ۳ - ۴ ساوتهمپتون پایان
سوانسی ۳ - ۲ برنلی پایان
لسترسیتی ۳ - ۱ هال سیتی پایان
لیورپول ۳ - ۱ آرسنال پایان
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
تاتنهام ۳ - ۲ اورتون پایان
ساندرلند ۰ - ۲ منچسترسیتی پایان
دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
وستهام ۱ - ۲ چلسی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
منچسترسیتی ۰ - ۰ استوک‌سیتی پایان
شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
بورنموث ۳ - ۲ وستهام پایان
هال سیتی ۲ - ۱ سوانسی پایان
اورتون ۳ - ۰ وست برومویچ پایان
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
لیورپول ۲ - ۱ برنلی پایان
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
آرسنال ۱ - ۰ لسترسیتی پایان
میدلزبورو ۱ - ۰ ساندرلند پایان
کریستال پالاس ۰ - ۱ تاتنهام پایان
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
چلسی ۴ - ۳ واتفورد پایان
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساوتهمپتون ۰ - ۰ منچستریونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
وست برومویچ ۳ - ۱ آرسنال پایان
ساندرلند ۰ - ۰ برنلی پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۲ چلسی پایان
کریستال پالاس ۱ - ۰ واتفورد پایان
اورتون ۴ - ۰ هال سیتی پایان
وستهام ۲ - ۳ لسترسیتی پایان
بورنموث ۲ - ۰ سوانسی پایان
یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
میدلزبورو ۱ - ۳ منچستریونایتد پایان
تاتنهام ۲ - ۱ ساوتهمپتون پایان
منچسترسیتی ۱ - ۱ لیورپول پایان
برنامه و نتایج هفته سی ام
شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
لیورپول ۳ - ۱ اورتون پایان
منچستریونایتد ۰ - ۰ وست برومویچ پایان
برنلی ۰ - ۲ تاتنهام پایان
چلسی ۱ - ۲ کریستال پالاس پایان
هال سیتی ۲ - ۱ وستهام پایان
لسترسیتی ۲ - ۰ استوک‌سیتی پایان
واتفورد ۱ - ۰ ساندرلند پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۰ بورنموث پایان
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
سوانسی ۰ - ۰ میدلزبورو پایان
آرسنال ۲ - ۲ منچسترسیتی پایان
برنامه و نتایج هفته سی و یکم
ﺳﻪشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
واتفورد ۲ - ۰ وست برومویچ پایان
لسترسیتی ۲ - ۰ ساندرلند پایان
برنلی ۱ - ۰ استوک‌سیتی پایان
منچستریونایتد ۱ - ۱ اورتون پایان
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
هال سیتی ۴ - ۲ میدلزبورو پایان
آرسنال ۳ - ۰ وستهام پایان
سوانسی ۱ - ۳ تاتنهام پایان
ساوتهمپتون ۳ - ۱ کریستال پالاس پایان
لیورپول ۲ - ۲ بورنموث پایان
چلسی ۲ - ۱ منچسترسیتی پایان
برنامه و نتایج هفته سی و دوم
شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
تاتنهام ۴ - ۰ واتفورد پایان
وستهام ۱ - ۰ سوانسی پایان
وست برومویچ ۰ - ۱ ساوتهمپتون پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۲ لیورپول پایان
منچسترسیتی ۳ - ۱ هال سیتی پایان
میدلزبورو ۰ - ۰ برنلی پایان
بورنموث ۱ - ۳ چلسی پایان
یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
ساندرلند ۰ - ۳ منچستریونایتد پایان
اورتون ۴ - ۲ لسترسیتی پایان
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
کریستال پالاس ۳ - ۰ آرسنال پایان
برنامه و نتایج هفته سی و سوم
شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
تاتنهام ۴ - ۰ بورنموث پایان
واتفورد ۱ - ۰ سوانسی پایان
استوک‌سیتی ۳ - ۱ هال سیتی پایان
ساندرلند ۲ - ۲ وستهام پایان
اورتون ۳ - ۱ برنلی پایان
کریستال پالاس ۲ - ۲ لسترسیتی پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۳ منچسترسیتی پایان
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
وست برومویچ ۰ - ۱ لیورپول پایان
منچستریونایتد ۲ - ۰ چلسی پایان
دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
میدلزبورو ۱ - ۲ آرسنال پایان
برنامه و نتایج هفته سی و چهارم
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
وستهام ۰ - ۰ اورتون پایان
سوانسی ۲ - ۰ استوک‌سیتی پایان
بورنموث ۴ - ۰ میدلزبورو پایان
هال سیتی ۲ - ۰ واتفورد پایان
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
برنلی ۰ - ۲ منچستریونایتد پایان
لیورپول ۱ - ۲ کریستال پالاس پایان
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
چلسی ۴ - ۲ ساوتهمپتون پایان
ﺳﻪشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
آرسنال ۲ - ۰ ساندرلند پایان
منچسترسیتی ۳ - ۱ وست برومویچ پایان
پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
لسترسیتی ۱ - ۶ تاتنهام پایان
برنامه و نتایج هفته سی و پنجم
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
وست برومویچ ۰ - ۱ لسترسیتی پایان
استوک‌سیتی ۰ - ۰ وستهام پایان
ساندرلند ۰ - ۱ بورنموث پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۰ هال سیتی پایان
کریستال پالاس ۰ - ۲ برنلی پایان
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
منچستریونایتد ۱ - ۱ سوانسی پایان
میدلزبورو ۲ - ۲ منچسترسیتی پایان
اورتون ۰ - ۳ چلسی پایان
تاتنهام ۲ - ۰ آرسنال پایان
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
واتفورد ۰ - ۱ لیورپول پایان
برنامه و نتایج هفته سی و ششم
جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
وستهام ۱ - ۰ تاتنهام پایان
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
منچسترسیتی ۵ - ۰ کریستال پالاس پایان
لسترسیتی ۳ - ۰ واتفورد پایان
بورنموث ۲ - ۲ استوک‌سیتی پایان
برنلی ۲ - ۲ وست برومویچ پایان
هال سیتی ۰ - ۲ ساندرلند پایان
سوانسی ۱ - ۰ اورتون پایان
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
لیورپول ۰ - ۰ ساوتهمپتون پایان
آرسنال ۲ - ۰ منچستریونایتد پایان
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
چلسی ۳ - ۰ میدلزبورو پایان
برنامه و نتایج هفته سی و هفتم
جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
اورتون ۱ - ۰ واتفورد پایان
وست برومویچ ۰ - ۱ چلسی پایان
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
منچسترسیتی ۲ - ۱ لسترسیتی پایان
میدلزبورو ۱ - ۲ ساوتهمپتون پایان
بورنموث ۲ - ۱ برنلی پایان
ساندرلند ۰ - ۲ سوانسی پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۴ آرسنال پایان
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
کریستال پالاس ۴ - ۰ هال سیتی پایان
وستهام ۰ - ۴ لیورپول پایان
تاتنهام ۲ - ۱ منچستریونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته سی و هشتم
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
لیورپول - میدلزبورو ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
سوانسی - وست برومویچ ۱۸:۳۰
لسترسیتی - بورنموث ۱۸:۳۰
هال سیتی - تاتنهام ۱۸:۳۰
چلسی - ساندرلند ۱۸:۳۰
برنلی - وستهام ۱۸:۳۰
آرسنال - اورتون ۱۸:۳۰
واتفورد - منچسترسیتی ۱۸:۳۰

دیدگاه ها:

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..