شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول لیگ برتر انگلستان

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ منچسترسیتی ۸ ۷ ۱ ۰ ۲۹ ۴ ۲۵ ۲۲
۲ منچستریونایتد ۸ ۶ ۲ ۰ ۲۱ ۲ ۱۹ ۲۰
۳ تاتنهام ۸ ۵ ۲ ۱ ۱۵ ۵ ۱۰ ۱۷
۴ چلسی ۹ ۵ ۱ ۳ ۱۷ ۱۰ ۷ ۱۶
۵ واتفورد ۹ ۴ ۳ ۲ ۱۵ ۱۷ ۱۵
۶ آرسنال ۸ ۴ ۱ ۳ ۱۲ ۱۰ ۲ ۱۳
۷ برنلی ۸ ۳ ۴ ۱ ۸ ۶ ۲ ۱۳
۸ لیورپول ۸ ۳ ۴ ۱ ۱۳ ۱۲ ۱ ۱۳
۹ نیوکسل ۸ ۳ ۲ ۳ ۹ ۸ ۱ ۱۱
۱۰ برایتون ۹ ۳ ۲ ۴ ۹ ۱۰ ۱۱
۱۱ وست برومویچ ۸ ۲ ۴ ۲ ۷ ۹ ۱۰
۱۲ ساوتهمپتون ۸ ۲ ۳ ۳ ۷ ۹ ۹
۱۳ هادرسفیلد ۸ ۲ ۳ ۳ ۵ ۹ ۹
۱۴ سوانسی ۸ ۲ ۲ ۴ ۵ ۸ ۸
۱۵ اورتون ۸ ۲ ۲ ۴ ۵ ۱۳ ۸
۱۶ استوک‌سیتی ۸ ۲ ۲ ۴ ۹ ۱۸ ۸
۱۷ وستهام ۹ ۲ ۲ ۵ ۸ ۱۷ ۸
۱۸ لسترسیتی ۸ ۱ ۳ ۴ ۱۰ ۱۳ ۶
۱۹ بورنموث ۸ ۱ ۱ ۶ ۴ ۱۲ ۴
۲۰ کریستال پالاس ۸ ۱ ۰ ۷ ۲ ۱۸ -۱۶ ۳
برنامه و نتایج هفته اول
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
آرسنال ۴ - ۳ لسترسیتی پایان
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
واتفورد ۳ - ۳ لیورپول پایان
وست برومویچ ۱ - ۰ بورنموث پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۰ سوانسی پایان
چلسی ۲ - ۳ برنلی پایان
کریستال پالاس ۰ - ۳ هادرسفیلد پایان
اورتون ۱ - ۰ استوک‌سیتی پایان
برایتون ۰ - ۲ منچسترسیتی پایان
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
نیوکسل ۰ - ۲ تاتنهام پایان
منچستریونایتد ۴ - ۰ وستهام پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
سوانسی ۰ - ۴ منچستریونایتد پایان
ساوتهمپتون ۳ - ۲ وستهام پایان
بورنموث ۰ - ۲ واتفورد پایان
برنلی ۰ - ۱ وست برومویچ پایان
لسترسیتی ۲ - ۰ برایتون پایان
لیورپول ۱ - ۰ کریستال پالاس پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۰ آرسنال پایان
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
هادرسفیلد ۱ - ۰ نیوکسل پایان
تاتنهام ۱ - ۲ چلسی پایان
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
منچسترسیتی ۱ - ۱ اورتون پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
بورنموث ۱ - ۲ منچسترسیتی پایان
کریستال پالاس ۰ - ۲ سوانسی پایان
هادرسفیلد ۰ - ۰ ساوتهمپتون پایان
نیوکسل ۳ - ۰ وستهام پایان
واتفورد ۰ - ۰ برایتون پایان
منچستریونایتد ۲ - ۰ لسترسیتی پایان
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
وست برومویچ ۱ - ۱ استوک‌سیتی پایان
چلسی ۲ - ۰ اورتون پایان
لیورپول ۴ - ۰ آرسنال پایان
تاتنهام ۱ - ۱ برنلی پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
منچسترسیتی ۵ - ۰ لیورپول پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۲ واتفورد پایان
آرسنال ۳ - ۰ بورنموث پایان
برایتون ۳ - ۱ وست برومویچ پایان
اورتون ۰ - ۳ تاتنهام پایان
لسترسیتی ۱ - ۲ چلسی پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۲ منچستریونایتد پایان
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
برنلی ۱ - ۰ کریستال پالاس پایان
سوانسی ۰ - ۱ نیوکسل پایان
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
وستهام ۲ - ۰ هادرسفیلد پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
بورنموث ۲ - ۱ برایتون پایان
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
کریستال پالاس ۰ - ۱ ساوتهمپتون پایان
هادرسفیلد ۱ - ۱ لسترسیتی پایان
لیورپول ۱ - ۱ برنلی پایان
نیوکسل ۲ - ۱ استوک‌سیتی پایان
واتفورد ۰ - ۶ منچسترسیتی پایان
وست برومویچ ۰ - ۰ وستهام پایان
تاتنهام ۰ - ۰ سوانسی پایان
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
چلسی ۰ - ۰ آرسنال پایان
منچستریونایتد ۴ - ۰ اورتون پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
وستهام ۲ - ۳ تاتنهام پایان
برنلی ۰ - ۰ هادرسفیلد پایان
اورتون ۲ - ۱ بورنموث پایان
منچسترسیتی ۵ - ۰ کریستال پالاس پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۱ منچستریونایتد پایان
استوک‌سیتی ۰ - ۴ چلسی پایان
سوانسی ۱ - ۲ واتفورد پایان
لسترسیتی ۲ - ۳ لیورپول پایان
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
برایتون ۱ - ۰ نیوکسل پایان
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
آرسنال ۲ - ۰ وست برومویچ پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶
هادرسفیلد ۰ - ۴ تاتنهام پایان
منچستریونایتد ۴ - ۰ کریستال پالاس پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۱ ساوتهمپتون پایان
وست برومویچ ۲ - ۲ واتفورد پایان
وستهام ۱ - ۰ سوانسی پایان
بورنموث ۰ - ۰ لسترسیتی پایان
چلسی ۰ - ۱ منچسترسیتی پایان
یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶
آرسنال ۲ - ۰ برایتون پایان
اورتون ۰ - ۱ برنلی پایان
نیوکسل ۱ - ۱ لیورپول پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
لیورپول ۰ - ۰ منچستریونایتد پایان
منچسترسیتی ۷ - ۲ استوک‌سیتی پایان
برنلی ۱ - ۱ وستهام پایان
کریستال پالاس ۲ - ۱ چلسی پایان
سوانسی ۲ - ۰ هادرسفیلد پایان
تاتنهام ۱ - ۰ بورنموث پایان
واتفورد ۲ - ۱ آرسنال پایان
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
برایتون ۱ - ۱ اورتون پایان
ساوتهمپتون ۲ - ۲ نیوکسل پایان
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
لسترسیتی ۱ - ۱ وست برومویچ پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
وستهام ۰ - ۳ برایتون پایان
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
چلسی ۴ - ۲ واتفورد پایان
استوک‌سیتی - بورنموث ۱۷:۳۰
سوانسی - لسترسیتی ۱۷:۳۰
هادرسفیلد - منچستریونایتد ۱۷:۳۰
منچسترسیتی - برنلی ۱۷:۳۰
نیوکسل - کریستال پالاس ۱۷:۳۰
ساوتهمپتون - وست برومویچ ۲۰:۰۰
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
اورتون - آرسنال ۱۶:۰۰
تاتنهام - لیورپول ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته دهم
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
منچستریونایتد - تاتنهام ۱۵:۰۰
واتفورد - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
وست برومویچ - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
لیورپول - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
آرسنال - سوانسی ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - وستهام ۱۸:۳۰
بورنموث - چلسی ۲۰:۰۰
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
برایتون - ساوتهمپتون ۱۷:۰۰
لسترسیتی - اورتون ۱۹:۳۰
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶
برنلی - نیوکسل ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته یازدهم
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
استوک‌سیتی - لسترسیتی ۱۶:۰۰
سوانسی - برایتون ۱۸:۳۰
نیوکسل - بورنموث ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - برنلی ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - وست برومویچ ۱۸:۳۰
وستهام - لیورپول ۲۱:۰۰
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
تاتنهام - کریستال پالاس ۱۵:۳۰
منچسترسیتی - آرسنال ۱۷:۴۵
چلسی - منچستریونایتد ۲۰:۰۰
اورتون - واتفورد ۲۰:۰۰
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
آرسنال - تاتنهام ۱۶:۰۰
بورنموث - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
وست برومویچ - چلسی ۱۸:۳۰
برنلی - سوانسی ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - اورتون ۱۸:۳۰
لسترسیتی - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
لیورپول - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - نیوکسل ۲۱:۰۰
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
واتفورد - وستهام ۱۹:۳۰
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
برایتون - استوک‌سیتی ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
کریستال پالاس - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - برایتون ۱۸:۳۰
نیوکسل - واتفورد ۱۸:۳۰
سوانسی - بورنموث ۱۸:۳۰
تاتنهام - وست برومویچ ۱۸:۳۰
وستهام - لسترسیتی ۱۸:۳۰
لیورپول - چلسی ۲۱:۰۰
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
ساوتهمپتون - اورتون ۱۷:۰۰
برنلی - آرسنال ۱۷:۳۰
هادرسفیلد - منچسترسیتی ۱۹:۳۰
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
ﺳﻪشنبه ۷ آذر ۱۳۹۶
بورنموث - برنلی ۱۸:۳۰
آرسنال - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
برایتون - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
لسترسیتی - تاتنهام ۱۸:۳۰
واتفورد - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
وست برومویچ - نیوکسل ۲۳:۳۰
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
چلسی - سوانسی ۱۸:۳۰
اورتون - وستهام ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - ساوتهمپتون ۲۳:۳۰
استوک‌سیتی - لیورپول ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بورنموث - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
آرسنال - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
برایتون - لیورپول ۱۸:۳۰
چلسی - نیوکسل ۱۸:۳۰
اورتون - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
لسترسیتی - برنلی ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - وستهام ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - سوانسی ۱۸:۳۰
واتفورد - تاتنهام ۱۸:۳۰
وست برومویچ - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
برنلی - واتفورد ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - بورنموث ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - برایتون ۱۸:۳۰
لیورپول - اورتون ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
نیوکسل - لسترسیتی ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - آرسنال ۱۸:۳۰
سوانسی - وست برومویچ ۱۸:۳۰
تاتنهام - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
وستهام - چلسی ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته هفدهم
ﺳﻪشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
وستهام - آرسنال ۱۶:۳۰
برنلی - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - چلسی ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - بورنموث ۲۳:۳۰
سوانسی - منچسترسیتی ۲۳:۳۰
کریستال پالاس - واتفورد ۲۳:۳۰
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
نیوکسل - اورتون ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - لسترسیتی ۱۸:۳۰
تاتنهام - برایتون ۱۸:۳۰
لیورپول - وست برومویچ ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته هجدهم
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
بورنموث - لیورپول ۱۸:۳۰
آرسنال - نیوکسل ۱۸:۳۰
برایتون - برنلی ۱۸:۳۰
چلسی - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
اورتون - سوانسی ۱۸:۳۰
لسترسیتی - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - تاتنهام ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - وستهام ۱۸:۳۰
واتفورد - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
وست برومویچ - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
آرسنال - لیورپول ۱۸:۳۰
وستهام - نیوکسل ۱۸:۳۰
سوانسی - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - وست برومویچ ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - بورنموث ۱۸:۳۰
لسترسیتی - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
اورتون - چلسی ۱۸:۳۰
برنلی - تاتنهام ۱۸:۳۰
برایتون - واتفورد ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیستم
ﺳﻪشنبه ۵ دی ۱۳۹۶
بورنموث - وستهام ۱۸:۳۰
چلسی - برایتون ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - آرسنال ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
وست برومویچ - اورتون ۱۸:۳۰
لیورپول - سوانسی ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - برنلی ۱۸:۳۰
نیوکسل - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
تاتنهام - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
واتفورد - لسترسیتی ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶
وست برومویچ - آرسنال ۱۸:۳۰
بورنموث - اورتون ۱۸:۳۰
تاتنهام - وستهام ۱۸:۳۰
نیوکسل - برایتون ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
لیورپول - لسترسیتی ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - برنلی ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
چلسی - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
واتفورد - سوانسی ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
وستهام - وست برومویچ ۱۸:۳۰
سوانسی - تاتنهام ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - نیوکسل ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - واتفورد ۱۸:۳۰
لسترسیتی - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
برنلی - لیورپول ۱۸:۳۰
برایتون - بورنموث ۱۸:۳۰
آرسنال - چلسی ۱۸:۳۰
اورتون - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
واتفورد - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - برنلی ۱۸:۳۰
چلسی - لسترسیتی ۱۸:۳۰
بورنموث - آرسنال ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - وستهام ۱۸:۳۰
لیورپول - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
نیوکسل - سوانسی ۱۸:۳۰
تاتنهام - اورتون ۱۸:۳۰
وست برومویچ - برایتون ۱۸:۳۰
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
برایتون - چلسی ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
آرسنال - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
سوانسی - لیورپول ۱۸:۳۰
برنلی - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
اورتون - وست برومویچ ۱۸:۳۰
لسترسیتی - واتفورد ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - نیوکسل ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - تاتنهام ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
وستهام - بورنموث ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
ﺳﻪشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
وستهام - کریستال پالاس ۲۳:۱۵
سوانسی - آرسنال ۲۳:۱۵
هادرسفیلد - لیورپول ۲۳:۱۵
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
چلسی - بورنموث ۲۳:۱۵
اورتون - لسترسیتی ۲۳:۱۵
نیوکسل - برنلی ۲۳:۱۵
ساوتهمپتون - برایتون ۲۳:۱۵
منچسترسیتی - وست برومویچ ۲۳:۳۰
استوک‌سیتی - واتفورد ۲۳:۳۰
تاتنهام - منچستریونایتد ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
آرسنال - اورتون ۱۸:۳۰
بورنموث - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
برایتون - وستهام ۱۸:۳۰
برنلی - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - نیوکسل ۱۸:۳۰
لسترسیتی - سوانسی ۱۸:۳۰
لیورپول - تاتنهام ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
واتفورد - چلسی ۱۸:۳۰
وست برومویچ - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
ساوتهمپتون - لیورپول ۱۸:۳۰
تاتنهام - آرسنال ۱۸:۳۰
سوانسی - برنلی ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - برایتون ۱۸:۳۰
نیوکسل - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - لسترسیتی ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - بورنموث ۱۸:۳۰
اورتون - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
چلسی - وست برومویچ ۱۸:۳۰
وستهام - واتفورد ۱۸:۳۰
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
منچستریونایتد - چلسی ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
وست برومویچ - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
واتفورد - اورتون ۱۸:۳۰
لیورپول - وستهام ۱۸:۳۰
لسترسیتی - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - تاتنهام ۱۸:۳۰
برنلی - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
برایتون - سوانسی ۱۸:۳۰
بورنموث - نیوکسل ۱۸:۳۰
آرسنال - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
برنلی - اورتون ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
لسترسیتی - بورنموث ۱۸:۳۰
برایتون - آرسنال ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - چلسی ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
سوانسی - وستهام ۱۸:۳۰
تاتنهام - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
واتفورد - وست برومویچ ۱۸:۳۰
لیورپول - نیوکسل ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی ام
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
بورنموث - تاتنهام ۱۸:۳۰
چلسی - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
اورتون - برایتون ۱۸:۳۰
آرسنال - واتفورد ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - سوانسی ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - لیورپول ۱۸:۳۰
نیوکسل - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
وست برومویچ - لسترسیتی ۱۸:۳۰
وستهام - برنلی ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و یکم
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
وستهام - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
بورنموث - وست برومویچ ۱۸:۳۰
برنلی - چلسی ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
لسترسیتی - آرسنال ۱۸:۳۰
لیورپول - واتفورد ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - اورتون ۱۸:۳۰
سوانسی - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
تاتنهام - نیوکسل ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - برایتون ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و دوم
شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷
آرسنال - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
برایتون - لسترسیتی ۱۸:۳۰
چلسی - تاتنهام ۱۸:۳۰
وستهام - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - لیورپول ۱۸:۳۰
اورتون - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - سوانسی ۱۸:۳۰
نیوکسل - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
واتفورد - بورنموث ۱۸:۳۰
وست برومویچ - برنلی ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و سوم
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
بورنموث - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
وست برومویچ - سوانسی ۱۸:۳۰
واتفورد - برنلی ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - تاتنهام ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
لسترسیتی - نیوکسل ۱۸:۳۰
اورتون - لیورپول ۱۸:۳۰
چلسی - وستهام ۱۸:۳۰
برایتون - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
آرسنال - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و چهارم
شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
وستهام - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
تاتنهام - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
سوانسی - اورتون ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - چلسی ۱۸:۳۰
نیوکسل - آرسنال ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - وست برومویچ ۱۸:۳۰
لیورپول - بورنموث ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - واتفورد ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - برایتون ۱۸:۳۰
برنلی - لسترسیتی ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و پنجم
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
واتفورد - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - برنلی ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - سوانسی ۱۸:۳۰
لسترسیتی - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
اورتون - نیوکسل ۱۸:۳۰
چلسی - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
برایتون - تاتنهام ۱۸:۳۰
بورنموث - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
آرسنال - وستهام ۱۸:۳۰
وست برومویچ - لیورپول ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و ششم
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
برنلی - برایتون ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - لسترسیتی ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - اورتون ۱۸:۳۰
لیورپول - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - آرسنال ۱۸:۳۰
نیوکسل - وست برومویچ ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - بورنموث ۱۸:۳۰
سوانسی - چلسی ۱۸:۳۰
تاتنهام - واتفورد ۱۸:۳۰
وستهام - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و هفتم
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
آرسنال - برنلی ۱۸:۳۰
بورنموث - سوانسی ۱۸:۳۰
برایتون - منچستریونایتد ۱۸:۳۰
چلسی - لیورپول ۱۸:۳۰
اورتون - ساوتهمپتون ۱۸:۳۰
لسترسیتی - وستهام ۱۸:۳۰
منچسترسیتی - هادرسفیلد ۱۸:۳۰
استوک‌سیتی - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
واتفورد - نیوکسل ۱۸:۳۰
وست برومویچ - تاتنهام ۱۸:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و هشتم
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
برنلی - بورنموث ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - وست برومویچ ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - آرسنال ۱۸:۳۰
لیورپول - برایتون ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - واتفورد ۱۸:۳۰
نیوکسل - چلسی ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
سوانسی - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
تاتنهام - لسترسیتی ۱۸:۳۰
وستهام - اورتون ۱۸:۳۰

دیدگاه ها:

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..