جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ۱۹ آوریل ۲۰۱۹
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول لیگ برتر انگلستان

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ منچسترسیتی ۳۲ ۲۷ ۳ ۲ ۹۰ ۲۴ ۶۶ ۸۴
۲ منچستریونایتد ۳۲ ۲۲ ۵ ۵ ۶۳ ۲۵ ۳۸ ۷۱
۳ لیورپول ۳۳ ۱۹ ۱۰ ۴ ۷۵ ۳۵ ۴۰ ۶۷
۴ تاتنهام ۳۲ ۲۰ ۷ ۵ ۶۴ ۲۷ ۳۷ ۶۷
۵ چلسی ۳۲ ۱۷ ۶ ۹ ۵۴ ۳۱ ۲۳ ۵۷
۶ آرسنال ۳۲ ۱۶ ۶ ۱۰ ۶۱ ۴۳ ۱۸ ۵۴
۷ برنلی ۳۲ ۱۳ ۱۰ ۹ ۳۱ ۲۸ ۳ ۴۹
۸ لسترسیتی ۳۲ ۱۱ ۱۰ ۱۱ ۴۸ ۴۵ ۳ ۴۳
۹ اورتون ۳۳ ۱۱ ۸ ۱۴ ۳۸ ۵۳ -۱۵ ۴۱
۱۰ نیوکسل ۳۲ ۱۰ ۸ ۱۴ ۳۳ ۴۱ ۳۸
۱۱ بورنموث ۳۳ ۹ ۱۱ ۱۳ ۴۱ ۵۳ -۱۲ ۳۸
۱۲ واتفورد ۳۳ ۱۰ ۷ ۱۶ ۴۲ ۵۹ -۱۷ ۳۷
۱۳ برایتون ۳۲ ۸ ۱۱ ۱۳ ۲۹ ۴۳ -۱۴ ۳۵
۱۴ وستهام ۳۲ ۸ ۱۰ ۱۴ ۴۰ ۵۸ -۱۸ ۳۴
۱۵ سوانسی ۳۲ ۸ ۸ ۱۶ ۲۶ ۴۵ -۱۹ ۳۲
۱۶ هادرسفیلد ۳۳ ۸ ۸ ۱۷ ۲۶ ۵۴ -۲۸ ۳۲
۱۷ کریستال پالاس ۳۳ ۷ ۱۰ ۱۶ ۳۳ ۵۲ -۱۹ ۳۱
۱۸ ساوتهمپتون ۳۲ ۵ ۱۳ ۱۴ ۳۱ ۵۰ -۱۹ ۲۸
۱۹ استوک‌سیتی ۳۳ ۶ ۹ ۱۸ ۳۰ ۶۳ -۳۳ ۲۷
۲۰ وست برومویچ ۳۳ ۳ ۱۲ ۱۸ ۲۶ ۵۲ -۲۶ ۲۱
برنامه و نتایج هفته اول
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
آرسنال ۴ - ۳ لسترسیتی پایان
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
واتفورد ۳ - ۳ لیورپول پایان
وست برومویچ ۱ - ۰ بورنموث پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۰ سوانسی پایان
چلسی ۲ - ۳ برنلی پایان
کریستال پالاس ۰ - ۳ هادرسفیلد پایان
اورتون ۱ - ۰ استوک‌سیتی پایان
برایتون ۰ - ۲ منچسترسیتی پایان
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
نیوکسل ۰ - ۲ تاتنهام پایان
منچستریونایتد ۴ - ۰ وستهام پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
سوانسی ۰ - ۴ منچستریونایتد پایان
ساوتهمپتون ۳ - ۲ وستهام پایان
بورنموث ۰ - ۲ واتفورد پایان
برنلی ۰ - ۱ وست برومویچ پایان
لسترسیتی ۲ - ۰ برایتون پایان
لیورپول ۱ - ۰ کریستال پالاس پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۰ آرسنال پایان
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
هادرسفیلد ۱ - ۰ نیوکسل پایان
تاتنهام ۱ - ۲ چلسی پایان
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
منچسترسیتی ۱ - ۱ اورتون پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
بورنموث ۱ - ۲ منچسترسیتی پایان
کریستال پالاس ۰ - ۲ سوانسی پایان
هادرسفیلد ۰ - ۰ ساوتهمپتون پایان
نیوکسل ۳ - ۰ وستهام پایان
واتفورد ۰ - ۰ برایتون پایان
منچستریونایتد ۲ - ۰ لسترسیتی پایان
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
وست برومویچ ۱ - ۱ استوک‌سیتی پایان
چلسی ۲ - ۰ اورتون پایان
لیورپول ۴ - ۰ آرسنال پایان
تاتنهام ۱ - ۱ برنلی پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
منچسترسیتی ۵ - ۰ لیورپول پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۲ واتفورد پایان
آرسنال ۳ - ۰ بورنموث پایان
برایتون ۳ - ۱ وست برومویچ پایان
اورتون ۰ - ۳ تاتنهام پایان
لسترسیتی ۱ - ۲ چلسی پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۲ منچستریونایتد پایان
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
برنلی ۱ - ۰ کریستال پالاس پایان
سوانسی ۰ - ۱ نیوکسل پایان
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
وستهام ۲ - ۰ هادرسفیلد پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
بورنموث ۲ - ۱ برایتون پایان
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
کریستال پالاس ۰ - ۱ ساوتهمپتون پایان
هادرسفیلد ۱ - ۱ لسترسیتی پایان
لیورپول ۱ - ۱ برنلی پایان
نیوکسل ۲ - ۱ استوک‌سیتی پایان
واتفورد ۰ - ۶ منچسترسیتی پایان
وست برومویچ ۰ - ۰ وستهام پایان
تاتنهام ۰ - ۰ سوانسی پایان
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
چلسی ۰ - ۰ آرسنال پایان
منچستریونایتد ۴ - ۰ اورتون پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
وستهام ۲ - ۳ تاتنهام پایان
برنلی ۰ - ۰ هادرسفیلد پایان
اورتون ۲ - ۱ بورنموث پایان
منچسترسیتی ۵ - ۰ کریستال پالاس پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۱ منچستریونایتد پایان
استوک‌سیتی ۰ - ۴ چلسی پایان
سوانسی ۱ - ۲ واتفورد پایان
لسترسیتی ۲ - ۳ لیورپول پایان
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
برایتون ۱ - ۰ نیوکسل پایان
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
آرسنال ۲ - ۰ وست برومویچ پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶
هادرسفیلد ۰ - ۴ تاتنهام پایان
منچستریونایتد ۴ - ۰ کریستال پالاس پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۱ ساوتهمپتون پایان
وست برومویچ ۲ - ۲ واتفورد پایان
وستهام ۱ - ۰ سوانسی پایان
بورنموث ۰ - ۰ لسترسیتی پایان
چلسی ۰ - ۱ منچسترسیتی پایان
یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶
آرسنال ۲ - ۰ برایتون پایان
اورتون ۰ - ۱ برنلی پایان
نیوکسل ۱ - ۱ لیورپول پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
لیورپول ۰ - ۰ منچستریونایتد پایان
منچسترسیتی ۷ - ۲ استوک‌سیتی پایان
برنلی ۱ - ۱ وستهام پایان
کریستال پالاس ۲ - ۱ چلسی پایان
سوانسی ۲ - ۰ هادرسفیلد پایان
تاتنهام ۱ - ۰ بورنموث پایان
واتفورد ۲ - ۱ آرسنال پایان
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
برایتون ۱ - ۱ اورتون پایان
ساوتهمپتون ۲ - ۲ نیوکسل پایان
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
لسترسیتی ۱ - ۱ وست برومویچ پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
وستهام ۰ - ۳ برایتون پایان
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
چلسی ۴ - ۲ واتفورد پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۲ بورنموث پایان
سوانسی ۱ - ۲ لسترسیتی پایان
هادرسفیلد ۲ - ۱ منچستریونایتد پایان
منچسترسیتی ۳ - ۰ برنلی پایان
نیوکسل ۱ - ۰ کریستال پالاس پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۰ وست برومویچ پایان
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
اورتون ۲ - ۵ آرسنال پایان
تاتنهام ۴ - ۱ لیورپول پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
منچستریونایتد ۱ - ۰ تاتنهام پایان
واتفورد ۰ - ۱ استوک‌سیتی پایان
وست برومویچ ۲ - ۳ منچسترسیتی پایان
لیورپول ۳ - ۰ هادرسفیلد پایان
آرسنال ۲ - ۱ سوانسی پایان
کریستال پالاس ۲ - ۲ وستهام پایان
بورنموث ۰ - ۱ چلسی پایان
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
برایتون ۱ - ۱ ساوتهمپتون پایان
لسترسیتی ۲ - ۰ اورتون پایان
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶
برنلی ۱ - ۰ نیوکسل پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
استوک‌سیتی ۲ - ۲ لسترسیتی پایان
سوانسی ۰ - ۱ برایتون پایان
نیوکسل ۰ - ۱ بورنموث پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۱ برنلی پایان
هادرسفیلد ۱ - ۰ وست برومویچ پایان
وستهام ۱ - ۴ لیورپول پایان
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
تاتنهام ۱ - ۰ کریستال پالاس پایان
منچسترسیتی ۳ - ۱ آرسنال پایان
چلسی ۱ - ۰ منچستریونایتد پایان
اورتون ۳ - ۲ واتفورد پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
آرسنال ۲ - ۰ تاتنهام پایان
بورنموث ۴ - ۰ هادرسفیلد پایان
وست برومویچ ۰ - ۴ چلسی پایان
برنلی ۲ - ۰ سوانسی پایان
کریستال پالاس ۲ - ۲ اورتون پایان
لسترسیتی ۰ - ۲ منچسترسیتی پایان
لیورپول ۳ - ۰ ساوتهمپتون پایان
منچستریونایتد ۴ - ۱ نیوکسل پایان
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
واتفورد ۲ - ۰ وستهام پایان
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
برایتون ۲ - ۲ استوک‌سیتی پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
وستهام ۱ - ۱ لسترسیتی پایان
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
کریستال پالاس ۲ - ۱ استوک‌سیتی پایان
منچستریونایتد ۱ - ۰ برایتون پایان
نیوکسل ۰ - ۳ واتفورد پایان
سوانسی ۰ - ۰ بورنموث پایان
تاتنهام ۱ - ۱ وست برومویچ پایان
لیورپول ۱ - ۱ چلسی پایان
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
ساوتهمپتون ۴ - ۱ اورتون پایان
برنلی ۰ - ۱ آرسنال پایان
هادرسفیلد ۱ - ۲ منچسترسیتی پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
ﺳﻪشنبه ۷ آذر ۱۳۹۶
برایتون ۰ - ۰ کریستال پالاس پایان
لسترسیتی ۲ - ۱ تاتنهام پایان
واتفورد ۲ - ۴ منچستریونایتد پایان
وست برومویچ ۲ - ۲ نیوکسل پایان
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
چلسی ۱ - ۰ سوانسی پایان
بورنموث ۱ - ۲ برنلی پایان
آرسنال ۵ - ۰ هادرسفیلد پایان
اورتون ۴ - ۰ وستهام پایان
منچسترسیتی ۲ - ۱ ساوتهمپتون پایان
استوک‌سیتی ۰ - ۳ لیورپول پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
چلسی ۳ - ۱ نیوکسل پایان
اورتون ۲ - ۰ هادرسفیلد پایان
لسترسیتی ۱ - ۰ برنلی پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۱ سوانسی پایان
واتفورد ۱ - ۱ تاتنهام پایان
وست برومویچ ۰ - ۰ کریستال پالاس پایان
برایتون ۱ - ۵ لیورپول پایان
آرسنال ۱ - ۳ منچستریونایتد پایان
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
بورنموث ۱ - ۱ ساوتهمپتون پایان
منچسترسیتی ۲ - ۱ وستهام پایان
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
وستهام ۱ - ۰ چلسی پایان
برنلی ۱ - ۰ واتفورد پایان
کریستال پالاس ۲ - ۲ بورنموث پایان
هادرسفیلد ۲ - ۰ برایتون پایان
سوانسی ۱ - ۰ وست برومویچ پایان
تاتنهام ۵ - ۱ استوک‌سیتی پایان
نیوکسل ۲ - ۳ لسترسیتی پایان
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
ساوتهمپتون ۱ - ۱ آرسنال پایان
لیورپول ۱ - ۱ اورتون پایان
منچستریونایتد ۱ - ۲ منچسترسیتی پایان
برنامه و نتایج هفته هفدهم
ﺳﻪشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
برنلی ۱ - ۰ استوک‌سیتی پایان
کریستال پالاس ۲ - ۱ واتفورد پایان
هادرسفیلد ۱ - ۳ چلسی پایان
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
سوانسی ۰ - ۴ منچسترسیتی پایان
نیوکسل ۰ - ۱ اورتون پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۴ لسترسیتی پایان
تاتنهام ۲ - ۰ برایتون پایان
وستهام ۰ - ۰ آرسنال پایان
لیورپول ۰ - ۰ وست برومویچ پایان
منچستریونایتد ۱ - ۰ بورنموث پایان
برنامه و نتایج هفته هجدهم
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
لسترسیتی ۰ - ۳ کریستال پالاس پایان
آرسنال ۱ - ۰ نیوکسل پایان
برایتون ۰ - ۰ برنلی پایان
چلسی ۱ - ۰ ساوتهمپتون پایان
واتفورد ۱ - ۴ هادرسفیلد پایان
استوک‌سیتی ۰ - ۳ وستهام پایان
منچسترسیتی ۴ - ۱ تاتنهام پایان
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
وست برومویچ ۱ - ۲ منچستریونایتد پایان
بورنموث ۰ - ۴ لیورپول پایان
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
اورتون ۳ - ۱ سوانسی پایان
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
جمعه ۱ دی ۱۳۹۶
آرسنال ۳ - ۳ لیورپول پایان
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
اورتون ۰ - ۰ چلسی پایان
برایتون ۱ - ۰ واتفورد پایان
وستهام ۲ - ۳ نیوکسل پایان
سوانسی ۱ - ۱ کریستال پالاس پایان
استوک‌سیتی ۳ - ۱ وست برومویچ پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۱ هادرسفیلد پایان
منچسترسیتی ۴ - ۰ بورنموث پایان
برنلی ۰ - ۳ تاتنهام پایان
لسترسیتی ۲ - ۲ منچستریونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته بیستم
ﺳﻪشنبه ۵ دی ۱۳۹۶
تاتنهام ۵ - ۲ ساوتهمپتون پایان
واتفورد ۲ - ۱ لسترسیتی پایان
منچستریونایتد ۲ - ۲ برنلی پایان
بورنموث ۳ - ۳ وستهام پایان
چلسی ۲ - ۰ برایتون پایان
هادرسفیلد ۱ - ۱ استوک‌سیتی پایان
وست برومویچ ۰ - ۰ اورتون پایان
لیورپول ۵ - ۰ سوانسی پایان
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶
نیوکسل ۰ - ۱ منچسترسیتی پایان
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶
کریستال پالاس ۲ - ۳ آرسنال پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶
بورنموث ۲ - ۱ اورتون پایان
نیوکسل ۰ - ۰ برایتون پایان
لیورپول ۲ - ۱ لسترسیتی پایان
هادرسفیلد ۰ - ۰ برنلی پایان
چلسی ۵ - ۰ استوک‌سیتی پایان
واتفورد ۱ - ۲ سوانسی پایان
منچستریونایتد ۰ - ۰ ساوتهمپتون پایان
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶
کریستال پالاس ۰ - ۰ منچسترسیتی پایان
وست برومویچ ۱ - ۱ آرسنال پایان
پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶
تاتنهام ۱ - ۱ وستهام پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
برایتون ۲ - ۲ بورنموث پایان
لسترسیتی ۳ - ۰ هادرسفیلد پایان
برنلی ۱ - ۲ لیورپول پایان
استوک‌سیتی ۰ - ۱ نیوکسل پایان
اورتون ۰ - ۲ منچستریونایتد پایان
ﺳﻪشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶
ساوتهمپتون ۱ - ۲ کریستال پالاس پایان
وستهام ۲ - ۱ وست برومویچ پایان
سوانسی ۰ - ۲ تاتنهام پایان
منچسترسیتی ۳ - ۱ واتفورد پایان
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶
آرسنال ۲ - ۲ چلسی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
واتفورد ۲ - ۲ ساوتهمپتون پایان
کریستال پالاس ۱ - ۰ برنلی پایان
چلسی ۰ - ۰ لسترسیتی پایان
هادرسفیلد ۱ - ۴ وستهام پایان
نیوکسل ۱ - ۱ سوانسی پایان
وست برومویچ ۲ - ۰ برایتون پایان
تاتنهام ۴ - ۰ اورتون پایان
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
بورنموث ۲ - ۱ آرسنال پایان
لیورپول ۴ - ۳ منچسترسیتی پایان
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶
منچستریونایتد ۳ - ۰ استوک‌سیتی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
برایتون ۰ - ۴ چلسی پایان
برنلی ۰ - ۱ منچستریونایتد پایان
اورتون ۱ - ۱ وست برومویچ پایان
لسترسیتی ۲ - ۰ واتفورد پایان
آرسنال ۴ - ۱ کریستال پالاس پایان
استوک‌سیتی ۲ - ۰ هادرسفیلد پایان
وستهام ۱ - ۱ بورنموث پایان
منچسترسیتی ۳ - ۱ نیوکسل پایان
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
ساوتهمپتون ۱ - ۱ تاتنهام پایان
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
سوانسی ۱ - ۰ لیورپول پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
ﺳﻪشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
وستهام ۱ - ۱ کریستال پالاس پایان
سوانسی ۳ - ۱ آرسنال پایان
هادرسفیلد ۰ - ۳ لیورپول پایان
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
چلسی ۰ - ۳ بورنموث پایان
اورتون ۲ - ۱ لسترسیتی پایان
نیوکسل ۱ - ۱ برنلی پایان
ساوتهمپتون ۱ - ۱ برایتون پایان
منچسترسیتی ۳ - ۰ وست برومویچ پایان
استوک‌سیتی ۰ - ۰ واتفورد پایان
تاتنهام ۲ - ۰ منچستریونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
برنلی ۱ - ۱ منچسترسیتی پایان
بورنموث ۲ - ۱ استوک‌سیتی پایان
برایتون ۳ - ۱ وستهام پایان
لسترسیتی ۱ - ۱ سوانسی پایان
منچستریونایتد ۲ - ۰ هادرسفیلد پایان
وست برومویچ ۲ - ۳ ساوتهمپتون پایان
آرسنال ۵ - ۱ اورتون پایان
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
کریستال پالاس ۱ - ۱ نیوکسل پایان
لیورپول ۲ - ۲ تاتنهام پایان
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
واتفورد ۴ - ۱ چلسی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
تاتنهام ۱ - ۰ آرسنال پایان
سوانسی ۱ - ۰ برنلی پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۱ برایتون پایان
اورتون ۳ - ۱ کریستال پالاس پایان
وستهام ۲ - ۰ واتفورد پایان
منچسترسیتی ۵ - ۱ لسترسیتی پایان
یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
هادرسفیلد ۴ - ۱ بورنموث پایان
نیوکسل ۱ - ۰ منچستریونایتد پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۲ لیورپول پایان
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
چلسی ۳ - ۰ وست برومویچ پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
لسترسیتی ۱ - ۱ استوک‌سیتی پایان
وست برومویچ ۱ - ۲ هادرسفیلد پایان
برنلی ۱ - ۱ ساوتهمپتون پایان
برایتون ۴ - ۱ سوانسی پایان
بورنموث ۲ - ۲ نیوکسل پایان
لیورپول ۴ - ۱ وستهام پایان
واتفورد ۱ - ۰ اورتون پایان
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
کریستال پالاس ۰ - ۱ تاتنهام پایان
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی پایان
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
آرسنال ۰ - ۳ منچسترسیتی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
برنلی ۲ - ۱ اورتون پایان
لسترسیتی ۱ - ۱ بورنموث پایان
ساوتهمپتون ۰ - ۰ استوک‌سیتی پایان
سوانسی ۴ - ۱ وستهام پایان
تاتنهام ۲ - ۰ هادرسفیلد پایان
واتفورد ۱ - ۰ وست برومویچ پایان
لیورپول ۲ - ۰ نیوکسل پایان
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
برایتون ۲ - ۱ آرسنال پایان
منچسترسیتی ۱ - ۰ چلسی پایان
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
کریستال پالاس ۲ - ۳ منچستریونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته سی ام
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
منچستریونایتد ۲ - ۱ لیورپول پایان
نیوکسل ۳ - ۰ ساوتهمپتون پایان
وست برومویچ ۱ - ۴ لسترسیتی پایان
وستهام ۰ - ۳ برنلی پایان
اورتون ۲ - ۰ برایتون پایان
هادرسفیلد ۰ - ۰ سوانسی پایان
چلسی ۲ - ۱ کریستال پالاس پایان
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
آرسنال ۳ - ۰ واتفورد پایان
بورنموث ۱ - ۴ تاتنهام پایان
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
استوک‌سیتی ۰ - ۲ منچسترسیتی پایان
برنامه و نتایج هفته سی و یکم
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بورنموث ۲ - ۱ وست برومویچ پایان
هادرسفیلد ۰ - ۲ کریستال پالاس پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۲ اورتون پایان
لیورپول ۵ - ۰ واتفورد پایان
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
برنلی - چلسی ۲۳:۱۵
ﺳﻪشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
سوانسی - ساوتهمپتون ۲۳:۱۵
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
لسترسیتی - آرسنال ۲۳:۱۵
تاتنهام - نیوکسل ۲۳:۳۰
منچسترسیتی - برایتون ۲۳:۳۰
پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
وستهام - منچستریونایتد ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته سی و دوم
شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
کریستال پالاس ۱ - ۲ لیورپول پایان
برایتون ۰ - ۲ لسترسیتی پایان
وستهام ۳ - ۰ ساوتهمپتون پایان
منچستریونایتد ۲ - ۰ سوانسی پایان
نیوکسل ۱ - ۰ هادرسفیلد پایان
واتفورد ۲ - ۲ بورنموث پایان
وست برومویچ ۱ - ۲ برنلی پایان
اورتون ۱ - ۳ منچسترسیتی پایان
یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷
آرسنال ۳ - ۰ استوک‌سیتی پایان
چلسی ۱ - ۳ تاتنهام پایان
برنامه و نتایج هفته سی و سوم
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
اورتون ۰ - ۰ لیورپول پایان
برایتون ۱ - ۱ هادرسفیلد پایان
بورنموث ۲ - ۲ کریستال پالاس پایان
وست برومویچ ۱ - ۱ سوانسی پایان
واتفورد ۱ - ۲ برنلی پایان
استوک‌سیتی ۱ - ۲ تاتنهام پایان
لسترسیتی ۱ - ۲ نیوکسل پایان
منچسترسیتی ۲ - ۳ منچستریونایتد پایان
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
آرسنال ۳ - ۲ ساوتهمپتون پایان
چلسی ۱ - ۱ وستهام پایان
برنامه و نتایج هفته سی و چهارم
شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
ساوتهمپتون - چلسی ۱۶:۰۰
سوانسی - اورتون ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - واتفورد ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - برایتون ۱۸:۳۰
برنلی - لسترسیتی ۱۸:۳۰
لیورپول - بورنموث ۲۱:۰۰
تاتنهام - منچسترسیتی ۲۳:۱۵
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
نیوکسل - آرسنال ۱۷:۰۰
منچستریونایتد - وست برومویچ ۱۹:۳۰
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
وستهام - استوک‌سیتی ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و پنجم
ﺳﻪشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
برایتون - تاتنهام ۲۳:۱۵
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بورنموث - منچستریونایتد ۲۳:۱۵
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
لسترسیتی - ساوتهمپتون ۲۳:۱۵
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
واتفورد - کریستال پالاس ۱۸:۳۰
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
استوک‌سیتی - برنلی ۱۷:۰۰
آرسنال - وستهام ۱۷:۰۰
وست برومویچ - لیورپول ۲۰:۰۰
منچسترسیتی - سوانسی ۲۰:۰۰
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
اورتون - نیوکسل ۲۳:۳۰
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
چلسی - هادرسفیلد ۲۳:۱۵
برنامه و نتایج هفته سی و ششم
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
لیورپول - استوک‌سیتی ۱۶:۰۰
برنلی - برایتون ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - لسترسیتی ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - اورتون ۱۸:۳۰
نیوکسل - وست برومویچ ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - بورنموث ۱۸:۳۰
سوانسی - چلسی ۲۱:۰۰
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
وستهام - منچسترسیتی ۱۷:۴۵
منچستریونایتد - آرسنال ۲۰:۰۰
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
تاتنهام - واتفورد ۲۳:۳۰
برنامه و نتایج هفته سی و هفتم
جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
برایتون - منچستریونایتد ۲۳:۳۰
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
استوک‌سیتی - کریستال پالاس ۱۶:۰۰
واتفورد - نیوکسل ۱۸:۳۰
وست برومویچ - تاتنهام ۱۸:۳۰
لسترسیتی - وستهام ۱۸:۳۰
آرسنال - برنلی ۱۸:۳۰
بورنموث - سوانسی ۱۸:۳۰
اورتون - ساوتهمپتون ۲۱:۰۰
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
منچسترسیتی - هادرسفیلد ۱۷:۰۰
چلسی - لیورپول ۲۰:۰۰
برنامه و نتایج هفته سی و هشتم
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
برنلی - بورنموث ۱۸:۳۰
کریستال پالاس - وست برومویچ ۱۸:۳۰
هادرسفیلد - آرسنال ۱۸:۳۰
لیورپول - برایتون ۱۸:۳۰
منچستریونایتد - واتفورد ۱۸:۳۰
نیوکسل - چلسی ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون - منچسترسیتی ۱۸:۳۰
سوانسی - استوک‌سیتی ۱۸:۳۰
تاتنهام - لسترسیتی ۱۸:۳۰
وستهام - اورتون ۱۸:۳۰

دیدگاه ها:

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..