یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج مسابقات فوتبال لیگ برتر (جام خلیج فارس) ۹۵ - ۹۶٫ این جدول و نتایج تا پایان مسابقات بروزرسانی می شود.

جدول لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس)

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پرسپولیس ۳۰ ۲۰ ۶ ۴ ۴۶ ۱۴ ۳۲ ۶۶
۲ استقلال ۳۰ ۱۶ ۹ ۵ ۴۵ ۲۷ ۱۸ ۵۷
۳ تراکتورسازی ۳۰ ۱۵ ۱۱ ۴ ۳۸ ۲۴ ۱۴ ۵۶
۴ ذوب آهن ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۸ ۳۹ ۳۰ ۹ ۴۶
۵ سپاهان ۳۰ ۱۲ ۹ ۹ ۳۸ ۳۴ ۴ ۴۵
۶ پیکان ۳۰ ۱۲ ۸ ۱۰ ۳۹ ۳۸ ۱ ۴۴
۷ استقلال خوزستان ۳۰ ۱۰ ۱۱ ۹ ۳۶ ۳۴ ۲ ۴۱
۸ گسترش فولاد ۳۰ ۷ ۱۷ ۶ ۲۶ ۲۴ ۲ ۳۸
۹ نفت تهران ۳۰ ۸ ۱۲ ۱۰ ۳۱ ۳۴ ۳۶
۱۰ فولاد ۳۰ ۷ ۱۴ ۹ ۳۰ ۳۲ ۳۵
۱۱ پدیده ۳۰ ۸ ۱۰ ۱۲ ۲۸ ۳۶ ۳۴
۱۲ صنعت نفت آبادان ۳۰ ۸ ۹ ۱۳ ۲۴ ۳۴ -۱۰ ۳۳
۱۳ سایپا ۳۰ ۷ ۱۱ ۱۲ ۲۰ ۳۰ -۱۰ ۳۲
۱۴ سیاه جامگان ۳۰ ۶ ۱۲ ۱۲ ۲۴ ۳۵ -۱۱ ۳۰
۱۵ صبای قم ۳۰ ۶ ۱۰ ۱۴ ۲۲ ۳۳ -۱۱ ۲۸
۱۶ ماشین‌سازی‌تبریز ۳۰ ۳ ۷ ۲۰ ۱۸ ۴۵ -۲۷ ۱۶
برنامه و نتایج هفته اول
دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
تراکتورسازی ۲ - ۲ استقلال خوزستان پایان
سیاه جامگان ۲ - ۱ ذوب آهن پایان
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران پایان
صبای قم ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
ﺳﻪشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
گسترش فولاد ۰ - ۰ پیکان پایان
سپاهان ۰ - ۱ پدیده پایان
فولاد ۱ - ۲ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
سایپا ۰ - ۱ پرسپولیس پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
پدیده ۱ - ۱ سیاه جامگان پایان
ذوب آهن ۱ - ۱ سایپا پایان
پیکان ۱ - ۱ صبای قم پایان
استقلال خوزستان ۲ - ۱ استقلال پایان
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
ماشین‌سازی‌تبریز ۰ - ۰ گسترش فولاد پایان
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان پایان
پرسپولیس ۱ - ۱ فولاد پایان
صنعت نفت آبادان ۰ - ۰ تراکتورسازی پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
سیاه جامگان ۰ - ۲ سایپا پایان
استقلال ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان پایان
فولاد ۰ - ۲ ذوب آهن پایان
شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
گسترش فولاد ۰ - ۱ پرسپولیس پایان
صبای قم ۱ - ۱ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
سپاهان ۳ - ۱ استقلال خوزستان پایان
نفت تهران ۳ - ۰ پدیده پایان
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
تراکتورسازی ۳ - ۱ پیکان پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
ماشین‌سازی‌تبریز ۰ - ۲ تراکتورسازی پایان
پیکان ۱ - ۱ استقلال پایان
ذوب آهن ۱ - ۱ گسترش فولاد پایان
سایپا ۱ - ۱ پدیده پایان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ سپاهان پایان
پرسپولیس ۱ - ۰ صبای قم پایان
استقلال خوزستان ۲ - ۲ نفت تهران پایان
جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
سیاه جامگان ۱ - ۱ فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
گسترش فولاد ۰ - ۱ سیاه جامگان پایان
نفت تهران ۲ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
تراکتورسازی ۰ - ۰ پرسپولیس پایان
سپاهان ۱ - ۱ پیکان پایان
پدیده ۰ - ۰ استقلال خوزستان پایان
صبای قم ۱ - ۱ ذوب آهن پایان
فولاد ۲ - ۲ سایپا پایان
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
استقلال ۱ - ۱ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
ماشین‌سازی‌تبریز ۰ - ۱ سپاهان پایان
سیاه جامگان ۲ - ۲ صبای قم پایان
سایپا ۱ - ۱ گسترش فولاد پایان
ذوب آهن ۱ - ۲ تراکتورسازی پایان
پیکان ۰ - ۰ نفت تهران پایان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ استقلال خوزستان پایان
جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال پایان
فولاد ۱ - ۰ پدیده پایان
برنامه و نتایج هفته هفتم
ﺳﻪشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
تراکتورسازی ۳ - ۰ سیاه جامگان پایان
صبای قم ۱ - ۰ سایپا پایان
استقلال خوزستان ۲ - ۳ پیکان پایان
استقلال ۲ - ۱ ذوب آهن پایان
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
گسترش فولاد ۰ - ۰ فولاد پایان
پدیده ۳ - ۳ صنعت نفت آبادان پایان
سپاهان ۱ - ۳ پرسپولیس پایان
نفت تهران ۲ - ۱ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
برنامه و نتایج هفته هشتم
جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵
پیکان ۳ - ۲ صنعت نفت آبادان پایان
فولاد ۲ - ۰ صبای قم پایان
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵
ماشین‌سازی‌تبریز ۱ - ۳ استقلال خوزستان پایان
سیاه جامگان ۰ - ۱ استقلال پایان
سایپا ۰ - ۰ تراکتورسازی پایان
ذوب آهن ۲ - ۰ سپاهان پایان
پرسپولیس ۳ - ۰ نفت تهران پایان
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
گسترش فولاد ۳ - ۰ پدیده پایان
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
تراکتورسازی ۲ - ۲ فولاد پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۱ پرسپولیس پایان
نفت تهران ۲ - ۱ ذوب آهن پایان
جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
پدیده ۰ - ۰ پیکان پایان
سپاهان ۲ - ۱ سیاه جامگان پایان
صنعت نفت آبادان ۳ - ۰ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
استقلال ۲ - ۰ سایپا پایان
صبای قم ۰ - ۰ گسترش فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته دهم
پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
ماشین‌سازی‌تبریز ۱ - ۴ پیکان پایان
گسترش فولاد ۰ - ۲ تراکتورسازی پایان
سایپا ۱ - ۱ سپاهان پایان
صبای قم ۲ - ۳ پدیده پایان
فولاد ۱ - ۱ استقلال پایان
جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
سیاه جامگان ۲ - ۲ نفت تهران پایان
پرسپولیس ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
ذوب آهن ۲ - ۰ استقلال خوزستان پایان
برنامه و نتایج هفته یازدهم
پنجشنبه ۴ آذر ۱۳۹۵
سپاهان ۱ - ۱ فولاد پایان
نفت تهران ۲ - ۰ سایپا پایان
پیکان ۰ - ۰ پرسپولیس پایان
استقلال خوزستان ۰ - ۰ سیاه جامگان پایان
جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵
پدیده ۱ - ۰ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
تراکتورسازی ۲ - ۱ صبای قم پایان
صنعت نفت آبادان ۰ - ۳ ذوب آهن پایان
استقلال ۲ - ۲ گسترش فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته دوازدهم
پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵
گسترش فولاد ۲ - ۱ سپاهان پایان
سایپا ۰ - ۲ استقلال خوزستان پایان
صبای قم ۰ - ۲ استقلال پایان
فولاد ۴ - ۲ نفت تهران پایان
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵
تراکتورسازی ۱ - ۱ پدیده پایان
سیاه جامگان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
ذوب آهن ۳ - ۰ پیکان پایان
پرسپولیس ۱ - ۰ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
برنامه و نتایج هفته سیزدهم
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
ماشین‌سازی‌تبریز ۱ - ۲ ذوب آهن پایان
نفت تهران ۱ - ۱ گسترش فولاد پایان
صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ سایپا پایان
جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵
سپاهان ۴ - ۱ صبای قم پایان
پیکان ۱ - ۰ سیاه جامگان پایان
استقلال خوزستان ۰ - ۱ فولاد پایان
استقلال ۱ - ۲ تراکتورسازی پایان
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
پدیده ۱ - ۲ پرسپولیس پایان
برنامه و نتایج هفته چهاردهم
پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
سایپا ۰ - ۱ پیکان پایان
صبای قم ۰ - ۱ نفت تهران پایان
استقلال ۱ - ۰ پدیده پایان
جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵
تراکتورسازی ۱ - ۲ سپاهان پایان
گسترش فولاد ۲ - ۱ استقلال خوزستان پایان
سیاه جامگان ۱ - ۰ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
فولاد ۳ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
ذوب آهن ۱ - ۰ پرسپولیس پایان
برنامه و نتایج هفته پانزدهم
جمعه ۳ دی ۱۳۹۵
پیکان ۲ - ۱ فولاد پایان
پرسپولیس ۳ - ۰ سیاه جامگان پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۰ صبای قم پایان
یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵
سپاهان ۱ - ۱ استقلال پایان
نفت تهران ۰ - ۲ تراکتورسازی پایان
دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵
صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ گسترش فولاد پایان
پدیده ۱ - ۱ ذوب آهن پایان
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵
ماشین‌سازی‌تبریز ۳ - ۳ سایپا پایان
برنامه و نتایج هفته شانزدهم
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
صنعت نفت آبادان ۲ - ۱ صبای قم پایان
پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵
پیکان ۱ - ۱ گسترش فولاد پایان
استقلال خوزستان ۰ - ۱ تراکتورسازی پایان
نفت تهران ۰ - ۱ استقلال پایان
جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵
پدیده ۱ - ۱ سپاهان پایان
ماشین‌سازی‌تبریز ۰ - ۰ فولاد پایان
ذوب آهن ۱ - ۰ سیاه جامگان پایان
پرسپولیس ۱ - ۰ سایپا پایان
برنامه و نتایج هفته هفدهم
ﺳﻪشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
تراکتورسازی ۲ - ۲ صنعت نفت آبادان پایان
صبای قم ۱ - ۰ پیکان پایان
استقلال ۱ - ۲ استقلال خوزستان پایان
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
سپاهان ۲ - ۱ نفت تهران پایان
فولاد ۰ - ۳ پرسپولیس پایان
سایپا ۰ - ۰ ذوب آهن پایان
سیاه جامگان ۱ - ۱ پدیده پایان
گسترش فولاد ۲ - ۱ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
برنامه و نتایج هفته هجدهم
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
ماشین‌سازی‌تبریز ۰ - ۰ صبای قم پایان
پیکان ۰ - ۱ تراکتورسازی پایان
صنعت نفت آبادان ۰ - ۳ استقلال پایان
دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
استقلال خوزستان ۱ - ۱ سپاهان پایان
پدیده ۰ - ۰ نفت تهران پایان
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان پایان
ذوب آهن ۱ - ۰ فولاد پایان
پرسپولیس ۱ - ۰ گسترش فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته نوزدهم
جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵
تراکتورسازی ۰ - ۰ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
استقلال ۳ - ۲ پیکان پایان
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
گسترش فولاد ۰ - ۰ ذوب آهن پایان
پدیده ۰ - ۱ سایپا پایان
سپاهان ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
نفت تهران ۱ - ۱ استقلال خوزستان پایان
فولاد ۰ - ۰ سیاه جامگان پایان
صبای قم ۰ - ۲ پرسپولیس پایان
برنامه و نتایج هفته بیستم
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
ماشین‌سازی‌تبریز ۰ - ۳ استقلال پایان
پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
سایپا ۱ - ۰ فولاد پایان
پیکان ۳ - ۲ سپاهان پایان
استقلال خوزستان ۲ - ۱ پدیده پایان
ذوب آهن ۰ - ۱ صبای قم پایان
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
صنعت نفت آبادان ۰ - ۰ نفت تهران پایان
شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
سیاه جامگان ۱ - ۱ گسترش فولاد پایان
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
پرسپولیس ۳ - ۰ تراکتورسازی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و یکم
پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
پدیده ۰ - ۱ فولاد پایان
گسترش فولاد ۲ - ۱ سایپا پایان
صبای قم ۲ - ۱ سیاه جامگان پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
نفت تهران ۲ - ۱ پیکان پایان
سپاهان ۰ - ۳ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
تراکتورسازی ۴ - ۱ ذوب آهن پایان
یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
استقلال ۳ - ۲ پرسپولیس پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و دوم
ﺳﻪشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
پیکان ۴ - ۳ استقلال خوزستان پایان
پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
ذوب آهن ۰ - ۲ استقلال پایان
فولاد ۲ - ۲ گسترش فولاد پایان
پرسپولیس ۲ - ۱ سپاهان پایان
جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
صنعت نفت آبادان ۰ - ۳ پدیده پایان
سایپا ۰ - ۰ صبای قم پایان
شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
ماشین‌سازی‌تبریز ۰ - ۲ نفت تهران پایان
جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵
سیاه جامگان ۱ - ۲ تراکتورسازی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و سوم
جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
پدیده ۳ - ۲ گسترش فولاد پایان
تراکتورسازی ۰ - ۰ سایپا پایان
صبای قم ۰ - ۰ فولاد پایان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ پیکان پایان
شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
استقلال خوزستان ۱ - ۰ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
استقلال ۱ - ۱ سیاه جامگان پایان
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
سپاهان ۲ - ۱ ذوب آهن پایان
نفت تهران ۰ - ۲ پرسپولیس پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و چهارم
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
سایپا ۱ - ۲ استقلال پایان
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
ماشین‌سازی‌تبریز ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
پرسپولیس ۱ - ۰ استقلال خوزستان پایان
ذوب آهن ۱ - ۱ نفت تهران پایان
جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
گسترش فولاد ۰ - ۰ صبای قم پایان
سیاه جامگان ۱ - ۱ سپاهان پایان
پیکان ۰ - ۲ پدیده پایان
فولاد ۰ - ۰ تراکتورسازی پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و پنجم
جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
پدیده ۱ - ۰ صبای قم پایان
استقلال خوزستان ۱ - ۱ ذوب آهن پایان
نفت تهران ۱ - ۱ سیاه جامگان پایان
پیکان ۳ - ۱ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ پرسپولیس پایان
سپاهان ۳ - ۱ سایپا پایان
تراکتورسازی ۱ - ۱ گسترش فولاد پایان
استقلال ۱ - ۰ فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و ششم
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۲ - ۱ استقلال خوزستان پایان
پرسپولیس ۲ - ۰ پیکان پایان
پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۱ - ۱ استقلال پایان
ذوب آهن ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان پایان
جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶
ماشین‌سازی‌تبریز ۰ - ۲ پدیده پایان
صبای قم ۳ - ۰ تراکتورسازی پایان
سایپا ۱ - ۰ نفت تهران پایان
فولاد ۱ - ۱ سپاهان پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هفتم
جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶
پدیده ۰ - ۱ تراکتورسازی پایان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ سیاه جامگان پایان
نفت تهران ۲ - ۲ فولاد پایان
سپاهان ۱ - ۰ گسترش فولاد پایان
شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
ماشین‌سازی‌تبریز ۰ - ۲ پرسپولیس پایان
پیکان ۱ - ۲ ذوب آهن پایان
استقلال خوزستان ۰ - ۰ سایپا پایان
استقلال ۲ - ۱ صبای قم پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و هشتم
چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
پرسپولیس ۴ - ۰ پدیده پایان
پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
گسترش فولاد ۰ - ۰ نفت تهران پایان
ذوب آهن ۲ - ۱ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
سایپا ۰ - ۲ صنعت نفت آبادان پایان
فولاد ۱ - ۳ استقلال خوزستان پایان
صبای قم ۰ - ۱ سپاهان پایان
سیاه جامگان ۱ - ۲ پیکان پایان
تراکتورسازی ۱ - ۰ استقلال پایان
برنامه و نتایج هفته بیست و نهم
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
پدیده ۱ - ۲ استقلال پایان
پیکان ۲ - ۰ سایپا پایان
نفت تهران ۱ - ۲ صبای قم پایان
استقلال خوزستان ۰ - ۰ گسترش فولاد پایان
پرسپولیس ۳ - ۳ ذوب آهن پایان
سپاهان ۲ - ۰ تراکتورسازی پایان
ماشین‌سازی‌تبریز ۰ - ۱ سیاه جامگان پایان
صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ فولاد پایان
برنامه و نتایج هفته سی ام
پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
سیاه جامگان ۱ - ۰ پرسپولیس پایان
گسترش فولاد ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان پایان
سایپا ۱ - ۰ ماشین‌سازی‌تبریز پایان
فولاد ۱ - ۲ پیکان پایان
ذوب آهن ۲ - ۰ پدیده پایان
تراکتورسازی ۱ - ۰ نفت تهران پایان
صبای قم ۱ - ۲ استقلال خوزستان پایان
استقلال ۲ - ۱ سپاهان پایان

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..