یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۳۰ آوریل ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۷ - این جدول تا پایان مسابقات بروزرسانی میشود.

گروه A

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ الاهلی امارات ۵ ۲ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱ ۸
۲ استقلال ۵ ۲ ۲ ۱ ۸ ۴ ۴ ۸
۳ التعاون عربستان ۵ ۱ ۲ ۲ ۶ ۱۰ ۵
۴ لوکوموتیو تاشکند ۵ ۱ ۲ ۲ ۷ ۸ ۵
برنامه و نتایج هفته اول
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
التعاون عربستان ۱ - ۰ لوکوموتیو تاشکند پایان
الاهلی امارات ۲ - ۱ استقلال پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
لوکوموتیو تاشکند ۲ - ۰ الاهلی امارات پایان
استقلال ۳ - ۰ التعاون عربستان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
استقلال ۲ - ۰ لوکوموتیو تاشکند پایان
الاهلی امارات ۰ - ۰ التعاون عربستان پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
لوکوموتیو تاشکند ۱ - ۱ استقلال پایان
التعاون عربستان ۱ - ۳ الاهلی امارات پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
لوکوموتیو تاشکند ۴ - ۴ التعاون عربستان پایان
استقلال ۱ - ۱ الاهلی امارات پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
ﺳﻪشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
التعاون عربستان - استقلال ۲۰:۲۰
الاهلی امارات - لوکوموتیو تاشکند ۲۰:۲۰

گروه B

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ لخویا قطر ۵ ۳ ۲ ۰ ۱۱ ۵ ۶ ۱۱
۲ استقلال خوزستان ۵ ۲ ۲ ۱ ۵ ۴ ۱ ۸
۳ الفتح عربستان ۵ ۱ ۳ ۱ ۶ ۵ ۱ ۶
۴ الجزیره امارات ۵ ۰ ۱ ۴ ۲ ۱۰ ۱
برنامه و نتایج هفته اول
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
استقلال خوزستان ۱ - ۰ الفتح عربستان پایان
لخویا قطر ۳ - ۰ الجزیره امارات پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
الفتح عربستان ۲ - ۲ لخویا قطر پایان
الجزیره امارات ۰ - ۱ استقلال خوزستان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
استقلال خوزستان ۱ - ۱ لخویا قطر پایان
الفتح عربستان ۳ - ۱ الجزیره امارات پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
لخویا قطر ۲ - ۱ استقلال خوزستان پایان
الجزیره امارات ۰ - ۰ الفتح عربستان پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
الفتح عربستان ۱ - ۱ استقلال خوزستان پایان
الجزیره امارات ۱ - ۳ لخویا قطر پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
ﺳﻪشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
استقلال خوزستان - الجزیره امارات ۲۰:۰۰
لخویا قطر - الفتح عربستان ۲۰:۰۰

گروه C

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ العین امارات ۵ ۲ ۳ ۰ ۱۱ ۷ ۴ ۹
۲ الاهلی عربستان ۵ ۲ ۲ ۱ ۸ ۷ ۱ ۸
۳ ذوب آهن ۵ ۲ ۱ ۲ ۶ ۷ ۷
۴ بنیادکار ۵ ۱ ۰ ۴ ۵ ۹ ۳
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
العین امارات ۱ - ۱ ذوب آهن پایان
الاهلی عربستان ۲ - ۰ بنیادکار پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بنیادکار ۲ - ۳ العین امارات پایان
ذوب آهن ۱ - ۲ الاهلی عربستان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بنیادکار ۰ - ۲ ذوب آهن پایان
الاهلی عربستان ۲ - ۲ العین امارات پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
ذوب آهن ۲ - ۱ بنیادکار پایان
العین امارات ۲ - ۲ الاهلی عربستان پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بنیادکار ۲ - ۰ الاهلی عربستان پایان
ذوب آهن ۰ - ۳ العین امارات پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
الاهلی عربستان - ذوب آهن ۲۰:۱۰
العین امارات - بنیادکار ۲۰:۱۰

گروه D

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ الهلال عربستان ۵ ۲ ۳ ۰ ۶ ۴ ۲ ۹
۲ الریان قطر ۵ ۲ ۱ ۲ ۷ ۹ ۷
۳ پرسپولیس ۵ ۱ ۳ ۱ ۵ ۶ ۶
۴ الوحده امارات ۵ ۱ ۱ ۳ ۱۰ ۹ ۱ ۴
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
پرسپولیس ۱ - ۱ الهلال عربستان پایان
الریان قطر ۲ - ۱ الوحده امارات پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
الوحده امارات ۲ - ۳ پرسپولیس پایان
الهلال عربستان ۲ - ۱ الریان قطر پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
الوحده امارات ۲ - ۲ الهلال عربستان پایان
الریان قطر ۳ - ۱ پرسپولیس پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
پرسپولیس ۰ - ۰ الریان قطر پایان
الهلال عربستان ۱ - ۰ الوحده امارات پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
الهلال عربستان ۰ - ۰ پرسپولیس پایان
الوحده امارات ۵ - ۱ الریان قطر پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
پرسپولیس - الوحده امارات ۱۹:۵۵
الریان قطر - الهلال عربستان ۱۹:۵۵

گروه E

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ میوآنگتونگ یونایتد ۴ ۲ ۲ ۰ ۳ ۱ ۲ ۸
۲ کاشیما آنتلرز ۴ ۲ ۰ ۲ ۷ ۴ ۳ ۶
۳ اولسان هیوندای ۴ ۱ ۱ ۲ ۶ ۳ ۳ ۴
۴ بریزبن رور ۴ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱۰ ۴
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
بریزبن رور ۰ - ۰ میوآنگتونگ یونایتد پایان
کاشیما آنتلرز ۲ - ۰ اولسان هیوندای پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
اولسان هیوندای ۶ - ۰ بریزبن رور پایان
میوآنگتونگ یونایتد ۲ - ۱ کاشیما آنتلرز پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
کاشیما آنتلرز ۳ - ۰ بریزبن رور پایان
اولسان هیوندای ۰ - ۰ میوآنگتونگ یونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بریزبن رور ۲ - ۱ کاشیما آنتلرز پایان
میوآنگتونگ یونایتد ۱ - ۰ اولسان هیوندای پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
اولسان هیوندای - کاشیما آنتلرز ۱۴:۳۰
میوآنگتونگ یونایتد - بریزبن رور ۱۷:۰۰
برنامه و نتایج هفته ششم
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
کاشیما آنتلرز - میوآنگتونگ یونایتد ۱۳:۳۰
بریزبن رور - اولسان هیوندای ۱۳:۳۰

گروه F

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ اوراوارد ۴ ۳ ۰ ۱ ۱۲ ۵ ۷ ۹
۲ شانگهای SIPG ۴ ۳ ۰ ۱ ۹ ۴ ۵ ۹
۳ اف سی سئول ۴ ۱ ۰ ۳ ۷ ۱۱ ۳
۴ وسترن سیدنی ۴ ۱ ۰ ۳ ۶ ۱۴ ۳
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
وسترن سیدنی ۰ - ۴ اوراوارد پایان
اف سی سئول ۰ - ۱ شانگهای SIPG پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
اوراوارد ۵ - ۲ اف سی سئول پایان
شانگهای SIPG ۵ - ۱ وسترن سیدنی پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
اف سی سئول ۲ - ۳ وسترن سیدنی پایان
شانگهای SIPG ۳ - ۲ اوراوارد پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
وسترن سیدنی ۲ - ۳ اف سی سئول پایان
اوراوارد ۱ - ۰ شانگهای SIPG پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
اوراوارد - وسترن سیدنی ۱۵:۰۰
شانگهای SIPG - اف سی سئول ۱۶:۰۰
برنامه و نتایج هفته ششم
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
وسترن سیدنی - شانگهای SIPG ۱۴:۳۰
اف سی سئول - اوراوارد ۱۴:۳۰

گروه G

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ گوانگژو چین ۵ ۲ ۳ ۰ ۱۶ ۳ ۱۳ ۹
۲ سوون سامسونگ ۵ ۲ ۲ ۱ ۹ ۴ ۵ ۸
۳ کاوازاکی ۵ ۱ ۴ ۰ ۴ ۳ ۱ ۷
۴ ایسترن هنگ کنگ ۵ ۰ ۱ ۴ ۱ ۲۰ -۱۹ ۱
برنامه و نتایج هفته اول
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
کاوازاکی ۱ - ۱ سوون سامسونگ پایان
گوانگژو چین ۷ - ۰ ایسترن هنگ کنگ پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
سوون سامسونگ ۲ - ۲ گوانگژو چین پایان
ایسترن هنگ کنگ ۱ - ۱ کاوازاکی پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
ایسترن هنگ کنگ ۰ - ۱ سوون سامسونگ پایان
گوانگژو چین ۱ - ۱ کاوازاکی پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
سوون سامسونگ ۵ - ۰ ایسترن هنگ کنگ پایان
کاوازاکی ۰ - ۰ گوانگژو چین پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
سوون سامسونگ ۰ - ۱ کاوازاکی پایان
ایسترن هنگ کنگ ۰ - ۶ گوانگژو چین پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
ﺳﻪشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
کاوازاکی - ایسترن هنگ کنگ ۱۵:۰۰
گوانگژو چین - سوون سامسونگ ۱۶:۳۰

گروه H

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ جیانگسو ۵ ۴ ۰ ۱ ۸ ۳ ۵ ۱۲
۲ ججو یونایتد کره جنوبی ۵ ۲ ۱ ۲ ۱۰ ۹ ۱ ۷
۳ آدلاید یونایتد ۵ ۱ ۲ ۲ ۱۰ ۱۲ ۵
۴ گامبا اوزاکا ۵ ۱ ۱ ۳ ۷ ۱۱ ۴
برنامه و نتایج هفته اول
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
آدلاید یونایتد ۰ - ۳ گامبا اوزاکا پایان
ججو یونایتد کره جنوبی ۰ - ۱ جیانگسو پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
گامبا اوزاکا ۱ - ۴ ججو یونایتد کره جنوبی پایان
جیانگسو ۲ - ۱ آدلاید یونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
آدلاید یونایتد ۳ - ۳ ججو یونایتد کره جنوبی پایان
گامبا اوزاکا ۰ - ۱ جیانگسو پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
ججو یونایتد کره جنوبی ۱ - ۳ آدلاید یونایتد پایان
جیانگسو ۳ - ۰ گامبا اوزاکا پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
گامبا اوزاکا ۳ - ۳ آدلاید یونایتد پایان
جیانگسو ۱ - ۲ ججو یونایتد کره جنوبی پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
ﺳﻪشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
آدلاید یونایتد - جیانگسو ۱۴:۳۰
ججو یونایتد کره جنوبی - گامبا اوزاکا ۱۴:۳۰