پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ ۲۳ مارس ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۷ - این جدول تا پایان مسابقات بروزرسانی میشود.

گروه A

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ استقلال ۳ ۲ ۰ ۱ ۶ ۲ ۴ ۶
۲ الاهلی امارات ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴
۳ التعاون عربستان ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۴
۴ لوکوموتیو تاشکند ۳ ۱ ۰ ۲ ۲ ۳ ۳
برنامه و نتایج هفته اول
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
التعاون عربستان ۱ - ۰ لوکوموتیو تاشکند پایان
الاهلی امارات ۲ - ۱ استقلال پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
لوکوموتیو تاشکند ۲ - ۰ الاهلی امارات پایان
استقلال ۳ - ۰ التعاون عربستان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
استقلال ۲ - ۰ لوکوموتیو تاشکند پایان
الاهلی امارات ۰ - ۰ التعاون عربستان پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
لوکوموتیو تاشکند - استقلال ۱۵:۳۰
التعاون عربستان - الاهلی امارات ۲۲:۳۰
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
لوکوموتیو تاشکند - التعاون عربستان ۱۶:۳۰
استقلال - الاهلی امارات ۲۰:۱۵
برنامه و نتایج هفته ششم
ﺳﻪشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
التعاون عربستان - استقلال ۲۰:۲۰
الاهلی امارات - لوکوموتیو تاشکند ۲۰:۲۰

گروه B

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ استقلال خوزستان ۳ ۲ ۱ ۰ ۳ ۱ ۲ ۷
۲ لخویا قطر ۳ ۱ ۲ ۰ ۶ ۳ ۳ ۵
۳ الفتح عربستان ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ ۴ ۱ ۴
۴ الجزیره امارات ۳ ۰ ۰ ۳ ۱ ۷ ۰
برنامه و نتایج هفته اول
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
استقلال خوزستان ۱ - ۰ الفتح عربستان پایان
لخویا قطر ۳ - ۰ الجزیره امارات پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
الفتح عربستان ۲ - ۲ لخویا قطر پایان
الجزیره امارات ۰ - ۱ استقلال خوزستان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
استقلال خوزستان ۱ - ۱ لخویا قطر پایان
الفتح عربستان ۳ - ۱ الجزیره امارات پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
لخویا قطر - استقلال خوزستان ۲۰:۰۰
الجزیره امارات - الفتح عربستان ۲۰:۱۵
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
الفتح عربستان - استقلال خوزستان ۲۰:۰۰
الجزیره امارات - لخویا قطر ۲۰:۳۰
برنامه و نتایج هفته ششم
ﺳﻪشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
استقلال خوزستان - الجزیره امارات ۲۰:۰۰
لخویا قطر - الفتح عربستان ۲۰:۰۰

گروه C

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ الاهلی عربستان ۳ ۲ ۱ ۰ ۶ ۳ ۳ ۷
۲ العین امارات ۳ ۱ ۲ ۰ ۶ ۵ ۱ ۵
۳ ذوب آهن ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱ ۴
۴ بنیادکار ۳ ۰ ۰ ۳ ۲ ۷ ۰
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
العین امارات ۱ - ۱ ذوب آهن پایان
الاهلی عربستان ۲ - ۰ بنیادکار پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بنیادکار ۲ - ۳ العین امارات پایان
ذوب آهن ۱ - ۲ الاهلی عربستان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بنیادکار ۰ - ۲ ذوب آهن پایان
الاهلی عربستان ۲ - ۲ العین امارات پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
ذوب آهن - بنیادکار ۲۰:۰۰
العین امارات - الاهلی عربستان ۲۰:۰۵
برنامه و نتایج هفته پنجم
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بنیادکار - الاهلی عربستان ۱۸:۳۰
ذوب آهن - العین امارات ۲۰:۳۰
برنامه و نتایج هفته ششم
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
الاهلی عربستان - ذوب آهن ۲۰:۱۰
العین امارات - بنیادکار ۲۰:۱۰

گروه D

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ الریان قطر ۳ ۲ ۰ ۱ ۶ ۴ ۲ ۶
۲ الهلال عربستان ۳ ۱ ۲ ۰ ۵ ۴ ۱ ۵
۳ پرسپولیس ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ ۶ ۴
۴ الوحده امارات ۳ ۰ ۱ ۲ ۵ ۷ ۱
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
پرسپولیس ۱ - ۱ الهلال عربستان پایان
الریان قطر ۲ - ۱ الوحده امارات پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
الوحده امارات ۲ - ۳ پرسپولیس پایان
الهلال عربستان ۲ - ۱ الریان قطر پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
الوحده امارات ۲ - ۲ الهلال عربستان پایان
الریان قطر ۳ - ۱ پرسپولیس پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
پرسپولیس - الریان قطر ۱۹:۰۰
الهلال عربستان - الوحده امارات ۲۱:۳۰
برنامه و نتایج هفته پنجم
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
الهلال عربستان - پرسپولیس ۱۹:۳۰
الوحده امارات - الریان قطر ۲۰:۰۵
برنامه و نتایج هفته ششم
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
پرسپولیس - الوحده امارات ۱۹:۵۵
الریان قطر - الهلال عربستان ۱۹:۵۵

گروه E

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ کاشیما آنتلرز ۳ ۲ ۰ ۱ ۶ ۲ ۴ ۶
۲ میوآنگتونگ یونایتد ۳ ۱ ۲ ۰ ۲ ۱ ۱ ۵
۳ اولسان هیوندای ۳ ۱ ۱ ۱ ۶ ۲ ۴ ۴
۴ بریزبن رور ۳ ۰ ۱ ۲ ۰ ۹ ۱
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
بریزبن رور ۰ - ۰ میوآنگتونگ یونایتد پایان
کاشیما آنتلرز ۲ - ۰ اولسان هیوندای پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
اولسان هیوندای ۶ - ۰ بریزبن رور پایان
میوآنگتونگ یونایتد ۲ - ۱ کاشیما آنتلرز پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
کاشیما آنتلرز ۳ - ۰ بریزبن رور پایان
اولسان هیوندای ۰ - ۰ میوآنگتونگ یونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بریزبن رور - کاشیما آنتلرز ۱۲:۳۰
میوآنگتونگ یونایتد - اولسان هیوندای ۱۷:۰۰
برنامه و نتایج هفته پنجم
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
اولسان هیوندای - کاشیما آنتلرز ۱۴:۳۰
میوآنگتونگ یونایتد - بریزبن رور ۱۷:۰۰
برنامه و نتایج هفته ششم
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
کاشیما آنتلرز - میوآنگتونگ یونایتد ۱۳:۳۰
بریزبن رور - اولسان هیوندای ۱۳:۳۰

گروه F

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شانگهای SIPG ۳ ۳ ۰ ۰ ۹ ۳ ۶ ۹
۲ اوراوارد ۳ ۲ ۰ ۱ ۱۱ ۵ ۶ ۶
۳ وسترن سیدنی ۳ ۱ ۰ ۲ ۴ ۱۱ ۳
۴ اف سی سئول ۳ ۰ ۰ ۳ ۴ ۹ ۰
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
وسترن سیدنی ۰ - ۴ اوراوارد پایان
اف سی سئول ۰ - ۱ شانگهای SIPG پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
اوراوارد ۵ - ۲ اف سی سئول پایان
شانگهای SIPG ۵ - ۱ وسترن سیدنی پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
اف سی سئول ۲ - ۳ وسترن سیدنی پایان
شانگهای SIPG ۳ - ۲ اوراوارد پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
وسترن سیدنی - اف سی سئول ۱۴:۳۰
اوراوارد - شانگهای SIPG ۱۵:۰۰
برنامه و نتایج هفته پنجم
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
اوراوارد - وسترن سیدنی ۱۵:۰۰
شانگهای SIPG - اف سی سئول ۱۶:۰۰
برنامه و نتایج هفته ششم
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
وسترن سیدنی - شانگهای SIPG ۱۴:۳۰
اف سی سئول - اوراوارد ۱۴:۳۰

گروه G

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ گوانگژو چین ۳ ۱ ۲ ۰ ۱۰ ۳ ۷ ۵
۲ سوون سامسونگ ۳ ۱ ۲ ۰ ۴ ۳ ۱ ۵
۳ کاوازاکی ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ ۳ ۰ ۳
۴ ایسترن هنگ کنگ ۳ ۰ ۱ ۲ ۱ ۹ ۱
برنامه و نتایج هفته اول
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
کاوازاکی ۱ - ۱ سوون سامسونگ پایان
گوانگژو چین ۷ - ۰ ایسترن هنگ کنگ پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
سوون سامسونگ ۲ - ۲ گوانگژو چین پایان
ایسترن هنگ کنگ ۱ - ۱ کاوازاکی پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
ایسترن هنگ کنگ ۰ - ۱ سوون سامسونگ پایان
گوانگژو چین ۱ - ۱ کاوازاکی پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
سوون سامسونگ - ایسترن هنگ کنگ ۱۴:۳۰
کاوازاکی - گوانگژو چین ۱۴:۳۰
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
سوون سامسونگ - کاوازاکی ۱۴:۳۰
ایسترن هنگ کنگ - گوانگژو چین ۱۶:۳۰
برنامه و نتایج هفته ششم
ﺳﻪشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
کاوازاکی - ایسترن هنگ کنگ ۱۵:۰۰
گوانگژو چین - سوون سامسونگ ۱۶:۳۰

گروه H

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ جیانگسو ۳ ۳ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۹
۲ ججو یونایتد کره جنوبی ۳ ۱ ۱ ۱ ۷ ۵ ۲ ۴
۳ گامبا اوزاکا ۳ ۱ ۰ ۲ ۴ ۵ ۳
۴ آدلاید یونایتد ۳ ۰ ۱ ۲ ۴ ۸ ۱
برنامه و نتایج هفته اول
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
آدلاید یونایتد ۰ - ۳ گامبا اوزاکا پایان
ججو یونایتد کره جنوبی ۰ - ۱ جیانگسو پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
گامبا اوزاکا ۱ - ۴ ججو یونایتد کره جنوبی پایان
جیانگسو ۲ - ۱ آدلاید یونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
آدلاید یونایتد ۳ - ۳ ججو یونایتد کره جنوبی پایان
گامبا اوزاکا ۰ - ۱ جیانگسو پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
ججو یونایتد کره جنوبی - آدلاید یونایتد ۱۵:۳۰
جیانگسو - گامبا اوزاکا ۱۶:۰۵
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
گامبا اوزاکا - آدلاید یونایتد ۱۴:۳۰
جیانگسو - ججو یونایتد کره جنوبی ۱۶:۰۵
برنامه و نتایج هفته ششم
ﺳﻪشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
آدلاید یونایتد - جیانگسو ۱۴:۳۰
ججو یونایتد کره جنوبی - گامبا اوزاکا ۱۴:۳۰