سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ ۲۶ مارس ۲۰۱۹
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

جدول و نتایج لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۷ - این جدول تا پایان مسابقات بروزرسانی میشود.

گروه A

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ الاهلی امارات ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۰ ۵ ۵ ۱۱
۲ استقلال ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۰ ۵ ۵ ۱۱
۳ التعاون عربستان ۶ ۱ ۲ ۳ ۷ ۱۲ ۵
۴ لوکوموتیو تاشکند ۶ ۱ ۲ ۳ ۷ ۱۲ ۵
برنامه و نتایج هفته اول
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
التعاون عربستان ۱ - ۰ لوکوموتیو تاشکند پایان
الاهلی امارات ۲ - ۱ استقلال پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
لوکوموتیو تاشکند ۲ - ۰ الاهلی امارات پایان
استقلال ۳ - ۰ التعاون عربستان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
استقلال ۲ - ۰ لوکوموتیو تاشکند پایان
الاهلی امارات ۰ - ۰ التعاون عربستان پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
لوکوموتیو تاشکند ۱ - ۱ استقلال پایان
التعاون عربستان ۱ - ۳ الاهلی امارات پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
لوکوموتیو تاشکند ۴ - ۴ التعاون عربستان پایان
استقلال ۱ - ۱ الاهلی امارات پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
ﺳﻪشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
التعاون عربستان ۱ - ۲ استقلال پایان
الاهلی امارات ۴ - ۰ لوکوموتیو تاشکند پایان

گروه B

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ لخویا قطر ۶ ۴ ۲ ۰ ۱۵ ۶ ۹ ۱۴
۲ استقلال خوزستان ۶ ۲ ۳ ۱ ۶ ۵ ۱ ۹
۳ الفتح عربستان ۶ ۱ ۳ ۲ ۷ ۹ ۶
۴ الجزیره امارات ۶ ۰ ۲ ۴ ۳ ۱۱ ۲
برنامه و نتایج هفته اول
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
استقلال خوزستان ۱ - ۰ الفتح عربستان پایان
لخویا قطر ۳ - ۰ الجزیره امارات پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
الفتح عربستان ۲ - ۲ لخویا قطر پایان
الجزیره امارات ۰ - ۱ استقلال خوزستان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
استقلال خوزستان ۱ - ۱ لخویا قطر پایان
الفتح عربستان ۳ - ۱ الجزیره امارات پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
لخویا قطر ۲ - ۱ استقلال خوزستان پایان
الجزیره امارات ۰ - ۰ الفتح عربستان پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
الفتح عربستان ۱ - ۱ استقلال خوزستان پایان
الجزیره امارات ۱ - ۳ لخویا قطر پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
ﺳﻪشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
استقلال خوزستان ۱ - ۱ الجزیره امارات پایان
لخویا قطر ۴ - ۱ الفتح عربستان پایان

گروه C

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ العین امارات ۶ ۳ ۳ ۰ ۱۴ ۷ ۷ ۱۲
۲ الاهلی عربستان ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۰ ۷ ۳ ۱۱
۳ ذوب آهن ۶ ۲ ۱ ۳ ۶ ۹ ۷
۴ بنیادکار ۶ ۱ ۰ ۵ ۵ ۱۲ ۳
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
العین امارات ۱ - ۱ ذوب آهن پایان
الاهلی عربستان ۲ - ۰ بنیادکار پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بنیادکار ۲ - ۳ العین امارات پایان
ذوب آهن ۱ - ۲ الاهلی عربستان پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بنیادکار ۰ - ۲ ذوب آهن پایان
الاهلی عربستان ۲ - ۲ العین امارات پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
ذوب آهن ۲ - ۱ بنیادکار پایان
العین امارات ۲ - ۲ الاهلی عربستان پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بنیادکار ۲ - ۰ الاهلی عربستان پایان
ذوب آهن ۰ - ۳ العین امارات پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
الاهلی عربستان ۲ - ۰ ذوب آهن پایان
العین امارات ۳ - ۰ بنیادکار پایان

گروه D

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ الهلال عربستان ۶ ۳ ۳ ۰ ۱۰ ۷ ۳ ۱۲
۲ پرسپولیس ۶ ۲ ۳ ۱ ۹ ۸ ۱ ۹
۳ الریان قطر ۶ ۲ ۱ ۳ ۱۰ ۱۳ ۷
۴ الوحده امارات ۶ ۱ ۱ ۴ ۱۲ ۱۳ ۴
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
پرسپولیس ۱ - ۱ الهلال عربستان پایان
الریان قطر ۲ - ۱ الوحده امارات پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
الوحده امارات ۲ - ۳ پرسپولیس پایان
الهلال عربستان ۲ - ۱ الریان قطر پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
الوحده امارات ۲ - ۲ الهلال عربستان پایان
الریان قطر ۳ - ۱ پرسپولیس پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
پرسپولیس ۰ - ۰ الریان قطر پایان
الهلال عربستان ۱ - ۰ الوحده امارات پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
الهلال عربستان ۰ - ۰ پرسپولیس پایان
الوحده امارات ۵ - ۱ الریان قطر پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
پرسپولیس ۴ - ۲ الوحده امارات پایان
الریان قطر ۳ - ۴ الهلال عربستان پایان

گروه E

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ کاشیما آنتلرز ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۳ ۵ ۸ ۱۲
۲ میوآنگتونگ یونایتد ۶ ۳ ۲ ۱ ۷ ۳ ۴ ۱۱
۳ اولسان هیوندای ۶ ۲ ۱ ۳ ۹ ۹ ۰ ۷
۴ بریزبن رور ۶ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱۶ -۱۲ ۴
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
بریزبن رور ۰ - ۰ میوآنگتونگ یونایتد پایان
کاشیما آنتلرز ۲ - ۰ اولسان هیوندای پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
اولسان هیوندای ۶ - ۰ بریزبن رور پایان
میوآنگتونگ یونایتد ۲ - ۱ کاشیما آنتلرز پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
کاشیما آنتلرز ۳ - ۰ بریزبن رور پایان
اولسان هیوندای ۰ - ۰ میوآنگتونگ یونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بریزبن رور ۲ - ۱ کاشیما آنتلرز پایان
میوآنگتونگ یونایتد ۱ - ۰ اولسان هیوندای پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
اولسان هیوندای ۰ - ۴ کاشیما آنتلرز پایان
میوآنگتونگ یونایتد ۳ - ۰ بریزبن رور پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
کاشیما آنتلرز ۲ - ۱ میوآنگتونگ یونایتد پایان
بریزبن رور ۲ - ۳ اولسان هیوندای پایان

گروه F

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ اوراوا ردز ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۸ ۷ ۱۱ ۱۲
۲ شانگهای SIPG ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۵ ۹ ۶ ۱۲
۳ اف سی سئول ۶ ۲ ۰ ۴ ۱۰ ۱۵ ۶
۴ وسترن سیدنی ۶ ۲ ۰ ۴ ۱۰ ۲۲ -۱۲ ۶
برنامه و نتایج هفته اول
ﺳﻪشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
وسترن سیدنی ۰ - ۴ اوراوا ردز پایان
اف سی سئول ۰ - ۱ شانگهای SIPG پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
اوراوا ردز ۵ - ۲ اف سی سئول پایان
شانگهای SIPG ۵ - ۱ وسترن سیدنی پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
اف سی سئول ۲ - ۳ وسترن سیدنی پایان
شانگهای SIPG ۳ - ۲ اوراوا ردز پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
وسترن سیدنی ۲ - ۳ اف سی سئول پایان
اوراوا ردز ۱ - ۰ شانگهای SIPG پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
اوراوا ردز ۶ - ۱ وسترن سیدنی پایان
شانگهای SIPG ۴ - ۲ اف سی سئول پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
وسترن سیدنی ۳ - ۲ شانگهای SIPG پایان
اف سی سئول ۱ - ۰ اوراوا ردز پایان

گروه G

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ کاوازاکی ۶ ۲ ۴ ۰ ۸ ۳ ۵ ۱۰
۲ گوانگژو چین ۶ ۲ ۴ ۰ ۱۸ ۵ ۱۳ ۱۰
۳ سوون سامسونگ ۶ ۲ ۳ ۱ ۱۱ ۶ ۵ ۹
۴ ایسترن هنگ کنگ ۶ ۰ ۱ ۵ ۱ ۲۴ -۲۳ ۱
برنامه و نتایج هفته اول
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
کاوازاکی ۱ - ۱ سوون سامسونگ پایان
گوانگژو چین ۷ - ۰ ایسترن هنگ کنگ پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
سوون سامسونگ ۲ - ۲ گوانگژو چین پایان
ایسترن هنگ کنگ ۱ - ۱ کاوازاکی پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
ﺳﻪشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
ایسترن هنگ کنگ ۰ - ۱ سوون سامسونگ پایان
گوانگژو چین ۱ - ۱ کاوازاکی پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
سوون سامسونگ ۵ - ۰ ایسترن هنگ کنگ پایان
کاوازاکی ۰ - ۰ گوانگژو چین پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
سوون سامسونگ ۰ - ۱ کاوازاکی پایان
ایسترن هنگ کنگ ۰ - ۶ گوانگژو چین پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
ﺳﻪشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
کاوازاکی ۴ - ۰ ایسترن هنگ کنگ پایان
گوانگژو چین ۲ - ۲ سوون سامسونگ پایان

گروه H

باشگاه بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ جیانگسو ۶ ۵ ۰ ۱ ۹ ۳ ۶ ۱۵
۲ ججو یونایتد ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۲ ۹ ۳ ۱۰
۳ آدلاید یونایتد ۶ ۱ ۲ ۳ ۱۰ ۱۳ ۵
۴ گامبا اوزاکا ۶ ۱ ۱ ۴ ۷ ۱۳ ۴
برنامه و نتایج هفته اول
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
آدلاید یونایتد ۰ - ۳ گامبا اوزاکا پایان
ججو یونایتد ۰ - ۱ جیانگسو پایان
برنامه و نتایج هفته دوم
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
گامبا اوزاکا ۱ - ۴ ججو یونایتد پایان
جیانگسو ۲ - ۱ آدلاید یونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته سوم
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
آدلاید یونایتد ۳ - ۳ ججو یونایتد پایان
گامبا اوزاکا ۰ - ۱ جیانگسو پایان
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
ججو یونایتد ۱ - ۳ آدلاید یونایتد پایان
جیانگسو ۳ - ۰ گامبا اوزاکا پایان
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
گامبا اوزاکا ۳ - ۳ آدلاید یونایتد پایان
جیانگسو ۱ - ۲ ججو یونایتد پایان
برنامه و نتایج هفته ششم
ﺳﻪشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
آدلاید یونایتد ۰ - ۱ جیانگسو پایان
ججو یونایتد ۲ - ۰ گامبا اوزاکا پایان