پرورش سبزیجات در آشپزخانه با یک دستگاه جدید

آزمایشگاه Natufia از یک دستگاه کاملا خودکار و مستقل برای پرورش گیاه در خانه رونمایی کرد.