گجتی جدید برای ردیابی وسایل گمشده

مشغله‌های ذهنی و زندگی روزمره باعث می‌شود گاهی افراد فراموش کنند که وسایلشان را کجا گذاشته‌اند.