همدردی خواننده معروف ترکیه با زلزله زدگان ایران

همدردی خواننده معروف ترکیه با زلزله زدگان ایران