رهبر انقلاب در تحلیل وقایع اخیر کشور مطرح کردند:

باید بین مطالبات به‌حق مردم و حرکات وحشیانه تفکیک قایل شد

رهبرانقلاب گفتند: همه‌ی حرکاتی که دشمن در این چهل سال در مقابل ما انجام داده است پاتک انقلاب است.