مدافع نانسی به سویا پیوست

مدافع میانی تیم فوتبال نانسی رسماً به تیم سویای اسپانیا پیوست.